Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> История -> Посохов С.И. -> "Археологія, стародавня та середньовічна історія " -> 57

Археологія, стародавня та середньовічна історія - Посохов С.И.

Посохов С.И. Археологія, стародавня та середньовічна історія — НМЦ «СД», 2000. — 287 c.
ISSN 0320-8281
Скачать (прямая ссылка): vestnikharkovskogouniver2000.pdf
Предыдущая << 1 .. 51 52 53 54 55 56 < 57 > 58 59 60 61 62 63 .. 142 >> Следующая


Крім цього, організація РУП вела роботу серед робітників паровозобудівного заводу та деяких інших підприємств [2, ф. 3807, оп. 2, спр. 32, арк. 26]. Найбільш підготовлені пролетарі поповнили ряди партії. Так, серед активистів РУП, притягнутих восени 1903 р. до слідства, були робітники М. Кривоніс та І. Мішин, причому в останнього було вилучено, крім нелегальної літератури, типографське обладнання [3, ф. 336, on. 1, спр. 381, арк. 201 зв.]. Тав цілому вплив РУП серед робітників Харкова й околиць був незначним.

Слабким місцем Харківської організації були зв’язки з селом. Вони мали епізодичний і «персональний» характер, тобто були результатом індивідуальних дій того чи іншого члена партії і цілком від нього залежали. Саме такі зв’язки мали Ю. Коллард і брати Олексієнки, про яких уже йшлося. В 1902 р. почалось налагодження стосунків з селами Харківського повіту. Систематичною ця робота стала завдяки вихідцю з с. Веселого, який працював у Харкові й був залучений до РУП А. Жуком. У нотатках А. Жука є тільки його ім’я — Федір. Співставлення їх з документами жандармського управління дало можливість встановити прізвище цього вмілого пропагандиста — Дем’яненко [3, ф. 336, on. 1, спр. 2245, арк. 2]. Особисто і через створену ним мережу гуртків Ф. Дем’яненко близько трьох років вів роз’яснювальну роботу в повіті [2, ф. 3807, оп. 2, спр. 34, арк. 4, 13]. Серед її наслідків — не лише немала кількість прихильників РУП, а й відомий сільськогосподарський страйк. Він згадувався в доповіді ЦК РУП Міжнародному соціалістичному конгресу 1904 р. [11, с. 11], а Харківська «вільна громада» присвятила йому листівку «З приводу страйку у Веселому та інших селах».

В інших випадках «вільна громада» обмежувалася епізодичним постачанням партійних видань селянським гурткам, не підтримуючи з ними постійних організаційних зв’язків. Такого роду стосунки були, зокрема, з гуртками, організованими О. Мицюком в Золотоніському повіті на Полтавщині [12, с. 281]. Крім того, літературу везли насело студен-ти-рупівці, роз’їжджаючись по домівках на канікули, свята тощо. Але налагодити при цьому сталі зв’язки, закласти гуртки симпатиків, як правило, або не вдавалося, або вони розпадалися з від’їздом партійців.

Мали місце й поодинокі спроби розгорнути роботу в армії. В цьому напрямку докладав зусиль, хоча й без помітного успіху, А. Жук, перебуваючи на військовій службі в Харківському гарнізоні. Більш плідною
С. О. Наумов. Харківська «вільна громада» РУП.

119

виявилася діяльність М. Шаповала, котрий протягом деякого часу був пов’язаний з «вільною громадою», можливо, входив до її складу. Він не тільки поширював літературу РУП у військових таборах під Чугуєвом та в деяких інших частинах у 1904 p., а й створив український революційний гурток із курсантів військового училища [2, ф. 3563, on. 1, спр. 118, арк. 117-118]. Щоправда, невдовзі М. Шаповал і його товариші захопилися есерівською ідеологією, а їхній гурток став одним із зародків майбутньої Української партії соціалістів-революціонерів [13, с. 7].

Розширення агітаційно-пропагандистської діяльності вимагало відповідного збільшення кількості партійної літератури. Більша частина її надходила зі Львова та Чернівців, де знаходилося партійне видавництво на чолі з Закордонним комітетом, і з Києва, де перебував ЦК РУП і функціонувала єдина тоді на території Росії підпільна друкарня РУП. Перевезення літератури було ризикованою справою, і нелегальні транспорти не раз потрапляли до рук поліції. В Харківській організації найбільший провал стався в листопаді 1903 р. Поліція від провокатора, члена РСДРП

І. Доброскока, заздалегідь дізналась про поїздку П. Андрієвського за кордон і зустріла його при поверненні. Кількість вилучених видань дає уявлення про обсяги перевезень, а певною мірою — й про поширення літератури. В багажі П. Андрієвського було виявлено близько 1400 партійних брошур і газет [3, ф. 336, on. 1, спр. 381, арк. 200 зв.].

Зросли й масштаби власної літературно-видавничої діяльності. За нашими підрахунками, протягом 1902-1903 pp. «вільна громада» і підконтрольні їй організації (студентська громада, Організаційний комітет залізничників) випустили не менше 29 листівок проти 4 видань за попередні два роки. За цим показником вона поступалася тільки Київській організації, набагато випереджаючи всі інші. Всього протягом 1900-1904 pp., за неповними даними автора, Харківська «вільна громада» видала 41, Київська — не менше 50, Лубенська — 15, Полтавська — 12, а решта — по кілька найменувань літератури. Втративши значення організаційного осередку РУП, Харківська організація залишалася одним з її інтелектуальних і літературних центрів. Зміст літератури в цілому відповідав ідеології партії. Це були переважно заклики до політичної (50 %) та економічної (25 %) боротьби. Поодинокі видання було присвячено національній проблематиці та роз’ясненню партійної програми.

Обсяги випуску літератури стримувалися обмеженими матеріальними можливостями. Відрахувань із членських внесків, зборів з різних заходів та від продажу літератури було замало, і вагому частку надходження коштів складали добровільні пожертвування партійців. М. Py-сов передав на видавничу справу 500 карбованців, Д. Антонович — 2500, які отримав у спадок [14, с. 257]. Майже всі видання громади розмножувались у Харкові вручну, з допомогою таких примітивних знарядь, як гектограф, циклограф тощо. Лише кілька брошур і листівок було надруковано в Західній Україні. В 1903 р. були серйозні наміри влаштувати
Предыдущая << 1 .. 51 52 53 54 55 56 < 57 > 58 59 60 61 62 63 .. 142 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed