Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 88

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 82 83 84 85 86 87 < 88 > 89 90 91 92 93 94 .. 255 >> Следующая


Розгинає І і ІІ пальці і у собак відводить І палець.

Довгий абдуктор І (великого) пальця — m. abductor digiti I (pollicis) longus (див. рис. 3.19—3.22, кольорову вклейку, рис. ІІІ, 7) — у свійських тварин відносять до косих розгиначів п'ястка, а функціонально — до м'язів зап'ясткового суглоба. Порівняльно-анатомічно він є довгим розгиначем пальців. М'яз у вигляді трикутної м'язової пластинки лежить безпосередньо на скелеті передпліччя краніолатерально і тягнеться своїм сухожилком косо через кінцевий сухожилок променевого розгинача зап'ястка медіально на зап'ясток, закінчуючись на проксимальному кінці у собак І, свиней і коней— ІІ, жуйних— ІІІ п'ясткової кістки.

Розгинає і відводить І палець у собак, розгинає і незначною мірою відводить зап'ястковий суглоб у решти тварин.

¦ довгі згиначі пальців

М'язові черевця довгих згиначів пальців розміщені в ділянці передпліччя тільки ззаду, між згиначами зап'ясткового суглоба. їх міцні сухожилки проходять медіально від додаткової кістки зап'ястка по долонній (паль-марній) поверхні зап'ясткового суглоба, п'ястка і пальців. Відповідно до їх кількості закінчуються на середній або дистальній фаланзі.

193

Розділ 3

До цих м'язів належать: m. flexor digitorum superficialis, m. flexor digitorum profundus, mm. interflexorii.

Поверхневий згинач пальців — m. flexor digitorum superficialis (див. рис. 3.19, 43; рис. 3.20, 38; рис. 3.47, 9) — менший з двох довгих згиначів, розміщений поверхнево, у жуйних і коней пронизаний міцним сухожилком, має у собак і коней одне, а у жуйних і свиней — два м'язових черевця, що переходять у верхній половині зап'ястка в сухожилки, які закінчуються на другій фаланзі пальця.

У жуйних м'яз має поверхневе й глибоке черевця, що значною мірою прикриті ліктьовим згиначем зап'ястка. Починаються вони на медіальному надвиростку плечової кістки, в ділянці верхньої третини передпліччя розділяються і в ділянці нижнього кінця передпліччя переходять у сухожилки. Сухожилок поверхневого черевця проходить над утримувачем згиначів — retinaculum flexorum, пронизуючи фасцію п'ястка, а сухожилок глибокого черевця знаходиться в жолобі глибокого згинача пальців під утримувачем згиначів, і на середині п'ястка сухожилки об'єднуються в загальний сухожилок поверхневого згинача. Загальний сухожилок невдовзі знову розділяється на медіальну й латеральну гілки, які отримують підсилювальні сполучні пластинки від міжкісткового середнього м'яза, разом з яким у ділянці путового суглоба утворюють згинальний рукав — manica flexoria — для глибокого згинача пальців. Закінчуються сухожилки поверхневого згинача на вінцевих кістках ІІІ і IV пальців.

На згинальній поверхні зап'ястка сухожилки поверхневого й глибокого черевця м'яза мають під собою підсухожилкову сумку — bursa subten-dinea m. flexoris digitorum superficialis, а в ділянці путового суглоба — сухожилкову піхву. Сухожилки глибокого черевця поверхневого згинача пальців і плечової голівки глибокого згинача пальців у ділянці нижньої третини передпліччя з'єднані між собою сухожилковим проксимальним міжзгинальним м'язом — m. interflexorius proximalis, а в ділянці згинальної поверхні зап'ястка — дистальним міжзгинальним м'язом —

Рис. 3.49. Сухожилкові піхви і синовіальні сумки правої грудної кінцівки коня збоку:

1 — m. extensor carpi radialis, T

extensor carpi extensor digit. communis, 2

його сухожилкова піхва; 2 — m. 2' — його і

CIIbUl UlglL. UUIIlIIlUIllb, 4 — iiuiu vyXUJUHJIUIV, ^ — iiuiu vyXUJUilJllVU-

ва піхва; 3— m. extensor digit. later., 3 — його сухожилок, 3 — його сухожилкова піхва; 4— m. extensor carpi ulnaris, 4 — його сухожилок до os carpi accessorium, 4" — його сухожилок до голівки латеральної грифельної кістки, 4" — сухожилкова піхва цього сухожилка; 5— m. abductor pollicis longus; 6— m. flexor digit. prof., 6 — його сухожилок;

7 — сухожилок поверхневого згинача пальців; 8 — проксимальний,

8 — дистальний кінці проксимальної сухожилкової піхви, спільної для сухожилків поверхневого й глибокого згиначів пальця; 9—9" — дистальна сухожилкова піхва, спільна для сухожилків поверхневого й глибокого згиначів пальця; 10— m. interosseus medius, 10 — його підкріплювальна гілка до загального розгинача під загальним і бічним розгиначами пальця

b II1CL1

11—

слизова

— HULXJ

сумка

194

міологія—вчення про м'язи

m. interflexorius distalis, що являє собою невелику м'язову стрічку.

У коней м'яз майже повністю прикритий ліктьовим згиначем зап'ястка, пронизаний міцними сухожилковими волокнами, починається на медіальному надвиростку плечової кістки і в ділянці зап'ястка переходить у сухожилок, у цьому місці має підсилювальну сухожилкову зв'язку — m. interflexorius — і на згинальній поверхні зап'ястка разом із сухожилком глибокого згинача пальця обгорнутий спільною піхвою для згиначів — vagina synovialis communis flexorum (рис. 3.49). Сухожилок м'яза проходить донизу під утримувачем згиначів і в нижній чверті п'ястка над ковзкою поверхнею се-замоподібних кісток охоплює сухожилок глибокого згинача у вигляді жоло-боподібної манжети на протязі 30—40 мм. У ділянці путового суглоба сухожилки обох згиначів утримуються кільцеподібною зв'язкою, що сполучає сезамоподібні кістки між собою. На долонній (пальмарній) поверхні путової кістки сухожилок стає широким, у вигляді трубки обхоплює сухожилок глибокого згинача, пропускаючи його крізь себе назовні, розщеплюється на дві міцні гілки, що закінчуються на зв'язкових горбках вінцевої кістки і слабкішим кінцем — на нижньому кінці путової кістки.
Предыдущая << 1 .. 82 83 84 85 86 87 < 88 > 89 90 91 92 93 94 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed