Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практический справочник по украинскому языку" -> 12

Практический справочник по украинскому языку - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практический справочник по украинскому языку — К.: Родной язык, 1998. — 225 c.
Скачать (прямая ссылка): prakticheskiyspravochnikpoukr1998.djvu
Предыдущая << 1 .. 6 7 8 9 10 11 < 12 > 13 14 15 16 17 18 .. 89 >> Следующая


§18. Значення деяких букв

1. Букву Ґґ до українського алфавіту запровадив 1619 року Мелетій Смотрицький. У радянський час вона була вилучена як «націоналістична». 1990 року її повернуто до українського алфавіту.

Буква Ґґ передає на письмі задньоязиковий проривний приголосний. Зокрема вона вживається 9 таких українських словах: аґрус, аґу (вигук як звертання до немовляти, так само аґусі, аґукати), варґа (губа), ґава, ґазда, ґалаґан, ґаламаґати, ґандж, ґанок, ґатунок, ґвалт, ґеґати, ґедзь, ґелґати, ґелґотати, ґерелі, ґерґотіти, ґето, ґешефт, ґзитися, ґиґнути, ґила (грижа), ґирлиґа, ґлей (загуслий сік на деревах), ґляґ, ґніт (у лампі), ґоґель-моґель (але: гоголь-моголь), ґоґошитися (наґоґошитися), ґонт, ґонтар (але: Іван Гонта), ґорґоля, ґрати (на вікні), ґречний, ґрунт (ґрунтовний, обґрунтувати та ін.), ґрунь, ґудзик, ґуля, джерґотіти, джереґелі, джиґнути, джиґун, дзиґа, дзиґарі, дзиґлик, дриґати, леґінь, маґлювати, мамалиґа, ремиґати, фі-ґлі-міґлі, хуґа, цуґ (цуґом), шваґер та в похідних від них.

Може писатися буква ґ або г в таких словах: біґос і бігос, буцегарня і буцеґарня, габелок і ґабелок, ґевал і гевал, ґума і гума, ґуральня і гуральня, сновиґати і сновигати, хурдиґа і хурдига, шмига і шмиґа (не до шмиги і не до шмиґи).

З буквою Ґґ пишуться українські прізвища, якщо вони так вимовляються їхніми носіями: Ґалаґан, Ґалятовський, Ґжицький, Ґлієр, Ґресько, Ґриґа, Ґудзій, Ґудзь, Доленґо, Шмі-ґельський тощо.

Крім того, через букву ґ передається латинська літера g у записаних українськими буквами іншомовних висловах, як фата морґана, персона нон ґрата, альтер еґо, іуд бай, терра інкоґніта тощо.

2. Букви Її та Пїіп завжди позначають два звуки: перша — йі, друга — шч: їдальня, їхати, їхній; щебінь, щит, щільний.

Буквосполучення шч в українській мові не вживається.
зо

Фонетика і правопис

Замість нього пишеться буква щ: блиск — блищати, віск — вощина, Мелашка — Мелащин.

3. Букви Яя, Юю, Єє мають двояке значення:

а) безпосередньо після приголосного вони позначають м’якість попереднього приголосного і відповідно звуки а, у, е: нянька [н‘ан‘ка], лялька [л‘ал‘ка], нюанс [н‘уанс], тютюн [т‘ут‘ун], синє [син‘е];

б) в інших позиціях вони позначають відповідно два звуки йа, йу, йе: яма [йама], зв’язок [звйазок], пояс [пойас], ювелір [йувелЧр], в’юн [вйун], Нью-Йорк [н‘йуйорк], з’єднаємо [зйеднайемо].

4. Буквосполучення Дж і Дз мають двояке значення:

а) на межі префікса і кореня вони позначають відповідно два звуки д+ж і д+з: підживлення, переджнивний, надзвичайний, відзнака',

б) в інших позиціях вони позначають відповідно один звук — дж і дз: джерело, джунглі, погоджений, затверджений, дзвінок, кукурудза.

5. Буква Ьь вживається для позначення м’якості приголосних: тінь [т‘ін‘], князь [кн‘аз‘], асфальт [асфал'т], Луцьк [луц‘к], льон [л‘он], пеньок [пен'ок], каньйон [кан‘йон].

§19. Вживання великої букви в оформленні тексту

1. З великої букви пишеться перше слово в реченні, а також (не обов’язково) перше слово кожного рядка у віршах:

Для нас у ріднім краю навіть дим Солодкий та коханий (Леся Українка).

Після трьох крапок, які не закінчують речення, а лише вказують на переривчатість чи схвильованість мови, перше слово пишеться з малої букви: Ніч... а човен — як срібний птах!.. (Є. Плужник).

Мала буква пишеться також після знака питання й знака оклику, якщо вони не закінчують речення: O люди! люди небораки! Нащо здалися вам царі? (Т. Шевченко). В щирім серці, в чесних грудях — вірю, знаю! — квіти є! (В. Симоненко). Годинник бив — що з ним? — зовсім не ту годину (І. Жиленко).

2. Якщо звертання закінчується знаком оклику, то перше слово після нього пишеться з великої букви: Вельмиповажана пані Ольго Федорівно! Вибачайте, що відповідаю на лист, не до мене писаний (Леся Українка).

3. У ремарках — фразах та в посиланнях, узятих у дужки,
Фонетика і правопис

31

перше слово пишеться з великої букви: Україна ніколи більше не піде в московське ярмо (Бурхливі тривалі оплески) (3 газети).

4. Перші слова в рубриках звичайно пишуться з малої букви:

Виважений і обґрунтований шлях до ринку, на мою думку, має включати такі етапи:

1) прийняття Верховною Радою України пакету законів, що чітко регламентуватимуть ринок землі;

2) підготовку Кабінетом Міністрів нормативних актів, які забезпечать реальну вартісну оцінку сільськогосподарських угідь;

3) формування розгалуженої сучасної інфраструктури ринку землі... (З газети).

Але якщо кожна рубрика закінчується крапкою, у такому разі перші слова в рубриках пишуться з великої букви:

Виходячи з інтересів Української держави, українського народу, висуваємо перед Президентом України, законодавчою та виконавчою владою держави такі вимоги:

1. Забезпечити безумовне виконання волі українського народу, висловленої на Референдумі 1991 року, до побудови незалежної Української держави.

2. Розробити й послідовно впроваджувати ідеологію державотворення, концептуальним ядром якої є українська національна ідея... (З постанови Конгресу української інтелігенції).
Предыдущая << 1 .. 6 7 8 9 10 11 < 12 > 13 14 15 16 17 18 .. 89 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed