Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практический справочник по украинскому языку" -> 31

Практический справочник по украинскому языку - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практический справочник по украинскому языку — К.: Родной язык, 1998. — 225 c.
Скачать (прямая ссылка): prakticheskiyspravochnikpoukr1998.djvu
Предыдущая << 1 .. 25 26 27 28 29 30 < 31 > 32 33 34 35 36 37 .. 89 >> Следующая


2. Буква и пишеться:

а) у корені, якщо вона є в слові, від якого утворено прізвище: Глинський (бо глина), Скибенко (бо скиба), Киричук (бо Кирило), Гаврилишин (бо Гаврилиха);

б) у префіксі при-: Прищепа, Пришва, Приймаченко;

в) у суфіксах -ик-, -иц-, -ич-, -ил(о), -ин-: Дудик, Олійник, Петрицький, Базилевич, Петриченко, Павличко, Закусило, Покотило, Ковалишин, Жултський.

3. Буква і пишеться:

а) у корені, якщо вона є в слові, від якого утворено прізвище: Лісниченко (бо ліс), Білик (бо білий), Різник (бо різати), Залізняк (бо залізо), Леміш (бо леміш)',

б) у префіксі під-: Підсуха, Підоплічко, Шдопригора, Під-висоцький;

в) у суфіксі -ій: Багрій, Заморій, Кублій.

4. Апостроф у прізвищах пишеться за тими самими правилами, шо й в інших словах: Крип ’якевич, Дроб’язко, Солов ’яненко, Карп ’юк, Стеф ’юк. М’яло, Мар ’яненко, Лук ’янчук; але не ставиться апостроф: Довбяга, Ужвюк, Рябокляч.

5. М’який знак у прізвищах вживається за тими самими правилами, що й в інших словах: Семенець, Вихованець, Дов-
Морфологія і правопис

79

гань, Рудь, Гуць, Шмигельський, Старицький, Водолазький; але не пишеться м’який знак: Бондар, Панченко (хоч Панько), Гринчишин (хоч Гринько), Дяченко (бо дяк), Касяненко (бо Ka-сян), Улянич (бо Уляна).

6. Букви подвоюються в прізвищах, якщо одна частина слова закінчується, а друга починається на ту саму букву: Піддубний, Беззубенко, Винниченко, Тютюнник, Долинний.

§62. Відмінювання прізвищ

1. He відмінюються жіночі прізвища на -о (Костенко, Шумило, Байко, Стрілько) та на приголосний (Драч, Братунь, Гайдай, Корунець), а також деякі іншомовні чоловічі й жіночі прізвища, а саме:

а) неслов’янські прізвища з кінцевим голосним (крім -а після приголосного та -я): Делакруа (але Лорка — Лорки), Гюго, Лонгфелло, Руссо, Данте, Гете, Гейне, Лавуазье; Гальвані, Пуччині, Голсуорсі, Віньї, Шоу, Помпіду, а також Дюма, Золя (з -а після приголосного);

б) російські прізвища на -их та -ово: Гладких, Долгих, Дурново;

в) українські прізвища типу Півторадні.

Інші прізвища відмінюються.

2. Прізвища прикметникового типу на -ий, -а відмінюються, як прикметники:

Н. Підпалий Нижній Підпала Нижня

Р. Підпалого Нижнього Підпалої Нижньої

Д. Підпалому Нижньому Підпалій Нижній

3. Підпалого Нижнього Підпалу Нижню

О. Підпалим Нижнім Підпалою Нижньою

М. (при) Підпалому Нижньому Підпалій Нижній

Кл. Підпалий Нижній Підпала Нижня

3. Прізвища, що мають форму присвійних прикметників (з суфіксами -ів-, -ов-, -ев-, -ин-), відмінюються за такими зразками:

Н. Дяків

Р. Дякова (-іва)

Д. Дякову (-іву)

3. Дякова (-іва)

О. Дяковим (-івим)

Ковалів

Ковалева (-іва) Ковалеву (-іву) Ковалева (-іва) Ковалевим (-івим)

Лесин Лесина Лесинові (-у) Лесина Лесиным
80 Морфологія і правопис
М. (при) Дякову Ковалеву (-іву) Лесину
(-іву)
Кл Дякове (-іве) Ковалеве (-іве) Лесине
і Дяків і Ковалів і Лесин
Н. Дякова (-іва) Ковалева (-іва) Лесина
Р. Дякової (-івої) Ковалевої (-івої) Лесиної
д. Дяковій (-івій) Ковалевій (-івій) Лесиній
3. Дякову (-іву) Ковалеву (-іву) Лесину
0. Дяковою (-івою) Ковалевою (-івою) Лесиною
м. (при)Дяковій Ковалевій Лесиній
(-івій) (-івій)
Кл Дякова (-іва) Ковалева (-іва) Лесина
Жіночі прізвища, що мають форму присвійних прикмет-

ників, можуть не відмінюватися: Олена Дяків, Олени Дяків і т. д.

Чоловічі прізвища, що походять від назв національності, відмінюються, як відповідні іменники: Волошин — Волошином, Сербин — Сербином, Турчин — Турчином, Литвин — Литвином. Жіночі прізвища цього типу^не відмінюються: Ольга Волошин, Ольги Волошин і т. д.

4. Усі інші прізвища відмінюються як іменники першої та другої відміни й відповідної групи:

а) як іменники І відміни твердої, мішаної й м’якої груп:

Н. Соха Ганжа Гмиря
P. Сохи Ганжі Гмирі
д. Coct Ганжі Гмирі
3. Соху Ганжу Гмирю
0. Сохою Ганжею Гмирею
м. Coci Ганжі Гмирі
Кл. Coxo Ганже Гмире
і Соха і Ганжа і Гмиря

б) як іменники II відміни чоловічого роду твердої, мішаної й м’якої груп:

* Звичайно, таких форм, як ця, слід уникати, щоб не виникало непорозумінь: Соса, Сося чи Соха і под.
Морфологія і правопис

81

Н. Куценко Скляр

Р. Куценка Скляра

Заграй

Заграя

Д. Куценкові (-у) Скляреві (-у)

Заграєві (-ю)

3. Куценка Скляра

О. Куценком Склярем

Заграя

Заграєм

М. Куценкові (-у) Скляреві (-у)

Заграєві (-ю)

Кл. Куценку Скляре

Заграю і Заграй

і Куценко і Скляр

За цим типом відмінюються й чоловічі прізвища, які походять від іменників жіночого роду III відміни: Рись — Рися, Рисеві і под., Розкіш — Розкоша, Розкошеві тощо.

Прізвища типу Бадзьо, Іваньо в давальному, місцевому й орудному відмінках мають закінчення, як у твердій групі: Бадзьові, Бадзьом, Іваньові, Іваньом.

5. У складних прізвищах, що становлять поєднання двох слів як рівноправних, відмінюються обидві частини: Нечуй-Левицький — Иечуя-Левицького, Нечуєві-Левицькому тощо; Антоненко-Давидович — Антоненка-Давидовича, Антоненку-Давидовичеві тощо.
Предыдущая << 1 .. 25 26 27 28 29 30 < 31 > 32 33 34 35 36 37 .. 89 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed