Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Дорофеева Т.В. -> "Учебник малайского (малайзийского) языка" -> 159

Учебник малайского (малайзийского) языка - Дорофеева Т.В.

Дорофеева Т.В., Кукушкина Е.С. Учебник малайского (малайзийского) языка — М.: Акад. гуманитарных исслед., 2006. — 384 c.
ISBN 5-98499-070-9
Скачать (прямая ссылка): dorofeeva-malayskiy-yas.djvu
Предыдущая << 1 .. 153 154 155 156 157 158 < 159 > 160 >> Следующая

sapu tangan 10 sekarang ini 2 1250. senarai 21
1185.sara 21 1216.sekian 18 1251. sendiri 15
bersara 21 1217. sekitar 24 1252. senduk 2
1186. sarjana 23 alam sekitar 24 1253. seni 17
1187. SARS 26 1218. sekolah ВФК 4 seni lukis 17
1188. sarung ВФК 9 sekolah menengah seni kraf 17
1189. sastera, kesusasteraan ВФК9 seni tampak 17
10 1219. s[e]kor 13 1254. sengaja 16
sasterawan 26 1220. sekutu 16 1255.senjata 15
1190. sate ВФК7 Persekutuan 16 1256. sentiasa 16
1191. satu 2 1221. selalu 2 1257.senyap 13
persatuan 17 1222. selam, meN- 28 1258. senyum(an) 14
satui sama lain 6 1223. selamat 15 tersenyum 14
satu-satunya 20 meN-kan 31 1259. sepak, meN- 13
1192.saudagar 23 keselamatan 23 bola sepak 13
1193. saudara/i- ВФК 6 Selamat pagi! ВФК 7 sepak takraw 17
saudara тага 6 Selamat jalan! ВФК8 1260. seperti 8
bersaudara 26 Selamat tinggal! ВФК8 1261. sepoi 8
persaudaraan 26 1224. Selasa, hari Selasa 3 1262. September 3
1194. sawah 7 1225. selat 15 1263. serang, meN- 25
bersawah 6 1226. selatan 8 1264. serbaguna 24
1195. sayang 19 1227. selesa 24 1265. serah, meN-kan 28
1196.sayur 6 1228. selesai 3 1266. sering ВФК 9
380
ИНДЕКСЫ СЛОВ
1267. seronok 14
1268. serta 18 meN-kan 18
1269.seru, meN- ЗО
1270. sesuai (dengan) 14
1271. sesuatu 9
1272. s(e)tem 11
1273. setiausaha 30
1274. setuju, bersetuju 11
1275. sewa 12
sewa, meN-(kan) 12
1276. shale 20
1277. si 20 1278 siang 3
1279. siap 10 siap sedia 14
1280. siapa ВФК 7
1281. siar menyiarkan 30
1282. sibuk 5
1283. sifat 19
1284. sihat 12 kurang sihat 12
1285. sikap 28
1286. sila ВФК 7, 22
1287. silap 29 kesilapan 29
1288. silat 17
1289. simpan, meN- 10
1290. simpati 26 bersimpati (terhadap) 26
1291.simpul(an) 29 kesimpulan 29 simpulan bahasa 29
1292. sinar 18
1293. singgah 30
1294. sini, di sini ВФК 8
1295. sisir pesisir 22
1296. (maha)siswa/i ВФК 6
1297. situ ВФК8
1298. slogan 11
1299. soal 10 soalan 10
1300.sokong, meN- 13 1301.solat9
solat, bersolat 9 1302.songkok 8
1303. sorak, bersorak 7
1304. stadium 13
1305. stesyen (stesen) keretapi 6
1306. stoking 25
1307. suami 2
1308. suasana 23 1309.subuh 9
1310. subur 27
1311. suci 20 1312.sudah 9
meN-i 21
1313.sudu 2
1314. suka ВФК8
1315.sukan 13
ahli sukan 13 main sukan 13
1316. sukar 29
1317. suku 4
suku bangsa 8
1318. sumbang 14 meN-(kan) 14 sumbangan 14
1319. sumber 24 sumber asli 24
1320. sungai ВФК6 1321.sungguh 10
sungguh pun 29
sesungguhnya 30 1322. suntik, meN- 30
suntikan 30 1323.sunyi 23
kesunyian 23
1324. supaya 19
1325. surat 1 surat-menyurat 21 persuratan 28
1326. suri rumah 29
1327. suruh, meN- 10
1328. suruhanjaya 30
1329. susah 7
1330. susila, kesusilaan 12 tatasusila 12
1331. susu ВФК5 susu pekat 1
1332. susun, meN- 10 1333.sutera 23 1334. swasta 29
menswastakan 29
1335.Syabas! ВФК5 1336.syahbandar 23
1337. syair 22 penyair 22
1338. syarah, bersyarah 6 pensyarah 2
1339. syarat 27
1340. syarikat 22 1341.5уикиг!ВФК5 1342.tadbir 7
pentadbiran 7
1343. tadi 6
1344. tadika 24 1345.tagih, meN- 29
penagihan dadah/
alkohol 30 1346. tahan, meN- 22
memper-kan 22
pertahanan 22 1347.tahniah 18
mengucapkan
tahniah 18
1348. tahu ВФК4
1349. tahun 1
tahun akademik 3
1350. tajam4 1351.tajuk 18 1352.takluk, meN-(i) 22
1353. takut 19
1354. takwim 27
1355. taman 4
1356. tamat 17
1357. tambah, bertambah 7
1358. tambang 6
1359. tamu 5
1360. Tan Sri 30
1361. tanah 4 tanah air 21 Tanah Besar 15
1362. tanam, meN- 8
1363. tandatangan 18 meN-i 18
1364.tandas ВФК5
1365. tanding, bertanding 13
1366. tangan ВФКЗ meN-i 30
1367. tangga ВФК9
1368. tanggung, meN- 25
381
ИНДЕКСЫ СЛОВ
tanggung jawab 25 1404. tempur, bertempur 23 1433. tidak ВФК 8
1369. tangkap, meN- 4 pertempuran 23 tidak begitu 17
1370. tani, petani 26 1405. temu, bertemu 24 tidak berapa 17
bertani 26 meN-i 24 1434. tiga ВФК 2
1371.tanpa 20 penemuan 24 1435. tikar ВФК5
1372. tanya, bertanya 6 1406. tenaga 23 1436. tiket 1
1373.tapak 26 1407. tenang 18 1437. tikus 14
tapak rumah 26 1408. tengah ВФК8 1438. tilam 27
1374. taraf 12 setengah 4 1439. timah 24
taraf hidup 12 setengah-setengah 26 1440. timbang 26
1375. tarik, meN- 15 sesetengah 26 memper-kan 26
tempat-tempat 1409. tengahari 1 1441.timbul 23
menarik 15 1410. tenggara 8 meN-kan 30
1376. tarikh 18 1411. tengkujuh 3 1442. timpa, meN- 13
1377. taruh, meN- 1 1412.tengok ВФК5 ditimpa kemalangan
1378. tasik6 1413. tentang 6, 20 13
1379. tatabahasa 21 bertentangan 25 1443.timur 8
1380. tatasusila 28 1414. tentera 31 Timur Tengah 23
1381.tauke 23 1415.tenteram 20 timur laut 16
1382. tawa 14 1416. tentu, tentu sahaja 14 1444. tin ВФК2
tertawa belum tentu 21 mengetin(kan) 26
ketawa tertentu 25 1445.tinggal ВФК7, 8
1383. tawar 8 meN-kan 29 1446.tinggi ВФКЗ
tawar-menawar 5 1417. tepat 4 1447. tingkap ВФК4
1384. tayang, meN-kan 17 1418. tepi 7 1448.tingkat 12
1385. tebal 2 1419. tepuk, meN- 17 meN- 22
1386. tebing 31 tepuk tangan 17 1449. tipis 16
1387. tebu 8 1420. terang 17 1450. tipu, meN- 31
Предыдущая << 1 .. 153 154 155 156 157 158 < 159 > 160 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed