Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Химия -> Гончаров А.И -> "Химическая технология, ч. 1." -> 13

Химическая технология, ч. 1. - Гончаров А.И

Гончаров А.И, Середа И.П Химическая технология, ч. 1. — Киев, издательское объединение «Вища школа», 1979. — 288 c.
Скачать (прямая ссылка): goncharoff1.djv
Предыдущая << 1 .. 7 8 9 10 11 12 < 13 > 14 15 16 17 18 19 .. 133 >> Следующая


Підвищення якості і надійності — це одна з найважливіших ознак сучасної хімічної технології, пов'язана з підвищенням технологічної дисципліни.

Нові матеріали, які застосовуються в сучасній технології, повинні мати високу жаростійкість, міцність, бути стійкими проти корозії і одночасно легкими та гнучкими. Важливою вимогою сучасної техно-

логії є застосування нових методів обробки сировини. Нині відкриваються широкі можливості використання ультразвуку, опромінювання, радіації та інших фізичних методів впливу з метою підвищення економічності при переробці сировини і виготовленні високоякісної продукції.

§ 3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА, ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА І ПРОЕКТНА РОБОТА В ХІМІЧНІЙ ПРОМИСЛОВОСТІ

З розвитком хімічної промисловості виникла потреба в розвитку науки, яка б узагальнювала закономірності основних виробничих процесів і розробляла б методи розрахунку апаратів на основі їх раціональної класифікації. Думка про спільність ряду основних процесів і апаратів, що застосовуються в різних хімічних виробництвах, була висловлена Ф. А. Денисовим ще в 1828 р. Пізніше аналогічні принципи розвивав Д. І. Менделєєв.

Розробка технології будь-якого виробництва або удосконалення існуючого технологічного процесу здійснюється в науково-дослідних лабораторіях інститутів Академій наук, галузевих науково-дослідних інститутів, вищих навчальних закладів та в лабораторіях підприємств. Випробовуються розроблені технологічні процеси в дослідних цехах на напівзаводських установках.

Проектування нових заводів і цехів, а також реконструкція діючих підприємств здійснюються проектними інститутами або іншими спеціалізованими проектними установами, проектними і конструкторськими відділами заводів. Так, нові заводи проектують у три стадії: проекіне завдання, техиііінйй-лроект, робочі креслення. До комплексу виробничого підприємства, як правило; вхадитБ~такі об'єкти: виробничі цехи, склади сировини і готової продукції, загальнозаводські об'єкти контрольно-аналітичної служби і автоматики (центральна заводська лабораторія, відділ контрольно-вимірювальних приладів, відділ автоматичного керування і регулювання, електролабораторія, лабораторія відділу технічного контролю, водопостачання і охолодження оборотної води); енергопостачання; транспортне господарство і зв'язок (шляхи, автогаражі, радіо- і селекторний зв'язок, пожежна сигналізація тощо); ремонтно-механічна служба заводу; об'єкти адміністративного і підсобного призначення, житлового будівництва, культурного і комунального обслуговування; тимчасові будівлі у період будівництва заводу.

г При проектуванні розробляються проекти окремих споруд і заводу в цілому: технологічна, будівельна, санітарно-технічна, енергетична частини та генеральний план і транспортні споруди.

Вартість будівельно-монтажних робіт і обладнання визначається кошторисно-фінансовими розрахунками. Крім того, складають тех-ніко-економічну записку і проект організації робіт.

Основні технічні рішення за окремими частинами проекту приймають після порівняння і оцінки різних варіантів, внаслідок чого вибирають найбільш економічний і раціональний варіант.

Технічний проект підприємства, цеху або установки складають тільки в тих випадках, коли проектується нове виробництво або

складний технологічний процес. При проектуванні вивчених виробництв використовують типові проекти аналогічних підприємств.

Робочі креслення при проектуванні виконуються на основі затвердженого проектного завдання і технічних даних по обладнанню.

При проектуванні велику увагу звертають на впровадження безперервних, одно- або двостадійних технологічних процесів, повне знезараження шкідливих відходів, максимальну комплексну механізацію трудомістких і важких робіт, на створення гігієнічних і безпечних умов праці.

РОЗДІЛ IV

Моделювання технологічних процесів

§ 1. СУТЬ ТА ЗАВДАННЯ ХІМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ

Інтенсивне проникнення кібернетики в хімічну технологію привело до виникнення нового наукового напряму — хіміщзд?_кібернетики, основним методом якої є математичне моделювання, а основним засобом здійснення — електронно-обчислювальні машини.

Кібернетика вивчає закони перетворення інформації в процесах управління. Під інформацією розуміють відомості про наслідки якихось явищ, які визначають перебіг процесу, що піддається вивченню, в даному випадку — процесу розрахунку хіміко-технологічних систем.

За визначенням А. М. Колмогорова, кібернетика — це наука, яка вивчає системи будь-якої природи, здатн\^прІШїати, зберігати і переробляти інформацію та використовувати її для керування і регулювання. Велике значення в кібернетиці має поняття про «кількість інформації». Тепер створено теорію інформації — наукової математичної дисципліни, яка має широке застосування завдяки абстрактній математичній формі її основних положень. В цій теорії введена універсальна одиниця вимірювання кількості інформації — біт. Наприклад, при підкиданні монети передбачається два рівноможливих наслідки (випаде герб або цифра), один з яких відповідає одному біту. Використовуючи математичні вирази, які випливають з теорії інформації, можна визначити пропускну здатність каналів зв'язку, можливі резерви в передачі інформації, кількість інформації складних об'єктів, можливість її зберігання і переробки. Такі дані використовуються при розрахунках, проектуванні і дослідженні реальних об'єктів. Ця теорія і її висновки застосовуються для розв'язання конкретних проблем створення й удосконалення ЕОМ, телебачення, радіо, телеграфного і телефонного зв'язків, керування космічними станціями, пароплавами та іи.
Предыдущая << 1 .. 7 8 9 10 11 12 < 13 > 14 15 16 17 18 19 .. 133 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed