Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 87

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 81 82 83 84 85 86 < 87 > 88 89 90 91 92 93 .. 255 >> Следующая


191

Розділ 3

Рис. 3.48. Сухожилкові піхви і слизові сумки лівої грудної кінцівки корови (ділянки п'ястка і пальців спереду):

1 — латеральний сухожилок m. extensor digit. communis, T — його кінцевий сухожилок до ІІІ пальця, T' — сухожилкова піхва цього сухожилка, T'' — кінцевий сухожилок до IV пальця, 1IV — сухожилкова піхва цього сухожилка; 2 — медіальний сухожилок m. extensor digit. communis, 2 — його слизова сумка; 3 — сухожилок m. extensor digit. later., 3 — його слизова сумка; 4— латеральна, 4 — медіальна підкрі-плювальні бічні гілки m. interosseus medius; 5 — латеральна і 5 — медіальна підкріплювальні гілки міжпальцевої ніжки m. interosseus

медіальна підкріплювальні гілки Mj medius до розгиначів IV і ІІІ пальців

Сильніше, медіальне черевце починається на розгинальному надвиростку плечової кістки і спрямовується сильним сухожилком до ІІІ пальця (рис. 3.48). Отримує в ділянці путового суглоба під-тримувальні пучки від m. interosseus medius і закріплюється на середній фаланзі ІІІ пальця, а також тонкими сухожилковими пластинками і на ра-тичній кістці.

У коней м'яз починається на латеральному надвиростку плечової кістки, латеральній зв'язці ліктьового суглоба і латеральному зв'язковому горбку променевої кістки, між середньою й нижньою третинами передпліччя переходить у міцний сухожилок, який через латеральний жолоб дистального кінця променевої кістки проходить на зап'ясток, де прикріплюється утримувачем розгиначів — retinaculum extensorum. Далі м'яз проходить косо через дорсолатеральну поверхню зап'ястка на дорсальну поверхню пальця, закінчуючись на розгинальному відростку ІІІ фаланги пальця. Дорсально на путовій кістці м'яз отримує підсилювальні сухожилки від m. interosseus medius. У ділянці зап'ясткового суглоба сухожилок м'яза охоплений сухожилковою піхвою, а в ділянці путового — має підсухожилкову сумку.

У свиней загальний розгинач пальців має чітко розмежовані м'язові черевця, що починаються на латеральному надвиростку плечової кістки і латеральній зв'язці ліктьового суглоба. Медіальне черевце найбільше, і його сухожилок закінчується на ІІІ пальці. Від нього відходить (не завжди) незначна гілка до ІІ пальця. Середнє черевце також значне, його сухожилок на рівні суглоба першої фаланги поділяється і закінчується на ІІІ і IV пальцях і, крім того, від нього відщеплюється ніжка до ІІ пальця, що з'єднується з тонким сухожилком розгинача ІІ пальця. Латеральне черевце найменше в м'язі, частково з'єднується з бічним розгиначем пальців. Слабкий сухожилок латерального черевця переходить у сухожилок середнього черевця, а також відщеплює ніжку до V пальця.

У собак м'яз починається на латеральному надвиростку плечової кістки і на латеральній зв'язці ліктьового суглоба зростається з променевим розгиначем зап'ястка. Нижче м'яз поділяється на чотири тонкі черевця, які розміщені поряд і на межі середньої й нижньої третини передпліччя переходять у сухожилки, що в ділянці зап'ястка знаходяться у сухожилковій піхві. Кінцеві сухожилки закріплюються на ІІІ фалангах ІІ—V пальців.

Розгинає зап'ястковий суглоб і суглоби пальців, згинає ліктьовий суглоб.

192

міологія—вчення про м'язи

Бічний розгинач пальців — m. extensor digitorum lateralis (див. рис. 3.19— 3.22, кольорову вклейку, рис. ІІІ, поз. 5) — знаходиться на бічній поверхні передпліччя між загальним розгиначем пальців спереду і ліктьовим розгиначем зап'ястка ззаду. Починається на бічній зв'язці ліктьового суглоба та латеральному зв'язковому горбку променевої кістки, а також на зовнішньому краї ліктьової кістки і поділяється у собак на два черевця, у жуйних і коней має одне черевце, у свиней — два нечітко відмежованих м'язи. В ділянці передпліччя м'язові черевця переходять у сухожилки, що закінчуються у жуйних — на вінцевій кістці IV пальця; у коней — на путовій кістці; у свиней— на IV—V пальцях; у собак— на III—V пальцях разом із загальним розгиначем. У жуйних і коней у ділянці зап'ястка м'яз обгорнутий сухожилко-вою піхвою, а в ділянці путового суглоба є підсухожилкові сумки.

Розгинає зап'ястковий суглоб і відповідні суглоби пальців: у жуйних— путовий і вінцевий суглоби IV пальця; у коней— путовий суглоб ІІІ пальця; у свиней— перші два суглоби IV i V пальців; у собак — усі суглоби III—V пальців.

Розгинач І (великого) і ІІ пальців — m. extensor digiti I (pollicis) et II (див. кольорову вклейку, рис. ІІІ, 6) — виражений у хижаків. У жуйних і свиней розгинач ІІ пальця є складовою частиною загального розгинача пальців як ліктьова його голівка. У собак м'яз починається збоку від довгого абдуктора великого пальця на середній третині краніолатерального краю ліктьової кістки. Його сухожилок перехрещує сухожилок загального розгинача пальців, у ділянці зап'ястка знаходиться ще медіально від нього, проходить разом у сухожилковій піхві на передню поверхню зап'ястка. На ІІІ п'ястковій кістці м'яз поділяється на дві ніжки, медіальна — перехрещує ІІ п'ясткову кістку і закріплюється на нижньому кінці І п'ясткової кістки. Латеральна гілка, призначена для ІІ пальця, зростається з сухожилком загального розгинача пальців і водночас віддає слабку гілку до ІІІ пальця.
Предыдущая << 1 .. 81 82 83 84 85 86 < 87 > 88 89 90 91 92 93 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed