Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Ющук И.П. -> "Практический справочник по украинскому языку" -> 10

Практический справочник по украинскому языку - Ющук И.П.

Ющук И.П. Практический справочник по украинскому языку — К.: Родной язык, 1998. — 225 c.
Скачать (прямая ссылка): prakticheskiyspravochnikpoukr1998.djvu
Предыдущая << 1 .. 4 5 6 7 8 9 < 10 > 11 12 13 14 15 16 .. 89 >> Следующая


д) з початкових звуків чи букв: Національна академія наук України — HAH України, гідроелектростанція — ГЕС, електронно-обчислювальна машина — EOMf мале підприємство — МП, Українська республіканська партія — УРЛ, Служба безпеки України — СБУ.

Слова, утворені складанням основ, називаються складними: п'ятиповерховий, снігозатримання, м’ясо-молочний.

Слова, утворені з усічених основ або з початкових звуків чи букв, називаються складноскороченими (абревіатурами).
24

Будова слова і словотвір

§13. Написання складних слів

1. Якщо складне слово утворене від підрядного словосполучення (від однієї до другої частини можна поставити запитання), то воно пишеться разом: будова (яка?) нова — новобудова; будує (щ о ?) машини — машинобудівний; Київ (який?) старий — старокиївський; бетон (який?) із залізом — залізобетон; сховище (чого?) овочів — овочесховище; збірник (чого?) сміття — сміттєзбірник; плаває (чим?) парою — пароплав; блок (з чого?) зі шлаку — шлакоблок; перекоти (чим?) полем — перекотиполе.

2. Якщо складне слово утворене від сурядного словосполучення (перед кожною частиною можна поставити сполучник і), то воно пишеться через дефіс: і національний і демократичний — національно-демократичний; і північний і східний — північно-східний; і синій і жовтий — синьо-жовтий; і темний і зелений — темно-зелений; і хліб і сіль — хліб-сіль; і людина і день — людино-день; і кіловат і година — кіловат-година; і тонна і кілометр — тонно-кілометр.

Але разом пишуться жовтогарячий, червоногарячий, глухонімий, хитромудрий, зловорожий.

3. Якщо складне слово утворене повторенням того самого слова, синонімів чи антонімів, то воно пишеться через дефіс: білий-білий, думав-думав, один-однісінький, рано-вранці, мало-помалу, часто-густо, тишком-нишком, сила-силенна, сад-ви-ноград, сам-один, більш-менш, видимо-невидимо, купівля-про-даж, розтяг-стиск, година-дві, не сьогодні-завтра.

Але якщо повторюється те саме слово в різних відмінках, то таке сполучення пишеться окремо: кінець кінцем, одним один, честь честю, чин чином, нога в ногу, рука в руку, раз у раз, рік у рік, з року в рік.

4. Традиційно через дефіс пишуться слова свят-вечір, багат-вечір, дівич-вечір, зелен-сад, буй-тур, сон-трава, чар-зіл-ля, негній-дерево, люби-мене (незабудка), мати-і-мачуха (підбіл), брат-і-сестра (братки).

Через дефіс пишуться власні назви типу Рава-Руська, Новгород-Сіверський, Кам ’янець-Подільський, Володимир-Волинський, Київ-Товарний (прикметник стоїть після іменника), Конча-Заспа, Пуща-Водиця, Яр-під-Зайчиком, Ростов-на-До-ну, Франкфурт-на-Майні, Болонь-сюр-Мер.

Через дефіс пишуться також складні прізвища та подвійні імена: Гулак-Артемовський, Нечуй-Левицький, Антоненко-Давидович, Анна-Марія, Ігор-Богдан.

5. Через дефіс пишуться:
Будова слова і словотвір

25

а) терміни, до складу яких входять букви: У-подібний, Т-подібний\

б) найменування з належними до них цифрами: емаль НЦ-132, автомобіль «Мазда-323», пилосос «Ракета-12А», бензин А-95, клей КН-3;

в) найменування паралельних класів у школах: 5-А, 7-Б, 10-В.

6. Разом пишуться іншомовні частини авіа-, авто-, агро-, аеро-, гео-, гідро-, електро-, кіно-, мікро-, мото-, радіо-, сте-( рео-, теле-, фото- тощо: авіаквиток, аеровокзал, електробритва, радіотовари, телебачення, фотокопія.

Через дефіс пишуться іншомовні частини віце-, екс-, мак-сі-, міні-, прем’єр-, генерал-: віце-президент, екс-чемпіон, мі-ні-фабрика, прем'єр-міністр, генерал-майор.

Через дефіс пишуться також іншомовні слова блок-схема, вакуум-апарат, унтер-офіцер, член-кореспондент, штабс-ка-пітан, пап’є-маше, яхт-клуб, стоп-кран, дизель-мотор, кре-кінг-процес тощо.

§14. Написання слів із частинами напів- і пів-

1. Частини напів- і пів- звичайно пишуться разом: напівавтомат, напівфабрикат, напівзабутий', півроку, півлітра, піваркуша, півфінал, півогірка, пів’яблука, пів їдальні.

2. Частина пів- пишеться через дефіс лише з власними назвами: пів-Києва, пів-України, пів-Криму, пів-Європи.

3. У словах типу о пів на третю, пів до п ’ятої години тощо частина пів пишеться окремо.

§15. Написання складноскорочених слів і графічних скорочень

1. Складноскорочені слова (абревіатури), утворені з початкових букв або звуків, незалежно від написання словосполучення пишуться великими буквами (крапки між ними не ставляться): Міністерство закордонних справ — МЗС, житлово-експлуатаційна контора — ЖЕК, державна автоінспекція — ДАІ, мале підприємство — МП, виробниче об’єднання — BO, Українська республіканська партія — УРП.

Великими буквами пишуться і складноскорочені слова, утворені від іншомовних словосполучень: НАТО, ЮНЕСКО, МАГАТЕ, УЄФА.
26

Будова слова і словотвір

Але малими буквами пишуться: загс, вуз (з російського: высшее учебное заведете).

Великими й частково малими буквами пишуться такі складноскорочені слова: Демократична партія України — ДемПУ, Конгрес української інтелігенції — КУІн.

Якщо такі складноскорочені іменники відмінюються, то закінчення біля них дописуються малими буквами: ЛАЗи, у ЖЕКу, з ВАКом.
Предыдущая << 1 .. 4 5 6 7 8 9 < 10 > 11 12 13 14 15 16 .. 89 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed