Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> История -> Посохов С.И. -> "Археологія, стародавня та середньовічна історія " -> 118

Археологія, стародавня та середньовічна історія - Посохов С.И.

Посохов С.И. Археологія, стародавня та середньовічна історія — НМЦ «СД», 2000. — 287 c.
ISSN 0320-8281
Скачать (прямая ссылка): vestnikharkovskogouniver2000.pdf
Предыдущая << 1 .. 112 113 114 115 116 117 < 118 > 119 120 121 122 123 124 .. 142 >> Следующая


Ще одна можлива класифікація, за принципом наближення до дійсності, що відображається, — на історичні залишки та історичні традиції. Хоча вона й була використана під час дослідження подібного комплексу документів, а саме архівно-слідчих справ репресованих у

20-50-х роках, вона не є оптимальною, оскільки документи, що містяться у фільтраційних справах, відображають кілька процесів: мобілізації, депортації, перебування в Німеччині, репатріації [2, с. 49]. Виходячи з цього, один і той же документ може нести в собі риси і першої, і другої ознаки. Так, наприклад, протокол допиту, може розглядатися як «історична традиція» по відношенню до депортації та як «історичний залишок», що «брав участь» в процесі репатріації. Тому вживання цієї методики можливе в межах конкретного історичного дослідження, при якому розподіл джерел має функціональний характер. В іншому ж випадку розподіл джерел на «залишки» та «традиції» не має сенсу, оскільки джерело як об’єкт дослідження джерелознавства являє собою єдність безпосередньої та опосередкованої інформації [8, с. 28].

Розподіляючи документи фільтраційних справ за призначенням, а саме на нормативні та виконавчі, можемо спостерігати ознаки перших й других не тільки в різних документах, але й в одному. Таким документом є реєстраційний лист, що містить у собі і виконавчу (звітну) частину — питання та відповіді на них, і нормативну (фіксуючу) — рішення представників перевірочних комісій HKBC про відправлення репатріанта додому, у трудовий табір або у спецтабір НКВС. Більшість же інших документів відносяться до виконавчих, оскільки відображають події, що вже відбулися.
А. В. Меляков. Матеріали фільтраційних справ.

237

Застосовуючи видову методику класифікації джерел, слід віднести основну частину матеріалів даного комплексу до джерел справочин-них, тобто до виду документальних джерел, що створені в процесі функціонування державних, громадських, приватних організацій та мають офіційний, діловий характер [4, с. 34]. За межи цього визначення спра-вочинного джерела виходять тільки автобіографії, тому що деякі з них за формою та змістом є автобіографічними описами, тобто можуть бути віднесені (у відповідності до класифікаційних схем, що маються в новітній літературі) до такого різновиду писемних джерел як мемуари [5, с. 69].

Також документи фільтраційних справ можливо аналізувати за ознакою належності, тобто як радянські, німецькі та союзницькі. Але враховуючи, що саме такий принцип було покладено в основу класифікації цих джерел М. П. Ковальським та В. В. Ченцовим в одній з небагатьох публікацій з проблеми, що досліджується, ми не вважаємо за доцільне викладати цю методику аналізу ще раз [7].

На закінчення зупинимося на характеристиці фільтраційних справ як історичного джерела з точки зору тих помилок та неточностей, що іноді зустрічаються в цих джерелах.

Одним з факторів, що перешкоджають датуванню документів, є відсутність дати заповнення реєстраційного листа, анкети, посвідчення.

Під час заповнення реєстраційного листа співробітники HKBC часто не вносили до відведених граф рішення реєстраційних комісій. Це слугує основною перешкодою для вивчення подальшої долі репатріанта, яка, однак, може бути частково простежена за допомогою вивчення інших документів, що містяться у справі, якщо звичайно вони є, оскільки, нагадаємо, саме реєстраційний лист був базовим документом фільтраційної справи.

В абсолютній більшості справ, що були заведені на мешканців сільських районів, міститься 2-3, максимум 4 документи, в той же час в справах жителів міста їх кількість досягає 8-9, а іноді й більше різновидів.

У фільтраційних справах немає документів, що відображають подальший хід перевірки, у тих випадках, коли на репатріанта маються так звані «компрометуючи» матеріали. Наприклад, негативні відозви свідків, з безпосереднім зазначенням того, що певна людина вітала прихід німецьких військ або співпрацювала з окупаційною владою, що, беручи до уваги реалії того часу, мало б підштовхнути органи внутрішніх справ до подальших, можливо репресивних дій. Такі документи відсутні навіть у тих випадках, коли у висновку фільтраційної комісії говориться, що репатріант «потребує подальшої всебічної перевірки» [1, ф. 6440, on. 1, спр. 2923]. Це може бути пов’язано з тим, що у подібних випадках на репатріанта заводилася інша, суто судова справа.

Умовно до недоліків, яких було допущено при складанні фільтраційних справ, можна віднести наявність у цьому комплексі матеріалів
238

ІСТОРІОГРАФІЯ TA СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

на військовослужбовців Червоної армії, що потрапили в полон під час бойових дій, але віднесених з тих чи інших причин до розряду остар-байтерів.

Іноді зміст справи не відповідає імені, що проставлено на обкладинці. У деяких випадках це зумовлено родинними зв’язками колишніх остар-байтерів. Так, наприклад, одну зі справ, судячи з заголовку, заведено на сестер М. Е. та А. Е. Кравцових, у самій же справі є документи на їх матір — Кравцову М. С. [1, ф. 6440, on. 1, спр. 3030]. Дуже рідко, але все ж таки зустрічаються помилки, пов’язані з неправильною передачею прізвища. Подібного роду недоліки можуть призвести до непорозумінь під час видачі довідок, що підтверджують перебування тієї чи іншої людини в Німеччині, процес одержання яких йде в наш час досить активно.
Предыдущая << 1 .. 112 113 114 115 116 117 < 118 > 119 120 121 122 123 124 .. 142 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed