Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практический справочник по украинскому языку" -> 37

Практический справочник по украинскому языку - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практический справочник по украинскому языку — К.: Родной язык, 1998. — 225 c.
Скачать (прямая ссылка): prakticheskiyspravochnikpoukr1998.djvu
Предыдущая << 1 .. 31 32 33 34 35 36 < 37 > 38 39 40 41 42 43 .. 89 >> Следующая

слів, називаються складеними: двадцять один, сто сорок п’ять, дві треті, п’ять тисячних, тисяча дев’ятсот дев’яносто перший.

§74. Написання числівників і відчислівникових слів

1. У складних числівниках у кінці першої частини м’який знак не пишеться: п’ятнадцять, шістнадцять, п’ятдесят, шістдесят, сімдесят, п’ятсот, шістсот, дев’ятсот.

2. Порядкові числівники на -сотий, -тисячний, -мільйонний, -мільярдний пишуться одним словом, і перша частина в них стоїть у родовому відмінку (крім сто і дев’яносто): двохсотий, трьохтисячний, двадцятип’ятитисячний, трьох-сотп’ятдесятимільйонний (але: стотисячний).

У порядкових числівниках, утворених від назв десятків, перша частина не змінюється: п’ятдесятий, шістдесятий, сімдесятий, вісімдесятий.

3. На початку складних слів (прикметників, іменників) перші чотири числівники мають форми одно-, дво-, три-, чотири-: двоповерховий (не «двохповерховий»), триярусний (не «трьох’ярусний»), чотирикутник. Форми двох-, трьох-, чотирьох- вживаються лише перед частинами, що починаються з голосного: двохелементний, трьохактний, чотирьохосьовий (але: чотиривісний).

Числівники п ’ять і більше (крім сто і дев ’яносто) на початку складних слів мають форму родового відмінка: п’ятиденний, п’ятдесятирічний, п’ятисоткілограмовий (але: стодоларовий). Це стосується і числівників два, три, чотири, якщо вони є частиною складеного числівника: двадцять два роки — двадцятидвохрічний (але: дворічний), тридцять три дні — тридцятитрьохденний (але: триденний).

4. Якщо перша частина відчислівникового слова записується цифрами, то кінцева частина приєднується безпосередньо до цифр через дефіс: 53-мільйонний, 12-поверховий, 86-процентний, 250-квартирний, 125-річчя (читається: п’ят-десятитрьохмільйонний, дванадцятиповерховий, вісімдесяти-шестипроцентний, двохсотп ’ятдесятиквартирний, стодвад-цятип ’ятиріччя).

Букви дописуються до цифр тільки на позначення порядкових числівників: 7-й, 9-і, 10-ю, 11-го, 12-му, 70-х, 1990-і (наприклад: 7-й клас, о 9-й годині, на 12-му поверсі, початок 70-х років тощо).

Якщо закінчення числівника позначається однією бук-
Морфологія і правопис

95

вою, то до цифри дописується лише закінчення (від основи букви не відриваються): перша — 1-а; друга — 2-а; третя — 3-я; третю — 3-ю; сьому — 7-у; десяту — 10-у. Якщо закінчення числівника позначається двома чи трьома буквами, то до цифри дописуються лише ті букви, які йдуть після букви, що позначає голосний: першої — 1-ї; першого — 1-го; першому — 1-му; першим — 1-м; перших — 1-х, першими — 1-ми; сьомому — 7-му.

До римських цифр букви не дописуються: І квартал, у II кварталі, починаючи з III кварталу.

§75. Відмінювання числівників

1. Числівник один відмінюється за родами, числами та відмінками, як займенник той (дуже подібно до відмінювання прикметників).

Від- мінки Однина Множина
чоловічий рід середній рід жіночий рід
Н. один одне, одно одна одні
Р. одного одного однієї/-ої одних
д. одному одному одній одним
3. Як у Н. чи Р. одне, одно одну Як у Н. чи Р.
0. одним одним однією/-ою одними
м. (на) одному/-ім одному/-ім одній одних

2. Числівники два, три, чотири, кілька, багато та всі збірні відмінюються за зразком відмінювання числівника два (у збірних числівниках у непрямих відмінках суфікс -еро відпадає).

Відмін- ки Власне кількісні Неозначено- кількісні Збірні
Н. два, дві три кілька п \ятеро
Р. двох трьох кількох п \ятьох
д. двом трьом кільком п \ятьом
3. Як у Н. чи Р. Як у Н. чи Р. Як у Н. чи Р. п \ятьох
0. двома трьома кількома п ’ятьом а
м. (на) двох трьох кількох п \ятьох
96

Морфологія і правопис

Лише числівники чотири (четверо) і багато в орудному відмінку мають закінчення -ма: чотирма, багатьма. Числівник обидва, обидві, обоє в непрямих відмінках має форми обох, обом, обома.

3. Числівники від п’яти до вісімдесяти (крім сорока), кільканадцять, кількадесят відмінюються як п ’ять (у складних числівниках п ’ятдесят — вісімдесят відмінюється тільки друга частина).

н. п’ять сім вісім п ’ятдесят
р. п’яти семи восьми п ’ятдесяти
д. п’яти семи восьми п ’ятдесяти
3. п ’ять сім вісім п ’ятдесят
0. п ’ятьма сьома вісьма п ’ятдесятьма
м. (на) п ’яти семи восьми п \ятдесяти

Числівники цієї групи можуть також відмінюватися, як і збірний числівник п’ятеро. У формах орудного відмінка сьома, вісьма є так само закінчення -ма, як і в інших числівників, але воно злилося з кінцевим приголосним основи: сьом + ма, вісьм + ма.

4. Числівники сорок, дев’яносто, сто в усіх відмінках, крім називного і знахідного, мають однакове закінчення -а.

Н. сорок дев ’яносто сто
Р. сорока дев ’яноста ста
д. сорока дев ’яноста ста
3. сорок дев ’яносто сто
0. сорока дев ’яноста ста
м. (на) сорока дев ’яноста ста

5. У складних числівниках від двохсот до дев’ятисот, а також кількасот змінюються обидві частини: перша — як числівник два або п ’ять, друга — як іменник місто в множині. Пишуться вони разом.

Н. три міста триста п ’ять міст п ’ятсот
P трьох міст трьохсот п \яти міст п ’ятисот
Предыдущая << 1 .. 31 32 33 34 35 36 < 37 > 38 39 40 41 42 43 .. 89 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed