Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> История -> Посохов С.И. -> "Археологія, стародавня та середньовічна історія " -> 141

Археологія, стародавня та середньовічна історія - Посохов С.И.

Посохов С.И. Археологія, стародавня та середньовічна історія — НМЦ «СД», 2000. — 287 c.
ISSN 0320-8281
Скачать (прямая ссылка): vestnikharkovskogouniver2000.pdf
Предыдущая << 1 .. 135 136 137 138 139 140 < 141 > 142 >> Следующая


аспірантка кафедри історії України ХНУ ім. В. Н. Каразіна

аспірантка кафедри історії України ХНУ ім. В. Н. Каразіна

пошукач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ХНУ ім. В. Н. Каразіна

аспірантка кафедри історії Росії ХНУ ім. В. Н. Каразіна

аспірант кафедри історіографії, джерелознавства та археології ХНУім. В. Н. Каразіна

ад’юнкт Університету внутрішніх справ

аспірант кафедри історії України ХНУ ім. В. Н. Каразіна

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України ХНУ ім. В. Н. Каразіна

аспірант кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ХНУ ім. В. Н. Каразіна

кандидат історичних наук

кандидат історичних наук, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології ХНУ ім. В. Н. Каразіна
285

Сергеев Іван Павлович

Скоробогатов Анатолій Васильович

Сорочан

Сергій Борисович

Фролов

Сергій Володимирович

Чувпило

Лідія Олександрівна

Чувпило

Олександр

Олександрович

Шейко

Василь Михайлович

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії стародавнього світа ту середніх віків ХНУ ім. В. Н. Каразіна

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України ХНУ ім. В. Н. Каразіна

доктор історичних наук, професор кафедри історії стародавнього світу та середніх віків ХНУ ім. В. Н. Каразіна

пошукач кафедри історіографії, джерелознавства та археології ХНУ ім. В. Н. Каразіна, викладач Української інженерно-пе-дагогічної академії

аспірантка кафедри нової та новітньої історії ХНУ ім. В. Н. Каразіна

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри нової та новітньої історії ХНУ ім. В. Н. Каразіна

кандидат історичних наук, професор, ректор Харківської державної академії куль -тури
286

ЗМІСТ

АРХЕОЛОГІЯ, СТАРОДАВНЯ TA СЕРЕДНЬОВІЧНА ІСТОРІЯ Буйнов Ю. В. Пам’ятки мар’янівської культури

в Лівобережній Лісостеповій Україні.......................................4

Нефедов К. Ю. Культ правителя в афинской пропаганде

времен Ламийской войны (323-322 гг. до н. э.)............................12

Литовченко С. Д. Армения в восточной политике Марка Антония...................21

Сергеев И. П. О «классификации» правителей Римской империи

периода кризиса Ill века.................................................32

Сорочан С. Б. Ранневизантийский сектор услуг: менялы (IV-IX вв.)..............39

Голубкин Ю. А После бури. (Что предопределило позицию Лютера

в 1526 - 1529 гг.?)......................................................48

НОВА TA НОВІТНЯ ІСТОРІЯ Ёлкин А. И. Концепции восстановления российской государственности

в среде российской эмиграции в Польше (20-30 гг. XX в.)..................57

Чувпило О. О. Конституційні питання в діяльності

Індійського національного конгресу (20-30-ті роки XX ст.)................66

Ленько А. В. Отражение идеи «синтеза» в политике Джавахарлала Неру............75

Гринченко Г. Г. Земельные военные правительства в системе

оккупационной администрации CIiIA в Германии (1945-1946).................83

Шейко В. М. Основні етапи та тенденції розвитку цивілізації...................94

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Лисенко М. С. З історії розвитку середньої спеціальної освіти

в Україні в кінці ХІХ-на початку XX століття...........................105

Наумов С. 0. Харківська «вільна громада» РУП (1900-1904 pp.):

до 100-річчя партії....................................................114

Михайличенко Д. Ю. Продовольча політика радянської влади

в Україні і її здійснення у січні-серпні 1919 р........................122

Каніщев Г. Ю. Вдосконалення державного апарату:

досвід Харківщини 1920-х років.........................................131

Мещеряков E В. Организация милиции Украинской CCP

в 1920-начале 1921 гг..................................................138

Волосник Ю. П. Діяльність непманів на валютному ринку та

державне реп/лювання валютних відносин в Україні в роки непу...........142

ЛеханЛ. Б. Розселянювання на Лівобережній Україні

та його наслідки (1929-1933 pp.).......................................151
287

Скоробогатов А В. До питання про створення мережі

харківського підпілля напередодні німецько-фашистської окупації........161

Калініченко В. В. Голод 1946-1947 pp. на Харківщині.........................169

МихненкоА М. Донбасу 1941-1942 pp.: випробування війною.....................175

ІСТОРІОГРАФІЯ TA СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

ЧувпилоЛ. А. История Востока в работах М. М. Лунина.........................187

Малютина О. К. К. Д. Кавелин о перспективах дворянского сословия

после крестьянской реформы 1861 г.......................................195

Каплин А. Д. К. Н. Леонтьев и ранние славянофилы.............................202

Ващенко І. В. Істориография 50-середини 70-х років

про культурне будівництво в Україні у 1920-на початку 30-х рр...........211

Посохов С. И. Организация научной работы студентов

в университетах Российской империи: проблемы историографии..............219
Предыдущая << 1 .. 135 136 137 138 139 140 < 141 > 142 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed