Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Лингвистика -> Дорофеева Т.В. -> "Учебник малайского (малайзийского) языка" -> 156

Учебник малайского (малайзийского) языка - Дорофеева Т.В.

Дорофеева Т.В., Кукушкина Е.С. Учебник малайского (малайзийского) языка — М.: Акад. гуманитарных исслед., 2006. — 384 c.
ISBN 5-98499-070-9
Скачать (прямая ссылка): dorofeeva-malayskiy-yas.djvu
Предыдущая << 1 .. 150 151 152 153 154 155 < 156 > 157 158 159 .. 160 >> Следующая

373
ИНДЕКСЫ СЛОВ
557. kalangan 11 595.kecuali 11 bekerja keras 12
558. kalau 9 596. kedai ВФК 6 627. kerajaan 7
559.kali 3, 17 kedai dobі 24 628. kerana, oleh kerana 11
560. kambing 2 kedai корі ВФК 8 629. kerangka (rangka) 30
daging kambing 2 kedai makan ВФК 8 dalam kerangka 30
561.kami ВФК 1 kedai runcit 5 630. kerani ВФК8
562. kampung ВФК 7 597.kejar, meN- 14 631. keranjang 13
563. kamu ВФК 2 598.kejut 14 bola keranjang 13
564. kamus 5 terkejut 14 632. keras 26
565.kanak-kanak 9 599.kelab 7 kekerasan 26
566.kanan ВФКЗ 600.kelah 8 633. kereta ВФК 8
567.kancil 22 berkelah 8 634. keretapi 1
568.kandung, meN-(i) 21 601.kelahi, berkelahi 25 keretapi bawah tanah 4
569. kantin 4 602. kelapa 2 635.kering 3
570.kantuk, meN- 26 603. kelas 3 636.keris 15
571. kapal 1 604.keliling 29 637. kerja - ВФК 7
572. kapal terbang 1 meN-i 29 (be)kerja 2
573.kapur 5 605. kelmarin 3 kerjasama 18
574.karang, meN- 10 kelmarin dahulu 3 kerjaya 21
pengarang 26 606.kelompok 21 638.kertas5
575.karut (karut-marut) 28 607. keluar ВФК7 kertas kerja 29
576.karya 20 keluaran 11 639. keropok 7
577. kasar 9 608. keluarga ВФК 7 640. kerusi ВФК4
578. kasih 19 609.kemas9 kerusi malas 1
kekasih 19 meN-kan 9 pengerusi 31
kasihan! 19 610.kembali 12 641.kesan 25
579.kasut ВФК4 menceritakan kembali berkesan 25
580. kat 20 12 meN-kan 25
581.kata ВФКЗ 611. kembang, berkembang 642.ketat 27
berkata 6 22 643.ketawa - см. tawa
kata kerja 19 perkembangan 22 644.ketika 14
kata nama 19 612.kembara, meN- 30 645. ketua 11
kata sepakat 27 613.kemeja 10 646.ketul 17
kata sifat 19 614. kemudian 5 647.ketupat 16
582.kati 5 615.kena 31 648. Khabar baik. ВФК 7
583. katil 12 berkenaan (dengan) 31 649. Khamis, hari Khamis 3
584. kau 1 616. kenal 5 650.khas 20
585. kaum 9 terkenal 7 651.khusus 31
586.kawal, meN- 27 617.kenang, meN- 31 khususnya 31
kawalan 27 kenangan 31 652. kiasan 25
587. kawan ВФК 4 618.кегїара 11 arti kiasan 25
588. kawasan 8 619.kenderaan 29 653.kicap 20
589.kaya ВФК9 620.kenduri 16 654.kilang 7
590. kayu ВФК4 621. kentang 5 655.kilat 27
591.ke ВФК7 622.kenyang 30 656.kini 24
ke sana ke mari 6 623. kepala 12 657.kipas 20
592. kebun ВФК2 624. keping 5 658. kira, meN- 26
593.kecewa 20 625.kera 2 tidak mengira, tak kira
594. kecil ВФК4 626. keras 12 26
374
ИНДЕКСЫ СЛОВ
kira-kira ВФК 9, 17 kurang sihat 12 meN- 28
659. kiri ВФК 4 698.kurungan 23 727.1angsat 26
660. kirim, meN- 11 699.kurusl6 728. langsung 19, 25
661.kisah 25 700.каса ВФКЗ berlangsung 19
meN-kan 25 701.1abuh 15 tidak langsung 25
662. kita ВФК 1 berlabuh 15 729.1anjut 25
663. ko-kurikulum 17 pelabuhan 15 meN-kan 25
664. kolam 6 702.1ada8 berlanjutan 25
kolam renang 6 703.1adang 12 730.1antai 14
665. komunikasi 11 704. lagi 2 731.1antar 23
666. корі ВФК 8 lagi pula 21 terlantar 23
kopi-o ВФК 8 705.1agu 6 732.1antik, meN 16
667.korban 23 706. lahir 3 733.1apan 2
terkorban 23 707. lain ВФК 9 734. lapangan terbang 6
meN-kan 23 lainnya 7 735. lapar 1
668. kos 24 (dan)lain-lainnya 7 736.1arang, meN- 19
669. kosa kata 21 selain dari itu 11 737. lari, berlari 6
670. kosong 2 708.1aju 11 738.1atihan 4
671. kota 7 709.1aki-laki, lelaki 1 739. lauk 5
672.kotak ВФК2 710.1aksana 26 740.1awan 6
673.kotor 6 meN-kan 26 meN- 6
674.kraf(tangan ) 17 terlaksana 26 berlawan 6
675.Kremlin 2 711.1akon25 741.1awat, meN- 6
676. Kristian 9 pelakon 25 742.1ayan, meN- 11
677.kuali 22 712.1aku, berlaku 9,31 layanan 11
678.kuasa 22, 23 713.1alat 29 pelayan 11
kuasa besar 23 714.IaIu 3,4 743.1ayang, meN- 25
meN-i 22 terlalu 17 744.1ayar 15, 17
679. kuat 9 melalui 11 berlayar 15
680. kubu 15 715. lama ВФК 5 belayar 15
681. kucing ВФКЗ lama-kelamaan 23 745.1ebar ВФК 6
682. kuda 2 selama-lamanya 31 746.1ebat 14
683. kuih 5 selama 3 747. lebih 17
684.kugiran 17 716.1ambai, meN- 18 748.1ekas 10
685.kuil 9 717.1ambang 14 749.1emas 28
686. kukuh 22 meN-kan 14 750. lembu ВФК8
687.kuli 20 718.1ambat4 751.1embut 26
688. kuliah 2 719.1ampau 752.1engan 13
689.kumpul, meN-kan 17 terlampau 17 753.1engkap 21
kumpulan 2 720. lampu ВФК 9 meN-kan 21
kumpulan amaturl7 721.1ancar 30 754. lepas 3, 23
690.kunci 20 meN-kan 27 selepas 3
691.kuning ВФК5 722.1ancong, meN- 16 755.1ereng8
69'2.kunjung, meN-i 24 723.1anda, meN-31 756. lesen 11
693. кино 20 724.1anggan, meN- 11 lesen memandu 11
694.kupu-kupu 18 berlanggan 11 757.1etak, terletak ВФК 9
695.kurikulum 17 pelanggan 11 758.1etrik 1
696.kura-kura 18 725. langit 16 759.1ewat 4, 18
697. kurang 4, 17 726.1angkah 28 760.1ibat 26
375
ИНДЕКСЫ СЛОВ
meN-kan 26 melibatkan diri 26 penglibatan 26
761.1idah 13
762. lif 12
763.1ihat, meN-1 melihat pada 1
764.1ilin 14
765. lima 2
766. limau 8 limau manis 8
767.1ipas 20 768.1isan 10 769.1oceng ВФКЗ 770.1ogam 23 771.1oghat 21 772. lompat, meN- 26 773.1ontar 10 774.1ori 16 775.1oteri 29 776. luar ВФК8
luar bandar ВФК 8
luar biasa 8
luar negeri ВФК 8 777.1uas 11
meN-kan 11 778.1ucu 30 779.1ubang 20 780Лика 28 781.1ukis, meN- 3 782. lulus 16 783.1upa 14 784.1usa3 785. Mac 3 786.maaf 2
Предыдущая << 1 .. 150 151 152 153 154 155 < 156 > 157 158 159 .. 160 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed