Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> История -> Посохов С.И. -> "Археологія, стародавня та середньовічна історія " -> 86

Археологія, стародавня та середньовічна історія - Посохов С.И.

Посохов С.И. Археологія, стародавня та середньовічна історія — НМЦ «СД», 2000. — 287 c.
ISSN 0320-8281
Скачать (прямая ссылка): vestnikharkovskogouniver2000.pdf
Предыдущая << 1 .. 80 81 82 83 84 85 < 86 > 87 88 89 90 91 92 .. 142 >> Следующая


У 1946 р. на Харківщині з’явилися, а в 1947 р. поширилися випадки людоїдства і трупоїдства. Ці жахливі прояви в 1946-1947 pp. були зафіксовані по всіх районах, охоплених голодом. Документальні свідчення
174

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

канібалізму зустрічаються у спецповідомленнях МДБ УРСР. Ось характерні випадки. Селянка з колгоспу «Нове життя» Борівського району Харківської області, M., 1903 р. народження, вбила свою 7-річну доньку й разом зі старшою дочкою вживала труп в їжу. М. та її старша дочка були заарештовані органами MBC [7, с. 209]. Мешканець м. Ізюм Харківської області, K., 55 років, працював з 1926 р. завідуючим моргом міської лікарні. Систематично викрадав трупи померлих з лікарні та вживав їх у їжу. При обшуку в квартирі К. було виявлено 2 дитячих голови та кістка ноги дорослої людини [7, с. 216]. І такі приклади множилися з поширенням голоду.

Тоталітарна верхівка спостерігала трагедію голодуючого народу по-цинічному спокійно. Але наближалися весняні польові роботи 1947 р. Щоб не зірвати весняну посівну компанію, Міністерство землеробства УРСР запропонувало продовольчу позичку Харківщині в розмірі 17 тис. 500 пудів зерна [7, с. 59]. Позичка була надана під 10 % з врожаю наступного року. Хлібні пайки для працюючих у полі становили 300-400 г на день, для інших — 200 г. Було організовано гаряче харчування для селян, зайнятих на весняних польових роботах з розрахунку 60 г борошна в день на людину [2, с. 22]. Ці заходи врятували життя багатьох селян. Але наслідки голоду були жахливими.

Підрахувати кількість жертв голоду 1946 -1947 pp. немає можливості. Тоталітарний режим зробив все, щоб приховати цю трагедію. У переважній більшості випадків у сільській місцевості факти смерті від голоду не реєструвалися, і фіксувалася смерть від вигаданої причини. Чимало харків’ян померло за межами області під час поїздок за хлібом. За нашими, дуже приблизними підрахунками, від голоду 1946 -1947 pp. в Україні померло від 1 млн до 1,2 млн осіб [13, с. 243]. З них у Харківській області — приблизно 100-150 тис. [14, с. 138]. Але ці дані підлягають уточненню.

Безпосереднім винуватцем голоду є тоталітарна система. Посуха

1946 р. і страшні рани, заподіяні війною, посилили продовольчі труднощі народу, але якби не антинародна аграрна і, зокрема, хлібозаготівельна політика правлячого режиму, голоду можна було б уникнути.

Література

1. Маковійчук І. М., Пилявець Ю. Г. Голод на Україні у 1946-

1947 pp. // УІЖ. - 1990. - № 8.

2. Перковський A. JI., Пирожков С. І. Демографічні втрати народонаселення Української PCP у 40-х pp. // УІЖ. — 1990. — № 2.

3. Історія України: Нове бачення. Т. 2. — K., 1995.

4. Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. —Львів, 1993.

5. Історія Української PCP Т. 8. — K., 1979.

6. ДАХО.

7. Голод в Україні 1946-1947: Документи і матеріали. — Київ; Нью-Йорк, 1996.

8. Центральний державний архів громадських об’єднань України.
А. М. Михненко. Донбас у 1941 -1942 pp.

175

9. Кожукало I. П. 1946-1947: Невідомий голод // Маршрутами історії. — К., 1990.

10. Внешняя торговля СССР. Стат. сборник. — М., 1967.

11. История крестьянства СССР. Т. 4. — М., 1988.

12. Веселова О. М., Панченко П.П. Ще одна трагічна сторінка історії України. Голод в України. Голод в Україні 1946-1947 років // УІЖ. —1996. — № 2.

13. Калініченко В. В. Голод 1946-1947 pp. в Україні: причини та наслідки // Вісник Харківського держуніверситету. — Історія — X.,

1999. -Вип.31.

14. Калініченко В. В. Голод на Харківщині // Голод в Україні: причини та наслідки: Міжнар. наук, конф., Київ, 27 травня 1997 р.: Матеріали. — Київ; Нью-Йорк, 1998.

Резюме

Статья посвящена исследованию причин и последствий голода 1946-

1947 гг. в Харьковской области. Освещены причины голода, основной из которых является антикрестьянская политика тоталитарного режима. Освещены последствия голода: демографические (от голода умерло около 100-150 тыс. человек), эпидемиологические (вследствие «голодной» миграции широкое распространение получили тяжелые инфекционные заболевания), социально-экономические (недовольство среди крестьян колхозно-совхозной системой в этот период достигло наивысшей точки), криминогенные (резкий рост преступности).

Summary

Article is devoted to researching causes and consequences of 1946-1947 famine in Kharkov region. The author eluciideted the causes of famine and considers that the antipeasant politics of totalitar regime was the main one. The postwar famine in Kharkov region was intentional. Consequences of famine were shown: demographics (nearly 100-150 thousand people died), epidemics (infectious diseases was spreaded widely because of «hungry» migration), economics (displeasure of collective-statefarmer system among the peasants in this period were intensive), criminals (the growth of criminality), morals.

А. М. Михненко

ДОНБАСу 1941 1942 pp.: ВИПРОБУВАННЯ ВІЙНОЮ

22 червня 1941 p. — страшний день в історії нашої країни. Агресія фашистської Німеччини принесла велику війну та велику біду у кожну родину, на довгі роки змінила життя усієї держави.
Предыдущая << 1 .. 80 81 82 83 84 85 < 86 > 87 88 89 90 91 92 .. 142 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed