Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Дорофеева Т.В. -> "Учебник малайского (малайзийского) языка" -> 71

Учебник малайского (малайзийского) языка - Дорофеева Т.В.

Дорофеева Т.В., Кукушкина Е.С. Учебник малайского (малайзийского) языка — М.: Акад. гуманитарных исслед., 2006. — 384 c.
ISBN 5-98499-070-9
Скачать (прямая ссылка): dorofeeva-malayskiy-yas.djvu
Предыдущая << 1 .. 65 66 67 68 69 70 < 71 > 72 73 74 75 76 77 .. 160 >> Следующая

издаваться, быть опубликованным
46. terpaksa (от paksa) - быть
вынужденным 47.tetap - постоянный (-о)
48. ukur, meN- - измерять
49. yuran - взнос, пай
173
основной курс. урок 12
УРОК 12
ЛЕКСИЧЕСКАЯ ТЕМА: Бедствия. У врача. Болезни
(Bencana. Jumpa doktor. Penyakit) ГРАММАТИКА: - глагольный суффикс -кап в переходно-побудительном значении;
- двойное сказуемое;
- обстоятельства образа действия, вводимые dengan и secara;
- наречие baru
BENCANA PERANG
Perang mendatangkan banyak bencana kepada manusia. Вепсапа-bencana itu berbagai-bagai. Lelaki, perempuan dan kanak-kanak menderita. Kampung-kampung dan bandar-bandar dibinasakan. Di samping ini semua sawah-sawah padi dan ladang-ladanggetah dibinasakan. Harga-harga barang naik, oleh kerana itu kadang-kadang orang tidak boleh mendapat beberapa jenis barang. Taraf hidup turun dengan cepatnya.
Kapal-kapal terbang selalu menjatuhkan bom-bom dan banyak orang mati. Orang yang dicederakan akan dibawa ke rumah sakit dan dirawat oleh doktor-doktor dan jururawat-jururawat.
Pada masa perang dunia kedua di Malaysia, orang-orang meninggalkan rumah mereka dan pergi diam ke hutan-hutan. Orang yang tinggal jauh (dari orang lain) tidak boleh berhubung antara satu sama lain, kerana surat-surat tidak akan disampaikan dan tidak ada telefon. Orang tidak boleh pergi dengan kereta atau keretapi. Boleh pergi berjalan kaki sahaja.
Apabila perang selesai, orang mula membina kampung-kampung dan bandar-bandar. Mereka bekerja keras di sawah-sawah padi dan ladang-ladang getah untuk meninggikan taraf hidup mereka.
* * *
1. Bencana-bencana apakah yang didatangkan oleh perang? 2. Mengapa orang menderita pada masa perang? 3. Ара terjadi di bandar-bandar semasa perang? 4. Siapakah yang dibawa ke rumah sakit? 5. Untuk ара mereka dibawa ke sana? 6. Ара yang dibuat oleh orang selepas perang?
* * * Dialog 1
Ramli: Ali, mengapa Ahmad tidak mahu datang? Ali: Tiba-tiba dia jatuh sakit.
Ramli: Betulkah dia sakit? Dia sakit ара? Ali: Demam selsema.
174
ОСНОВНОЙ КУРС УРОК 12
Ramli: Dia perlu diperiksa doktor.
діі. Sudah.Tadi dia pergi jumpa doktor dan terus dimasukkan ke rumah sakit.
Ramli: Wadnya nombor berapa?
Ali: Wadnya 34 di Hospital Universiti.
Ramli: Bagaimana penyakitnya?
Ali: Penyakitnya bertambah baik sekarang.
Dialog 2
Doktor: Bagaimana rasa badan pakcik?
Pesakit: Macam biasa, tuan doktor. Batuk dan selsema. Malam tadi tidak dapat tidur.
Doktor: Nanti saya periksa. Tidak bertambah baikkah? Pesakit: Entahlah. Saya bimbang, tuan.
Doktor: Makan ubat ini tiga kali sehari. Nanti bertambah sihat. Lebih kurang dua minggu, baru boleh sembuh.
ЗАПОМНИТЕ Anda sakit ара? - Что у Вас болит? Saya sakit rengkong /perut/ kepala, dll. - У меня болит горло
(живот, голова и т.д.) Saya selsema / demam selsema - У меня насморк / грипп. Saya demam / sakit panas - У меня температура.
Saya masuk angin - Я простыл. Bagaimana rasa badan? - Как Вы себя чувствуете? Bertambah baik - Лучше. Macam biasa - Как обычно. (Saya) Kurang sihat. - (Я) чувствую себя не очень хорошо, memasukkan ke hospital -(к.-л.) положить в больницу/госпитализировать
ОМОНИМЫ diam - 1. жить, проживать (= tinggal)
2. молчать ba(ha)ru - 1. прилаг. новый 2. наречие только
penyakit - болезнь, заболевание
pesakit - больной, пациент
175
ОСНОВНОЙ КУРС УРОК 12
ГРАММАТИКА
1. Суффикс -кап образует от разных частей речи основы переходных глаголов, требующих прямого дополнения-объекта действия.
4 Иногда переходные глаголы, как и в русском языке, выступают без дополнения: Kita membaca dan menterjemahkan. "Мы читаем и переводим"; Berita itu sungguh menggembirakan " Эта новость весьма радует.
Значения, передаваемые глагольной формой с -кап Основное значение - переходно-побудительное (каузативное). От простых глаголов, глагольных корней и прилагательных образуются глаголы, передающие действие, в результате которого объект изменяет свое качество, признак, состояние и приобретает качество, признак и состояние, обозначаемое глагольной основой: naik "подниматься" - menaikkan "поднимать"; tidur "спать" - menidurkan "усыплять"; panjang "длинный" -memanjangkan "удлинять".
Другие значения специфичны для небольшого количества глаголов.
- От существительных, обозначающих членов семьи, степени родства или положения, образуются глаголы со значением "считать кого-либо, рассматривать кого-либо в качестве лица, обозначенного исходным существительным": adik "младший брат" - mengadikkan "считать своим братом", dewa "божество" - mendewakan "обожествлять, боготворить";
- От существительных со значением места образуются глаголы со значением "поместить, разместить где-либо": rumah "дом" -merumahkan "поселить в доме", tempat "место" - menempatkan "поместить, расположить";
- От глагола lari "бежать" образуется глагол со значением "убегая, уносить что-либо с собой": melarikan barang "украсть вещи".
4 Когда суффикс -кап присоединяется к глагольному корню, уже имеющему переходное значение, суффикс может опускаться: membahagi = membahagikan "делить".
Предыдущая << 1 .. 65 66 67 68 69 70 < 71 > 72 73 74 75 76 77 .. 160 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed