Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практический справочник по украинскому языку" -> 4

Практический справочник по украинскому языку - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практический справочник по украинскому языку — К.: Родной язык, 1998. — 225 c.
Скачать (прямая ссылка): prakticheskiyspravochnikpoukr1998.djvu
Предыдущая << 1 .. 2 3 < 4 > 5 6 7 8 9 10 .. 89 >> Следующая


Словарь української мови/ Упорядкував Б. Грінченко: У 4-х т.- К.: Вид-во AH УРСР, 1958-1959.

Російсько-український словник: У 3-х т.— K.: УРЕ, 1982-1983.

Тараненко О. О., Брицин В. М. Російсько-український словник для ділових людей.— K.: Укр. письменник, 1992.

Фразеологічний словник української мови: У 2-х т.— K.: Наук, думка, 1993.

Словник іншомовних слів/ За ред. О. С. Мельничука,— K.: УРЕ, 1985.

Словник труднощів української мови/ За ред. С. Я. Єр-моленко.— K.: Рад. школа, 1989.

Деркач П. М. Короткий словник синонімів української мови,— JI.: Просвіта, 1994.

Караванський С. Практичний словник синонімів української мови,— K.: Кобза, 1993.

Коваль А. П., Коптілов В. В. Крилаті вислови в українській літературній мові.— K.: Вища шк., 1975.

Скрипник JI. T., Дзятківська Н. П. Власні імена людей: Словник-довідник,— K.: Наук, думка, 1986.

Головащук С. І., Пещак М. M., Русанівський В. M., Тараненко О. О. Орфографічний словник української мови.— K.: Довіра, 1994.

Бурячок А. А. Орфографічний словник української мови.— K.: Наук, думка, 1995.

Погрібний М. І. Орфоепічний словник.— K.: Рад. школа, 1984.
10

Лексика

Єрмоленко С. Я., Єрмоленко В. І., Ленець К. В., Пусто-віт Л. О. Новий російсько-український словник-довідник.— K.: Довіра, 1996.

§4. Однозначні й багатозначні слова

Кожне слово має одне або кілька значень. Значення закріплюється за словом історично в процесі спілкування між людьми.

Слова бувають однозначні й багатозначні, можуть вживатися в прямому й переносному значенні. Часом деякі мовці можуть приписувати словам невластиві їм значення.

1. Одне значення мають переважно назви людей за різними ознаками (українець, киянин, слюсар, лікар, директор, родич, удівець), назви тварин (олень, леопард, нутрія, дельфін, окунь, краб, стриж, горобець, комар), назви рослин (сосна, тополя, вишня, смородина, пшениця, буряк, жоржина, ромашка, чистотіл), назви конкретних предметів (споруда, шафа, стілець, долото, лопата, торба, піджак, паркан), більшість відносних прикметників (міський, латунний, кленовий, морський, тутешній, вчорашній, перелітний, подвійний, дев'ятиповерховий), числівники (два, три, десять) тощо.

Однозначними завжди є терміни (банкнот, вексель, інструкція, катет, аорта, меридіан, тонна, метр).

2. Багатозначні слова в різному контексті можуть мати різне значення. Наприклад, у «Словнику української мови» зафіксовано тридцять значень дієслова іти: ступати ногами, рухатися в якомусь напрямку (про транспорт), вирушати куди-небудь, ставати кудись на роботу, діяти певним чином, брати шлюб, знаходити збут (про товари), виділятися з чого-небудь, наставати і т. д. Слово крило має десять значень: літальний орган птахів, несуча поверхня літака, лопать вітряка, дашок над колесом автомашини, бокова частина будівлі, угруповання в політичній організації і т. д.

У багатозначному слові одне значення первинне, решта — вторинні. Наприклад, у слові ядро первинне значення — це внутрішня частина плоду, покрита оболонкою або шкаралупою (ядро горіха, ядро зерна), вторинні — внутрішня щільна частина чого-небудь (ядро комети, ядро клітини), основна частина якогось колективу (ядро партії, керівне ядро), снаряд в гладкоствольній артилерії (гарматне ядро), спортивна куля для штовхання (штовхати ядро).

Значення багатозначного слова визначається контекстом.
Лексика

11

3. Однозначні й багатозначні слова можуть уживатися в переносному значенні. Наприклад, слово колесо вжито в переносному значенні у таких словосполученнях: колесо історії, колесо фортуни, колесо турбот. Переносне значення має слово ключі в реченні: Ключі від щастя в наших руках (М. Стельмах). Дане значення слова з’являється тільки в контексті.

4. Значення слова з часом може змінюватися. Наприклад, колись словом печиво називали будь-які спечені вироби з тіста, тепер — тільки спечені вироби із здобреного жиром, цукром і прянощами тіста у формі кружечків, зірочок тощо.

Іноді різні групи людей у те саме слово можуть вкладати різний зміст. Так, у недавньому минулому слову націоналізм було приписано негативне значення: «реакційна буржуазна ідеологія й політика в галузі національних відносин». Тим часом це слово походить від латинського natio «народ» й означає «любов до свого народу»— так само, як слово патріотизм походить від латинського patria «батьківщина» й означає «любов до своєї землі».

5. Слово в мові повинно вживатися в його загальноприйнятому значенні. Відхилення від його значення може призвести до непорозуміння, а то й до неправильного тлумачення сказаного.

Найчастіше трапляються сплутування значення таких слів:

а) адрес — письмове вітання кого-небудь з видатною подією в його житті; адреса — місце перебування;

б) виручка — допомога; виторг — гроші, одержані від продажу чого-небудь;

в) вірно — надійно, щиро; правильно — відповідно до правил, істинно, безпомилково;

г) дякуючи — висловлюючи вдячність; завдяки — внаслідок, при сприянні;

ґ) заказувати — забороняти, не дозволяти, рішуче радити не робити чого-небудь; замовляти — доручати кому-не-будь виготовити, підготувати або доставити що-небудь;
Предыдущая << 1 .. 2 3 < 4 > 5 6 7 8 9 10 .. 89 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed