Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Дорофеева Т.В. -> "Учебник малайского (малайзийского) языка" -> 68

Учебник малайского (малайзийского) языка - Дорофеева Т.В.

Дорофеева Т.В., Кукушкина Е.С. Учебник малайского (малайзийского) языка — М.: Акад. гуманитарных исслед., 2006. — 384 c.
ISBN 5-98499-070-9
Скачать (прямая ссылка): dorofeeva-malayskiy-yas.djvu
Предыдущая << 1 .. 62 63 64 65 66 67 < 68 > 69 70 71 72 73 74 .. 160 >> Следующая

Придаточные предложения следствия вводятся союзными сочетаниями кегапа itu, sebab itu "поэтому; по этой причине": Saya malu sebab itu saya tidak bertanya "Я стеснялся, поэтому не спросил".
• УПРАЖНЕНИЯ •
/. Образуйте производные с суффиксом -an от следующих основ и приведите их значения:
a) bayar, jual, akhir, tulis, terbit, langgan, pilih, sebut, nyanyi, pinjam, karang, pukul, minum, kenal, lukis, syarah, lawat, jawab, bangun, pakai, bilang, bantu, bungkus, catat
b) ratus, ribu, juta, tahun, bulan, minggu, hari
2. Образуйте от следующих глагольных корней существительные с префиксом peN- и дайте их значения:
kirim, terima, cuci, cari, buat, curi, dengar, tonton, jaja, lawat, pandu, makan, potong, datang, duduk, tidur, gemar
3. Образуте существительные с ре- от следующих глаголов с префиксом ber-и переведите их:
berkedai, berenang, belajar, berlanggan, berkebun, bersawah, berjalan kaki, bermain, berlari, bekerja
4. Переведите на русский язык; выделите основу существительных с префиксами peN- и ре-:
1. Penulis Usman Awang mengarang drama "Uda dan Dara" yang masyhur ke segala negeri Malaysia. Pembacanya ramai sekali. 2. Dia adalah pelari yang baik. 3. Kita menyapu lantai dengan penyapu. 4. Pekedai ini membuka kedainya tepat pada pukul 8.30 pagi. 5. Ayahnya seorang pembesar, dia ketua pejabat. 6. Pemandu kereta disuruh membawa kita ke stesyen keretapi. 7. Orang yang suka tidur diberi nama "penidur". 8. Saya nampak
167
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК Il
pemotong kayu sedang bekerja di halaman mereka. 9. Keluarganya tidak berada, ibunya tukang sapu di sebuah pejabat dan bapanya seorang penjaja. 10. Kedua-dua adiknya itu pemalas betul, dah berapa kali Cikgu marah kerana latihan rumah tak siap. 11. Setiap pemuda mesti ada cita-cita, misalnya belajar tinggi atau membuka bisnis besar.
5. Переведите на малайзийский язык, используя производные с peN-:
1. Я спросил у издателя, сколько подписчиков у их газеты. 2. Покупатель и продавец долго торговались. 3. На этом конверте только адрес получателя, а адрес отправителя не написан. 4. Официанты в этом кафе очень приветливы. 5. Недавно Забиди стал помощником заведующего отделом. 6. Садоводы Cameron Highlands отправляют цветы во все крупные города Малайзии. 7. Зрителей пригласили войти и сесть на свои места. 8. Ты когда-нибудь видел (тебе приходилось видеть) картины этого художника? 9. Смотри, это знаменитый пианист.
6. Переведите предложения, обратите внимание на значения слов с суффиксом -an, образованных от неглагольных основ:
a) 1. Majaiah "Dewan Bahasa" adalah majaiah bulanan. 2. Saya membayar yuran tahunan, bukan yuran bulanan. 3. "Berita Harian" adalah akhbar harian. 4. Saya gemar membaca "Mingguan Malaysia" yang merupakan terbitan yang paling baik. 5. Saya belum lagi membaca harian ini keluaran 5 hb. Mei. Mana dia itu? - Nah, ini dia, ambillah. - Bukan, ini keluaran Sabtu. Saya mahu keluaran Ahad.
b) 1. Jutaan orang di seluruh dunia menonton konsert penyanyi itu melalui TV. 2. Kampung-kampung di kawasan ini terkenal dengan buah-buahannya. 3. Dia sangat gemar membeli pakaian baru, di dalam almarinya puluhan baju. 4. Di atas meja kita nampak beberapa cawan dan piring dengan bermacam-macam manisan. 5. Pegawai atasan kadang-kadang kasar dengan orang bawahannya. 6. Buku catatanku di mana? 7. Pesta Kota disambut besar-besaran.
7. Переведите на русский язык, обратите внимание на значения отглагольных существительных с суффиксом -an:
1. Kadang-kadang orang tuanya pergi ke bandar untuk membeli barang makanan yang menjadi jualan sana. 2. Burung itulah pemakan padi yang besar. 3. Seorang kenalan saya bekerja dengan pekedai kaya itu. 4. Cetakan pertama buku itu yang terbit kecil-kecilan dua tahun lalu sudah tidak ada di pasaran lagi dan kerana itu perlu dicetak lagi. 5. Di kedai-kedai Rusia sekarang ini kita sering nampak barang-barang elektronik buatan Malaysia. 6. Pakaian jahitan Как Eton itu semuanya cantik-cantik. 7. PeN- dan pe-ialah awalan kata, tetapi -an ialah akhiran. 8. Anak kecil itu yang ibu
168
ОСНОВНОЙ КУРС. УРОК Il
bapanya bekerja di luar negeri sekarang dalam jagaan emak saudaranya. 9. Liza dah terimakah gambar kiriman saya dari Jakarta? 10. Wang kami sekarang dalam simpanan ibubapa.
8 Переведите на малайзийский язык:
1. Я подписался на ежедневную газету, и ее приносят мне каждый день.
2. Почему вы дали мне журнал за январь, я хочу почитать августовский выпуск. 3. Словарь Совета по языку и литературе выходит уже третьим изданием, не так ли? 4. В Малайзии доступ в Интернет совсем недорог.
5. Я не знаю, что в этом свертке. 6. Автомобили малайзийского производства сейчас продаются широко во многих странах. 7. Мне сейчас не нужна помощь, я в состоянии сделать эту работу. 8. Кроме кино, в нашем городе не много развлечений.
9. Употребите в предложениях производные от одних и тех же основ и дайте их значения:
peminjam - pinjaman; pensyarah - syarahan; pelukis - lukisan; penerbit -terbitan; pengarang - karangan; pemilih - pilihan; pembayar - bayaran; pembantu - bantuan; pelayan - layanan; penanam - tanaman
Предыдущая << 1 .. 62 63 64 65 66 67 < 68 > 69 70 71 72 73 74 .. 160 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed