Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> История -> Посохов С.И. -> "Археологія, стародавня та середньовічна історія " -> 139

Археологія, стародавня та середньовічна історія - Посохов С.И.

Посохов С.И. Археологія, стародавня та середньовічна історія — НМЦ «СД», 2000. — 287 c.
ISSN 0320-8281
Скачать (прямая ссылка): vestnikharkovskogouniver2000.pdf
Предыдущая << 1 .. 133 134 135 136 137 138 < 139 > 140 141 .. 142 >> Следующая


Калініченко В. В. Українське повоєнне село (1946-1953) у вітчизняній історіографії // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук, праць мол. вчених. — X., 1998. — Вип. 3.-С. 85-88.

Калініченко В. В. Короткий нарис життєвого та творчого шляху І. К. Рибалки //1. К. Рибалка — професор Харківського університету: Біо-бібліогр. покажч. — X., 1999. — С. 3-7.

Калініченко В. В., Олянич В. В., Пугач Є. П. Століття пошуку: Нариси з історії цукрового комбінату ім. Леніна. —X.: Глобус, 1999. — 144 с.

Лехан Jl. Б. Селянство Лівобережної України напередодні суцільної колективізації (1927-1928 pp.) // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук, праць мол. вчених. — X., 1998. — Вип. 3. -С. 114-120.

ЛисенкоМ. С. Структура технікумів України та зміни в їх мережах в 1922-1930pp.//Вісн. Харк.ун-ту. — 1999. — № 441: Історія. — Вип.31. — С. 214-226.

Майстренко В. С. Конфліктні ситуації в ході проведення столипі-нської аграрної реформи в Харківській губернії (1906-1915 pp.) // Вісн. Харк. ун-ту. — 1999. — № 441: Історія. — Вип. 31. —

С. 156-165.

Михайличенко Д. Ю. Законодавче оформлення політики воєнного комунізму, 1919 р. // Вісн. Харк. ун-ту. —1999. — № 441: Історія. — Вип. 31.-С. 165-174.

Наумов С. О. Братство тарасівців // Укр. іст. журн. — 1999. — № 5. —

С. 38-44.

Наумов С. О. Братство тарасівців // Укр. іст. журн. — 1999. — № 6. —

С. 55-63.

Наумов С. О. А. П. Ковалівський в українському молодіжному русі (1914-1917 pp.) // Східний світ. - 1998. - № 6/7. - С. 59-63.
279

Наумов С. О. Лівобережні громади Всеукраїнської загальної організації //IV академія пам’яті проф. В. Антоновича. Доп. та повідомл. — K.,

1999. -С. 195-205.

Наумов С. О. До питання про «Вільні громади» РУП // Тези IV Міжнар. конгресу україністів. — Одеса, 1999. — С. 116-117.

Наумов С. О. Нелегальні українські видання початку XX ст. на Лівобережжі: (За жандармським док. 1903 р.) // Вісн. Харк. ун-ту. — 1999. — № 441: Історія. — Вип. 31. — С. 145-156.

Наумов С. О. Політична діяльність М. Ю. Шаповала на Харківщині (1901-1907 pp.) //Проблемы истории и археологии Украины: Тез. докл. науч. конф., 21-23 окт. 1999 г. — X., 1999. — С. 81-82.

Рибалка I. К. Така наша доля. Сторінки життя мого покоління: [Спогади]. — X.: Основа, 1999. — 200 с.

Розвиток освіти, науки, духовного життя в Слобідській Україні (XVIII-

XX ст.) / О. JI. Сидоренко, В. І. Торкатюк, М. 3. Бердута, В. Ф. Константинов, JI. Ю. Посохова, В. М. Смирнов // Історія Слобідської Україні. - X., 1998. - С. 245-298.

Рябокобила О. О. Музей Слобідської України як важливий краєзнавчий осередокнаХарківщині(1920-1930роки)//Вісн.Харк. ун-ту. — 1999. — №441: Історія. — Вип. 31. — С. 269-277.

Скоробогатов А. В. Антибільшовицький табір в окупованому Харкові (1941-1943 pp.) // Вісн. Харк. ун-ту. — 1999. — № 441: Історія. — Вип. 31. -С. 226-236.

Скоробогатов А. В. Населення Харківщини напередодні 2-ї світової війни // Вісн. Харк. ун-ту. — 1999. — №442: Історія України. — Вип. 3. —

С.158-164.

Скоробогатов А. В. Західноукраїнські націоналісти у Харкові (1941-1943 pp.) //Укр. іст. жур. — 1999. — № 5. — С. 52-61.

Скоробогатов А. В. Взаємини УАПУ з АПУ у піднімецькому Харкові (1941-1943 pp.) //Тези наук. конф. «Науково-теоретичніздобутки Слобідської України: Філософія, релігія, культура». — X., 1999. —

С.121-124.

Фатеева О. М. З розвитку благодійності у Харкові: Харківське благодійне товариство // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Зб. наук, праць мол. вчених. — X., 1998. — Вип. 3. —

С. 178-180.

Укладач С. Б. Сорочан
280

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

ІСТОРИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Хроніка подій 1999 року

Січень Стипендію облдержадміністрації ім. В. Н. Каразіна призначено проф. В. К. Міхеєву
Березень Відбулася науково-методична конференція вчителів історії та керівників методичних об’єднань вчителів історії Харкова і Харківської області Проф. I. К. Рибалка обраний віце-президентом Української академії історичних наук; професори В. В. Калініченко, В. К. Міхеєв, С. Б. Сорочан увійшли до складу Академії, проф. С. М. Куделко, доц. С. 1. Посохов обрані членами-кореспондентами
Квітень Відбулася міська наукова конференція молодих вчених, присвячена 55-й річниці визволення України від німецько-фашистських загабрників Лауреатом премії ім. К. 1. Рубинського став доц. С. 1. Посохов
24 травня Доктору історичних наук В. В. Калініченку присвоєно вчене звання професора по кафедрі історії України
22 червня Червень Громадськість міста відзначила 80-річчя з дня народження та 60-річчя наукової діяльності I. К. Рибалки Пройшли IV Астахівські читання «Категоріальний апарат сучасної історичної науки»
2 липня Доктора історичних наук, проф. В. В. Калініченка рішенням Президії ВАКУкраїни призначено головою спеціалізованої Ради по захисту докторських дисертацій з історії України та всесвітньої історії в Харківському національному університеті
Липень- серпень Відбулися експедиції в с. Коробови Хутори Зміївського p-ну, Старий Мерчик Валківського p-ну, с. Лозова Богодухівського p-ну, с. Верхній Салтів Вовчанського району Харківської області (керівники — проф. В. К. Міхеєв, доц. Ю. В. Буйнов, доц. М. В. Любічев, директор музею археології та етнографії Слобідської України В. В. Скирда та співробітник музею Н. В. Чернігова) Відбулася Херсонеська (республіка Крим) археологічна експедиція ХНУ (керівник доц. С. В. Д’ячков). Експедиція працювала двома загонами. Проведено дослідницькі та реставраційні роботи на території «Казарми». Загін експедиції почав розкопки «консульської церкви» на території генуезської фортеці Чембало (м. Балаклава)
Предыдущая << 1 .. 133 134 135 136 137 138 < 139 > 140 141 .. 142 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed