Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Гончаров А.И -> "Химическая технология, ч. 1." -> 59

Химическая технология, ч. 1. - Гончаров А.И

Гончаров А.И, Середа И.П Химическая технология, ч. 1. — Киев, издательское объединение «Вища школа», 1979. — 288 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff1.djv
Предыдущая << 1 .. 53 54 55 56 57 58 < 59 > 60 61 62 63 64 65 .. 133 >> Следующая


Тщйщісті теплообмінники. Кожухотрубчасті теплообмінники — найбільш поширені поверхневі теплообмінники. На рис. 56 наведено кожухотрубчастий теплообмінник, який складається з корпусу або кожуха ), і приварених до нього трубних граток 2. В них вмонтовано пучок труб З, до яких прикріплюють кришки 4. Один з матеріалів, що обмінюється теплом, рухається всередині труб, а другий — про-титоком у міжтрубному просторі.

Теплообмінник, наведений на рис. 56, а, є одноходовим, він мало продуктивний, незручний, дуже високий і неекономічний. Теплообмінник, зображений на рис. 56, б, багатоходовий. В ньому за допомогою перегородок 5, встановлених у кришках 4, та перегородок 6 в міжтрубному просторі труби поділені на секції або ходи, по яких рідина рухається послідовно. В багатоходовому теплообміннику швидкість руху рідини зростає в стільки разів, скільки є ходів. Теплообмінники

бувають вертикальними і "горизонтальними. Вертикальні теплообмінники простіші і займають меншу виробничу площу.

Зміевикові теплообмінники виготовляють з труб діаметром 15— 75 мм, занурених у рідину, яка знаходиться в корпусі. Внаслідок великого об'єму корпусу швидкість рідини в ньому невелика, тому коефіцієнт теплопередачі малий, а різні заходи для підвищення швидкості руху рідини зменшують корисний об'єм корпусу. Незважаючи на істотні недоліки, зміевикові теплообмінники широко застосовуються в хімічній промисловості завдяки простоті їх будови, економічності, легкості очистки і ремонту, зручності роботи при високих тисках і в агресивних середовищах.

У зрошувальних теплообмінниках (рис. 57) змієвики /, з'єднані калачами 2, зрошуються згори водою, що рівномірно розподіляється за допомогою жолоба. Відпрацьована вода відводиться з піддону З, розміщеного під змієвиком. Зрошувальні теплообмінники застосовуються в основному як холодильники і конденсатори, причому майже половина тепла відводиться при випаровуванні зрошувальної води. Мала витрата води — важлива перевага зрошувальних теплообмінників, які, крім того, мають просту конструкцію, легко ремонтуються і очищаються (зовнішня поверхня). Ці теплообмінники, як правило, встановлюються поза виробничим приміщенням на відкритому повітрі.

У пластинчастих теплообмінниках поверхня теплообміну утворюється гофрованими паралельними пластинами (рис. 58), за допомогою яких створюється система вузьких (3—6 мм) каналів з хвилястими стінками. Рідини, між якими відбувається теплообмін, рухаються в каналах між суміжними пластинами, обмиваючи протилежні бокові сторони кожної пластини. Внаслідок великої швидкості руху рідин між пластинами при малому гідравлічному опорі досягаються високі коефіцієнти теплопередачі, до 3800 Вт/(м2 • °С (3000 ккал/(м2х год • град). Пластинчасті теплообмінники легко роз-

Рис. 60. Апарат з сорочкою:

/ — корпус апарата; 2 —сорочка; З— штуцери для введення парн, 4 — штуцер для відведення конденсату.

бираються і очищаються від забруднень. Недоліком їх є те, що вони не можуть працювати при високих тисках.

Ребристі теплообмінники є компактними і ефективними. Застосування ребер з боку теплоносія, який має низький коефіцієнт тепловіддачі, значно підвищує теплові навантаження апаратів. Труби з поперечними ребрами різної форми широко використовують, зокрема в апаратах для нагрівання повітря — калориферах, а також в апаратах повітряного охолодження.

У спіральних теплообмінниках (рис. 59) поверхня теплообміну утворюється двома металічними листами / і 2, скрученими в спіраль. Внутрішні кінці листів приварені до глухої перегородки З, а зовнішні — зварені

один з одним. З торців спіралі закриті встановленими на прокладках кришками 4 і 5. Отже, всередині апарата утворюється два ізольованих один від одного спіральних канали 2—8 мм завширшки, по яких протитоком рухаються теплоносії. Спіральні теплообмінники дуже компактні, працюють при високих швидкостях теплоносіїв, мають невеликий гідравлічний опір і тому їх широко застосовують в промисловості.

Теплообмінні пристрої реакційних апаратів. Для обігрівання і охолодження реакційних апаратів застосовують різні пристрої, в яких поверхня теплообміну утворюється стінками самого апарата. До таких пристроїв належать «сорочки» (рис. 60), коли до корпусу апарата / прикріплюється сорочка 2. В просторі між сорочкою і зовнішньою поверхнею стінок апарата рухається теплоносій. Тиск теплоносія в сорочці не більш як 6—10 • 106 Па, тому що при більших тисках треба набагато збільшувати товщину стінок апарата і сорочки.

Блочні теплообмінники з неметалічних матеріалів використовуються для процесів теплообміну, що відбуваються в агресивних середовищах. Такі матеріали, як скло, кераміка, тефлон тощо, за винятком графіту, мають набагато меншу теплопровідність, ніж метали. Для усунення пористості графіту його просочують фенолоформальдегідною смолою. Такий графіт хімічно стійкий у досить агресивних середовищах, навіть таких, як гаряча соляна, розбавлена сірчана, фосфорна кислоти та ін. Крім того, він має високий коефіцієнт теплопровідності.

Конденсатори змішування. В хімічних виробництвах майже не використовується чистий конденсат водяної пари. Тому широко засто-
Предыдущая << 1 .. 53 54 55 56 57 58 < 59 > 60 61 62 63 64 65 .. 133 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed