Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практический справочник по украинскому языку" -> 36

Практический справочник по украинскому языку - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практический справочник по украинскому языку — К.: Родной язык, 1998. — 225 c.
Скачать (прямая ссылка): prakticheskiyspravochnikpoukr1998.djvu
Предыдущая << 1 .. 30 31 32 33 34 35 < 36 > 37 38 39 40 41 42 .. 89 >> Следующая


б) на -жній, -шній: ближній, дорожній, заміжня, мужній, нижній, подовжній, порожній, справжній, художній; внутрішній, вчорашній, горішній, долішній, домашній, завтрашній, зовнішній, колишній, навколишній, нинішній, прийдешній, ранішній, сінешній, сьогоднішній, теперішній, торішній, тутешній;

в) інші: безкрайній, верхній, вечірній, давній, древній, крайній, осінній, останній, пізній, ранній, сторонній, довгошиїй, довговіїй.

Слід розрізняти дружній (належний другові, сповнений почуття дружби: дружній погляд) і дружний (зв’язаний дружбою, злагоджений: дружний гурт).

Ознаки обох груп мають при відмінюванні прикметники на -лиций (блідолиций, довголиций, круглолиций і т. д.).

2. Прикметники змінюються за відмінками, родами (в однині) і числами. На відміну від іменників, закінчення в усіх прикметників однотипні. Є лише деякі відмінності у вживанні и та і в закінченнях прикметників твердої і м’якої груп.

Нижче в таблиці подано буквені закінчення прикметників твердої і м’якої груп. Паралельні закінчення в тих самих прикметниках подано через похилу риску.

Від- мінки Однина Множина
чоловічий рід середній рід жіночий рід твер- да група (білі) м’яка група (сині)
твер- да група (ібілий) м’яка група (синій) твер- да група (біле) м’яка група (синє) твер- да група (біла) м’яка група (синя)
Н. -ий, ? -ій -е -є -а -я -і -і
92

Морфологія і правопис

р. -ого -ого -ого -ого І -Ol -Ol -их -іх
д. -ому -ому -ому -ому -ій -ій -им -ім
3. Як у Н. чи Р. -е -є -у -ю Як у Н. чи Р.
0. -им -ім -им -ім -ою -ою -ими -іми
м. -ому/ -ім -ому/ -ім -ому/ -ім -ому/ -ім -ій -ій -их -іх

Примітка. У називному відмінку чоловічого роду нульове закінчення мають присвійні прикметники типу батьків, материн.

3. Прикметники на -лиций в основному відмінюються, як прикметники твердої групи. У них тільки перед а, о та у кінцевий звук ц стає м’яким (як у займеннику цей).

Від- мінки Однина Множина (безлиці)
чоловічий рід (ібезлиций) середній рід (ібезлице) жіночий рід {безлиця)
н. -ций -це -ця -ці
р. -цього -цього -цьої -цих
д. -цьому -цьому -цій -цим
3. Як у H чи Р. -це -цю Як у Н. чи Р.
0. -цим -цим -цьою -цими
м. -цьому/-цім -цьому/-цім -цій -цих

§72. Написання не з прикметниками

1. Тільки разом не пишеться тоді, коли прикметник без не не вживається: невблаганний, невпинний, негайний, неоковирний, непохитний, нестерпний, нестямний, несхибний, неугавний, нещадний, нещодавній.

2. В інших випадках при написанні не з прикметниками треба орієнтуватися на зміст висловлювання:

а) якщо в даному контексті слово з не можна замінити іншим словом чи словосполученням, то не пишемо разом: нелегкий (важкий) шлях, недоброзичливе (вороже) ставлення, недобрий (злий) погляд, завдання нескладне (просте), обсяг робіт невеликий (малий);

б) якщо в даному контексті не відкидає щось, заперечує, то не пишемо окремо: шлях не легкий, завдання не складне, обсяг робіт не великий; особливо щодо цього не повинно бути
Морфологія і правопис

93

сумнівів, коли в реченні є заперечні слова ні, ані, ніхто, ніщо, ніяк, ніде, ніколи, нітрохи тощо: робота аж ніяк не важка; ні, завдання не складне; ніхто не винен; ніщо не легке.

Отже, можна записати залежно від змісту, який вкладається у висловлювання: Цей будинок нестарий (є нестарий) і Цей будинок не старий (не є старий).

3. Завжди окремо пишеться не, коли є протиставлення: шлях не легкий, а важкий; завдання не складне, але й не просте; робота не важка, а так собі.

ЧИСЛІВНИК §73. Загальне поняття про числівник

1. Числівник називає кількість предметів або порядок їх при лічбі і відповідає на питання скільки? котрий?

За значенням числівники поділяються на кількісні і порядкові. За будовою вони бувають прості, складні і складені.

2. Кількісні числівники називають кількість предметів і відповідають на питання скільки? До них належать:

а) власне кількісні — називають кількість окремих предметів: три, п’ятнадцять, сто двадцять, мільйон, трильйон, квадрильйон;

б) дробові — називають кількість *частин предмета: півтора, одна десята, дві треті, сім двадцятих;

в) збірні — називають кількість сукупних предметів: двоє, обидва, четверо, десятеро, двадцятеро;

г) неозначено-кількісні — вказують на приблизну кількість: багато, кілька, кільканадцять, кількадесят, кількасот.

3. Порядкові числівники вказують на порядок предметів при лічбі і відповідають на питання котрий? За своєю формою вони близькі до прикметників: перший, п ’ятий, десятий, сотий, тисяча дев ’ятсот тридцять другий, п ’ятдеся-тидвохмільйонний.

4. Числівники, які мають у своєму складі тільки один корінь, називаються простими: один, два, десять, сорок, сто, тисяча, кілька.

Числівники, що пишуться одним словом, але мають у своєму складі два чи більше коренів, називаються складними: одинадцять, п’ятдесят, шістдесят, п’ятсот, шістдесятий, стодвадцятип ’ятитисячний.

Числівники, що складаються з двох або більше окремих
94

Морфологія і правопис

Предыдущая << 1 .. 30 31 32 33 34 35 < 36 > 37 38 39 40 41 42 .. 89 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed