Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 86

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 80 81 82 83 84 85 < 86 > 87 88 89 90 91 92 .. 255 >> Следующая


189

Розділ 3

Рис. 3.47. Поверхневі м'язи зап'ясткового і пальцевих суглобів корови з медіальної поверхні:

1 — caput longum m. triceps brachii; 1 — m. tensor fasciae an-terbrachii; 2 — m. biceps brachii; 2 — m. coracobrachialis; 3— m. brachialis; 4— m. extensor carpi radialis, 4 — його сухожилок; 5— m. flexor carpi ulnaris, 5 - ' ""

— його кінцевий сухожилок; 6 — m

6 — його сухожилок; 7— m. pronator teres; 8— сухожилок m. abductor pollicis long.; 9—9V — m. flexor digitalis superficialis; 10—10' — m. flexor digit. prof.; 11 — m. interosseus medius, 1T

— його сполучна пластинка до поверхневого згинача пальців, 11" — його підкріплювальна гілка до сухожилка загального розгинача пальців; 12 — сухожилок m. extensor digit. communis до ІІІ пальця

radialis, 4 — його су-його caput ulnare, 5 flexor carpi radialis,

У собак розгинає зап'ястковий суглоб і є абдуктором, у решти свійських тварин — згинає його. За даними С. Ф. Манзія і В. Ф. Мороза (1978), м'яз у всіх тварин є фіксатором суглоба при статиці.

Променевий згинач зап'ястка — m. flexor carpi radialis (рис. 3.47, 6) — розміщується поверхнево на каудомедіальній поверхні променевої кістки. Починається на медіальному надвиростку променевої кістки і закінчується сухожилково на пальмарній поверхні проксимального епіфіза кісток п'ястка: у жуйних і свиней— на ІІІ, у коней— на ІІ, у собак — на ІІ і ІІІ.

Згинає зап'ястковий суглоб, фіксує його при статиці.

Ліктьовий згинач зап'ястка — m. flexor carpi ulnaris (див. 3.47, 5; кольорову вклейку, рис. ІІІ, поз. 3) — розміщений на каудоме-діальній поверхні передпліччя, часто прикритий згиначем пальців. Починається м'яз сильнішою плечовою голівкою — caput humer ale — позаду променевого згинача на медіальному надвиростку плечової кістки і слабкішою ліктьовою голівкою — capur ulnare — на ліктьовому відростку. Голівки зливаються і утворюють кінцевий сухожилок, який закінчується на додатковій кістці зап'ястка.

У жуйних ліктьова голівка м'яза слабко розвинута, може бути повністю сухожилкова, у свиней її може не бути, у коней під плечовою голівкою в ділянці ліктьового суглоба є сумка — bursa subtendinea m. flexoris carpi ulnaris. У собак — це два самостійні черевця, під плечовою голівкою так само, як і у коней, є сумка.

Згинає зап'ястковий суглоб, фіксує його і ліктьовий суглоб при статиці. Іннервація м'язів зап'ясткового суглоба:

М'язи

m. extensor capri radialis m. extensor carpi ulnaris m. flexor carpi radialis

}

Нерви

n. radialis n. medianus

190

міологія—вчення про м'язи

m. flexor carpi ulnaris n. ulnaris

? м'язи суглобів пальців

М'язи, що забезпечують рухи пальців грудної кінцівки у свійських тварин, мають простіші співвідношення, ніж у тварин, кисть яких пристосована до хапальних рухів, чи людини з її п'ятипалою, в усі боки рухливою рукою, в якій чотири пальці протиставлені великому. У свійських тварин кисть зазнає поступової перебудови і спеціалізації до опори й руху. Суглоби пальців грудної кінцівки стають одновісними, тобто інші рухи, крім згинання й розгинання, в цих суглобах або не виражені, або неможливі, а в зв'язку з цим розвиваються м'язи, що забезпечують такі рухи.

Серед цих м'язів розрізнять довгі й короткі. Довгі м'язи суглобів пальців — багатосуглобові. їхні м'язові черевця розміщені в ділянці передпліччя, а уже в ділянці кисті проходять їх сухожилки. Короткі м'язи виражені у свійських тварин неоднаково, що зумовлено і типом опори, і кількістю пальців, і ступенем їх розвитку.

¦ довгі розгиначі пальців

М'язиста частина довгих розгиначів пальців розміщена між променевим і ліктьовим розгиначами зап'ястка на краніолатеральній поверхні передпліччя. М'язи починаються частково на плечовій кістці, частково на кістках передпліччя і закінчуються на пальцях, розчленовуючись сухожилками відповідно до кількості пальців. До цих м'язів належать: m. extensor digitorum communis, m. extensor digitorum lateralis, m. extensor pollicis longus, m. abductor pollicis longus.

Загальний розгинач пальців — m. extensor digitorum communis (див. рис. 3.19—3.21, кольорову вклейку, рис. ІІІ) — розміщений латерально, безпосередньо біля променевого розгинача зап'ястка, має витягнуте вздовж веретеноподібне м'язове черевце, яке поділяється на чітко розмежовані частини: у жуйних — на дві, у свиней — на три, у собак — на чотири, у коней воно не поділене. М'яз починається на латеральному надвиростку плечової кістки, часто також на латеральній зв'язці ліктьового суглоба і латеральному зв'язковому горбку променевої кістки. У нижній третині передпліччя м'язове черевце переходить у довгий сухожилок, що закінчується в усіх тварин на розгинальних відростках дистальних фаланг усіх пальців, крім першого. Кінцевий сухожилок поділяється на відповідну кількість ніжок, тільки у коней залишається не розділеним. На нижньому кінці передпліччя і в ділянці зап'ясткового суглоба сухожилки м'яза розміщені в сухожилковій піхві.

У жуйних м'яз починається поверхневим, слабшим, латеральним черевцем на розгинальному надвиростку плечової кістки і частиною, що відповідає m. extensor digiti, на ліктьовій кістці. Обидва черевця об'єднуються на середині передпліччя в єдиний м'яз, що тягнеться далі струнким сухожилком разом з медіальним черевцем через дорсовентральну поверхню зап'ясткового суглоба і на рівні путового суглоба поділяється на дві ніжки, що закінчуються на розгинальних відростках дистальних фаланг основних пальців.
Предыдущая << 1 .. 80 81 82 83 84 85 < 86 > 87 88 89 90 91 92 .. 255 >> Следующая

Реклама

Тут

В продаже - Фара, низкие цены! Невостребованные остатки

маркировка.москва

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed