Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Дорофеева Т.В. -> "Учебник малайского (малайзийского) языка" -> 157

Учебник малайского (малайзийского) языка - Дорофеева Т.В.

Дорофеева Т.В., Кукушкина Е.С. Учебник малайского (малайзийского) языка — М.: Акад. гуманитарных исслед., 2006. — 384 c.
ISBN 5-98499-070-9
Скачать (прямая ссылка): dorofeeva-malayskiy-yas.djvu
Предыдущая << 1 .. 151 152 153 154 155 156 < 157 > 158 159 .. 160 >> Следующая

787. macam-macam, bermacam-macam 9 semacam 15
788. mahal 1
789. mahasiswa ВФК 6
790. mahu 5
791. main, bermain 6 bukan main 19 permainan 13
792. majalah 4
793. majlis 21 794.maju 23 795. така 23 796.makam 2
797. makan ВФК 1 makan malam 3 makan pagi ВФК 7 makan tengahari 1 makan masa, ambil masa 15
makanan ВФК 9
798. makcik, Мак Сік 1
799. makin, semakin 24 makin...makin 24
800.maklumat 11 801.makmur 19
Persemakmuran 19 802. makna 21 803.maksud 21
bermaksud 21
meN-kan 21 804. maktab ВФК2 805.malah 29 806. malam 3
semalam 3 807.malang 13
malangnya 13
kemalangan 13
808. malas 1
809. Malaysia ВФК 7 810.malu 26 811.mampu 11
812. mana ВФК7 di mana? ВФК 7 ke mana? ВФК 7 dari mana? ВФК 7 yang mana? 6 manakala 20
813.mandi ВФКЗ, 8
814. mangsa 31
815.mangga ВФКЗ
816. manggis 26
817. mangkuk 1
818. manis 8 819.manusia 12 feo.marah 4 821. mari 1, 6
ke sana ke mari 6 822.markah 16
memberi markah 16 mendapat markah 16 823.maruah 31 824. mas kahwin 19
825. masa 1
masa lapang 17 semasa 5
826. masak, meN- 5
827. masalah 22 828.masam8 829.Masehi (Masihi) 22
830. masih 9
831. masin 8
832. masjid 6
833. masuk ВФК5 termasuk 14
834. masyarakat 20
835. masyhur (dengan) 8
836. mata 4
837. matahari 4
838. mata kuliah 4
839. mati 12
840.Maulud, Hari Maulud
Nabi 27 841.matlamat 29 842.medan 7 843. media 11 844.Mei3 845.meja ВФКЗ
meja tulis ВФК 9
846. mel 11
847. Melaka 5
848. Melayu ВФК7
849. memang 23
850. menang 13 kemenangan 13 meN-i 21
851. menara 7 Menara Kembar 7
852.mengapa 11 853.menjelang 26 854.mentega ВФК 8 855.menteri ВФК 8 856. menurut 13 857.merah ВФК5
858. mercun 27
859. merdeka 13 860.merdu 17 861. mereka 1 862.meriah 24 863. meriam 15 864.mertua 25 865.meski pun 29
376
ИНДЕКСЫ СЛОВ
866.mesra 17 musim kering/ meN-kan 14
867. mesti 9 kemarau 3 932.nyaman 16
868. mesyuarat 15 musim panas 3 933.nyanyi, meN-,
869.metos 24 musim sejuk 3 bernyanyi 6
870.mewah 20 901. Muslim 2 nyanyian 10
871.mi ВФК 1 902.musnah 27 934.nyata 14
872.milik 16 meN-kan 27 ternyata 14
873. mimpi 24 903.musuh 25 meN-kan 21
874. minat 13 bermusuh-musuhan 25 kenyataan 28
peminat 13 904.mutiara 23 935.nyawa 27
875.minggu 3 905.mutu 22 936.0gos 3
876. minit 3 906. nabi 27 937. Oktober 3
877.minta, meN- 15 907.nafkah 29 938.olah 22
minta diri 15 mencari nafkah 29 seolah-olah 22
878. minum ВФК 1 908.nafi, meN-kan 31 939. oleh 10, 22
879.minyak masak 5 909.nahas 29 perolehan 11
880.misalnya 7 910.naik ВФК9 memperoleh(i) 22
881. miskin 11 911. nama ВФК 1 940.ombak 24
882.mitos=metos nama pena 26 941.oren(j) 8
883.mohon, meN- 26 912. nampak ВФК 5 942.orang ВФК 4
permohonan 26 913.namun 11 orang asli ВФК 8
884.monyet 26 914.nangka 28 orang-orangan 18
885.mubaligh 28 915.nanti 6 orang ramai 6
886. muda ВФК 6 nanti, meN- 4 orang sakit 1
887.mudah 13 nanti sekejap! 4 seorang diri 15
kemudahan 17, 24 916.nasi ВФК5 943.pada 1
888.muhibbah 31 nasi goreng 6 kepada 1
889. muka ВФК 1 917.nasib 18 944.padat 25
mengemukakan 30 nasib baik 18 945.paderi 28
muka surat nasib malang 18 946. padi 8
890. mula 3, 11 918.nasihat 21 947. padam 14
bermula 3, 11 meN-i 21 pemadam getah 14
mula(i) 11 919.naskhah 18 948.padang 17
mula-mula 1 920. negara ВФК6 949.padat 25
891.mulut 13 921. negeri ВФК8 950. padu 29
892. muncul 27 922.nelayan 18 berpadu 29
893. mungkin 27 923.nenas/nanas 1 perpaduan 29
kemungkinan 31 924. пёпёк ВФК 2 951.pagar 24
894.mulut 13 пёпёк moyang 23 952.pagi ВФК7
895.mundur 28 925.niaga, berniaga 23 pagi-pagi 7
896. mungkin 27 perniagaan 23 953.pahit4
897. murah ВФК 9 926.nikah 19 954.pakai, meN- 9, 10
murah hati 28 927.nikmat 31 955.pakcik, Рак Сік 1
898.muram 16 meN-i 31 956.paksa, meN-(kan) 31
899. murid ВФК 4 928.nilai 28 terpaksa 11
900. musim 3 929. nombor 2 957.paku 27
musim bunga 3 930. November 3 958.paling 7
musim gugur 3 931. nyala 14 959.palu 27
musim hujan 3 (ber)nyala 14 meN- 27
377
ИНДЕКСЫ СЛОВ
%0.ратёг 15 991.paya 25 1029. pergi ВФК 7
ратёгап 15 992. payung 14 pergi [berjsama 4
meN-kan 15 993.pecah 16 1030. peribadi 29
961.panah 25 pecahan 17 . keperibadian 29
meN- 25 994.pedas8 1031.periksa, meN- 12
962. panas 1 995.pedoman 30 peperiksaan 18
963.pancaragam 19 996. peduli (pada) 20 1032. peringkat 29
964. pandai 6 997.pegawai 7 1033. perintah 15
965.pandang, meN - 7 pegawai tinggi 7 meN- 15
pemandangan 7 998.pekat 1 pemerintahan 15
pandangan 22 999. pelajar ВФК 6 1034. peristiwa 31
966.pandu, meN- 1000. pelamin 19 1035.periuk 22
pemandu 6 1001. pelanduk 2 1036. perkara 18
lesen memandu 11 1002. pelbagai 24 1037. perlahan-(lahan) 26
967.panggil, meN- 18 1003. peluang 20 1038. perlu 9
panggilan 18 1004. pelik 31 meN-kan 19
968.panggung 4 1005. pelita 27 1039. permaisuri 31
pawadam 4 1006. peluang 20 1040. permit 30
969.pangkat 14 1007. peluk, meN- 24 permit masuk 30
naik pangkat 14 memeluk agama 24 1041. pernah
970. pangsapuri 24 1008. pen ВФК 2 1042. perut 12
971.panjang ВФКЗ 1009.penat 15 1043.pesat31
meN- 7 1010. pendek ВФК 2 1044. pesisir 22
Предыдущая << 1 .. 151 152 153 154 155 156 < 157 > 158 159 .. 160 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed