Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 89

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 83 84 85 86 87 88 < 89 > 90 91 92 93 94 95 .. 255 >> Следующая


У свиней м'яз лежить поверхнево на медіальній поверхні передпліччя між ліктьовим і променевим згиначами зап'ястка. Він має менше, поверхневе, і більше, глибоке, черевця, що починаються разом на медіальному надвиростку плечової кістки і в ділянці зап'ястка переходять у міцний сухожилок. Сухожилок поверхневого черевця проходить над утримувачем згиначів і в ділянці путового суглоба утворює трубкоподібної форми манжетку для сухожилка глибокого згинача пальців. У ділянці проксимальної фаланги IV пальця сухожилок глибокого згинача проходить крізь щілиноподібний отвір у поверхневому згиначі, який закінчується двома ніжками на середній фаланзі IV пальця. Сухожилок глибокого черевця проходить під утримувачем згиначів і закінчується на середній фаланзі ІІІ пальця, при цьому утворює такі структури для глибокого згинача пальців, як і на IV пальці. Сухожилки поверхневого й глибокого згиначів з'єднуються двічі між-згинальними м'язами — mm. interflexori proximales та m. interflexorius dis-talis.

У собак м'яз розміщений поверхнево на медіокаудальній поверхні передпліччя, прикриваючи зовні плечову голівку ліктьового згинача зап'ястка і глибокий згинач пальців. М'яз починається коротким міцним сухожилком на медіальному надвиростку плечової кістки. Під цим сухожилком має під-сухожилкову сумку. У верхній частині зап'ястка м'яз переходить у сухожилок, не має тут сухожилкової піхви, проходить під утримувачем згиначів. У верхній третині п'ястка сухожилок м'яза поділяється на чотири ніжки, що спрямовуються до ІІ—V пальців, закінчуючись на їх середніх фалангах.

Згинає суглоби — зап'ястковий, п'ястково-фаланговий і вінцевий, допомагає розгиначам ліктьового суглоба.

Глибокий згинач пальців — m. flexor digitorum profundus (див. рис. 3.19, 44; рис. 3.29, 39 рис. 3.47, 10 рис. 3.52, 7—7") — сильніший з двох довгих згиначів пальців, розміщений під ліктьовим згиначем зап'ястка і поверхневим згиначем пальців на задній поверхні передпліччя. М'яз має в усіх тварин три голівки. Плечова голівка — caput humerale — починається на меді-

195

Розділ 3

альному надвиростку плечової кістки і може поділятись на три черевця; в середній третині передпліччя від променевої кістки відходить променева голівка — caput radiale — і на ліктьовій кістці починається ліктьова голівка — caput ulnare. У ділянці нижнього кінця передпліччя всі м'язові черевця переходять у єдиний сухожилок глибокого згинача пальців, який разом з поверхневим згиначем пальців тягнеться медіально від додаткової кістки зап'ястка вниз на п'ясток і поділяється на гілки відповідно до кількості пальців, закінчуючись на їх дистальних фалангах.

У жуйних найбільша плечова голівка глибокого згинача пальців пронизана сухожилками і деякою мірою поділяється на три частини. Починається на медіальному надвиростку плечової кістки, де початковий сухожилок вкритий капсулою суглоба. Над зап'ястком м'яз переходить у міцний сухожилок. Слабкіша ліктьова голівка відходить від каудомедіальної поверхні ліктьового відростка і вже на рівні ліктьового суглоба переходить у вузький сухожилок, який прилягає збоку до заднього краю плечової голівки і у верхній половині зап'ястка зростається з її сухожилком. Пластинчасте м'язове черевце променевої голівки починається на каудальній поверхні верхньої третини променевої кістки і її сухожилок вище від зап'ястка зливається з основним сухожилком. У ділянці зап'ястка під загальним сухожилком глибокого згинача пальців знаходиться підсухожилкова сумка, яка відмежовує його також і від глибокої ніжки поверхневого згинача пальців. Сухожилок м'яза проходить під радіальною зв'язкою зап'ястка і в ділянці нижнього кінця п'ястка поділяється на дві гілки для ІІІ і IV пальців. Вище від путового суглоба проходить у сухожилковій манжетці, утвореній поверхневим згиначем пальців, а потім і пронизує його. В ділянці путового суглоба і перших двох фаланг пальців сухожилки обох згиначів пальців обхоплені спільними сухожилковими піхвами. Закінчуються сухожилки глибокого згинача пальців на розгинальних горбках дистальних фаланг III i IV пальців.

У коней плечова голівка має також три черевця, але з більшою кількістю сухожилкових волокон, що над зап'ястком об'єднуються в плоский міцний сухожилок. Ліктьова голівка лежить між ліктьовим розгиначем зап'ястка і поверхневим згиначем пальця, над зап'ястком її сухожилок зливається з сухожилком плечової голівки. Променева голівка починається на середній третині заднього краю променевої кістки, переходить у сухожилок, який в ділянці зап'ястка зливається з основним сухожилком. Спільний сухожилок стає округлим, проходить по пальмарній поверхні зап'ястка і п'ястка. В середній третині п'ястка підсилюється додатковою зв'язкою — ligamentum accessorium, що відходить від пальмарної зв'язки зап'ястка. В ділянці путового суглоба він оточений сухожилком поверхневого згинача, стає плоским, далі проходить між кінцевими його ніжками і закінчується на згинальній поверхні — facies flexoria — копитової кістки. Під кінцевим сухожилком має підсухожилкову сумку.
Предыдущая << 1 .. 83 84 85 86 87 88 < 89 > 90 91 92 93 94 95 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed