Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практический справочник по украинскому языку" -> 19

Практический справочник по украинскому языку - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практический справочник по украинскому языку — К.: Родной язык, 1998. — 225 c.
Скачать (прямая ссылка): prakticheskiyspravochnikpoukr1998.djvu
Предыдущая << 1 .. 13 14 15 16 17 18 < 19 > 20 21 22 23 24 25 .. 89 >> Следующая


У прислівниках, утворених від цих прикметників, наголос падає на перший склад: вузько, легко, мілко, нудно.

4. У дієсловах перший склад закінчень -емо, -имо, -ете, -ите не наголошується: несемо, несете (а не «несемо», «несете»), ідемо, ідете (а не «ідемо», «ідете»); підемо, підете; будемо, будете; гуркочемо, гуркочете; гуркотимо, гуркотите; залишимо, залишите.

5. Треба запам’ятати наголос у таких словах: агент, бюлетень (множина: бюлетені), кулінарія, випадок, глядач, діалог, документ, засуха, монолог, ім ’я, каталог, некролог, експерт, жевріти, квартал, кілометр, колія, компроміс, кропива, мережа, одинадцять, ознака, оптовий, партер, пасквіль, пеня, перепис, перепустка, піна, предмет, приятель, приятелька, рукопис, середина, сільськогосподарський, спина, співробітник, титульний, урочистий, феномен, цемент, центнер, черговий, чотирнадцять, шофёр.

6. Значення деяких слів розрізняється лише за допомогою наголосу: вигода (користь) — вигода (зручність); захват (захоплення) — захват (пристрій, ширина робочого ходу); лікарський (від лікар) — лікарський (від ліки)', похідний (від похід) — похідний (який походить від чогось).

7. У багатоскладових словах, крім основного, є ще побічні наголоси, які розташовуються через один чи два
Фонетика і правопис

47

склади від основного: перебудувати, беззаперечна, задоволений, уявляєте, винагороджувати. Цей наголос надає нашій мові особливої співучості, плавності. У прискореному темпі мовлення він чується слабко, в уповільненому — сильніше.

§34. Розрізнення е та и

Ненаголошені голосні е та и у вимові чуються майже однаково. Але на письмі їх слід розрізняти.

1. У кількох дієслівних коренях е (ер) перед суфіксами -а-, -ува- чергується з и (ир), а саме: беру — збирати, визбирувати; вмерти — вмирати, дерти — здирати, перу — обпирати, простерти — простирати, сперти — спирати, терти — стирати, жерти — пожирати.

Подібне чергування е з и відбувається також у словах стелити — застилати (але: застеляти), клену (кляну) — проклинати.

У решті випадків сплутування е та и буває лише у вимові. На письмі така взаємозаміна їх не допускається.

2. Написання ненаголошених е та и в основах слів перевіряється переважно за допомогою наголосу: селитися, бо поселення; дешевий, бо дешево; далеч, бо далекий; вишневий, бо вйшня\ непримиренний, бо мир', хибувати, бо хиба.

3. Крім того, в основах слів пишеться е:

а) там, де неясний звук випадає: вітер, бо вітру; січень, бо січня; справедливий, бо правда; але треба мати на увазі, що в кількох дієсловах випадає ненаголошений и, а саме: згинати — зігну, відтинати — відітну, напинати — напну, починати — почну, розминати — розімну, засинати — засну, вмикати — увімкну, проривати — прорву, зажинати — жну;

б) там, де неясний звук чергується з і або о: берегти, бо зберігати; гребенястий, бо гребінь; сутеніти, бо сутінки, лебединий, бо лебідь; женитися, бо жонатий;

в) у групах -ере-, -еле-: берег, джерело, дерево, перенесення, передмістя, ожеледь, щелепа, пелена (але: келих);

г) у суфіксах іменників -енн(я), -ен(я), -енк(о), -еньк(а), -ечк(а), -тель, прикметників -есеньк(ий), -ев(а), дієприкметників -ен(ий), числівників -ер(о): оголошення, рішення, значення, кошеня, Опанасенко, ніченька, стежечка, вихователь, учитель, тонесенький, сторожева (хата), зачинений, обговорений, п’ятеро, дев’ятеро.
48

Фонетика і правопис

4. Пишеться и в суфіксах іменників -ик, -иц(я), -ич, -ищ(е), -иськ(о), -ин, -ин(а), -ив(о), присвійних прикметників -ин: дощик, ключик, дворик, прибиральниця, прізвище, дворище, житнисько, киянин, татарин, болгарин, городина, садовина, паливо, куриво, морозиво, свекрушин, Миколин. Виняток: марево, іноді: сяєво (сяйво), маєво (майво).

5. Пишеться и у відкритих складах -ри-, -ли- у словах бриніти, бриньчати (хоч бренькати), гриміти, дрижати, кривавий, криниця, кришити, стриміти, тривати, тривога, триножити, блищати, глитати.

6. Розрізняються префікси:

а) пре- з буквою е, який має значення «дуже»: премудрий (дуже мудрий), предобрий (дуже добрий), препогано (дуже погано); а також у словах: презирство, презирливий, престол, преподобний, преосвященний;

б) при- з буквою и, який вживається в усіх інших значеннях: привертати, привласнювати, прискорити, призначити, привокзальний, пристаркуватий, прибуток, пристосування, причал.

7. Пишеться е в іншомовних префіксах пре-, де-, дез-, ре-, екс-: преамбула, превалювати, превентивний, презентація, президент, президія, прем’єра, препарат, прерогатива, престиж, претендент, претензія, префект, прецедент; девальвація, деградація, дегустація, декларація, демобілізація, депортація, деформація; дезінформація, дезорганізація; реабілітація, реактор, ренесанс, реорганізація, ретрансляція; екс-президент.

8. У деяких словах (переважно іншомовних) написання е та и правилами не регламентується: апельсин, бензин, бетон, декада, делегат, демократія, керівник, легалізація, легітимний, математика, медаль, педагог, педикюр, рекетир, тепер, тремтіти, феномен; директор, диригент, кишеня, лимон, минулий, пиріг, шинель і т. д. Написання таких слів треба перевіряти за орфографічним словником.
Предыдущая << 1 .. 13 14 15 16 17 18 < 19 > 20 21 22 23 24 25 .. 89 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed