Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 8

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 6 7 < 8 > 9 10 11 12 13 14 .. 255 >> Следующая


— в напрямі до серединної площини і латеральний — від серединної площини.

3. Метамерія— metameria, або сегментація, виражається в тому, що тіло може бути поділене сегментальними площинами на відповідну кількість порівняно однакових за будовою частин — метамерів, або сегментів. Мета-мери розміщені один за одним по довгій осі тіла: у тварин — спереду назад, а в людей — згори донизу. У скелеті такими метамерами є хребці з відповідними парами ребер.

Скелет кінцівок складається із скелета двох пар кінцівок: грудних (передніх) і тазових (задніх). Оскільки кінцівки є парними органами (праві й ліві), то всі їх елементи побудовані асиметрично.

Скелет кожної кінцівки складається із скелета поясу і скелета вільної кінцівки.

Грудний, або плечовий, пояс у цілому складається з трьох кісток: лопатки, ключиці й коракоїда. Таку будову має пояс у птахів, а у більшості ссавців залишилась лише одна кістка — лопатка. Основа лопатки має дорсокауда-льний напрям, а вентральний кут — вентрокраніальний. При цьому він бере участь в утворенні плечового суглоба. Рудимент ключиці трапляється тільки в собак і котів. Від коракоїдної кістки в усіх ссавців залишився лише невеличкий відросток на горбі лопатки з медіальної поверхні. В людини крім лопатки є ще ключиця, яка лежить у сегментальній площині і забезпечує можливість хапальних рухів.

Скелет тазового поясу складається з трьох парних кісток: клубової, лобкової і сідничної. Клубова кістка спрямована дорсокраніально, вона з'єднується з крилом крижової кістки й утворює крижово-клубовий суглоб. Лобкова кістка знаходиться в сегментальній площині, з'єднуючи праву клубову кістку з лівою. Сіднична кістка розміщена каудально від клубової. Всі ці три кістки утворюють кульшову западину.

У скелеті вільної кінцівки розрізняють три ланки. Перша ланка — сти-лоподій — stylopodium (stylos — стовпчик і pes, pedis — нога) безпосередньо з'єднана з поясами і має один промінь. На грудній кінцівці це плечова кістка, на тазовій — стегнова. Друга ланка — зейгоподій — zeugopodium (zeugo

— пара, два) — має два промені на кожній кінцівці. На грудній кінцівці вона має променеву й ліктьову кістки (передпліччя), на тазовій — велику й малу гомілкові кістки (гомілка). Третя ланка — автоподій — autopodium (autos — він, сам) — утворює скелет кисті і стопи, кількість променів в яких у різних тварин неоднакова. В кисті і стопі виділяють базиподій — basipodium — основну проксимальну, ближчу до тулуба частину; метаподій

— metapodium — середню частину — і акроподій — acropodium — дистальну, або кінцеву, частину.

Базиподій грудної кінцівки, або зап'ясток, утворений з коротких кісток, розміщених двома рядами, а в базиподії тазової кінцівки, чи заплесні, кістки розміщені в три ряди. Метаподій на грудній кінцівці утворений кістками п'ястка, а на тазовій — кістками плесна. Акроподій обох кінцівок утворений кістками пальців, або фалангами, по три на кожному пальці: проксимальною, середньою й дистальною, або путовою, вінцевою, і копитовою у коней, ратичною в жуйних і свиней, кігтєвою у м'ясоїдних.

18

АПАРАТ РУХУ

Автоподій призначений для безпосередньої опори на землю або є хапальним органом, побудований залежно від особливостей функції. Його функція впливає на будову зейгоподію, де обидві кістки або добре розвинуті, або зростаються одна з одною, або розвинута одна з кісток. Ланки вільних відділів кінцівок мають неоднаковий напрям на грудних і тазових кінцівках. Плечова кістка проксимальним кінцем спрямована дорсокраніально (вгору і вперед), де разом з лопаткою утворює плечовий суглоб, а дистальним (або нижнім кінцем) — каудовентрально (назад і вниз) і разом з кістками передпліччя утворює ліктьовий суглоб. Стегнова кістка проксимальним кінцем спрямована дорсокаудально (вгору і дещо назад), де разом з тазовою кісткою утворює кульшовий суглоб, дистальний кінець спрямований краніовент-рально (вперед і вниз) і з кістками гомілки утворює колінний суглоб. Кістки передпліччя нижче ліктьового суглоба розміщені вертикально; дистально вони утворюють суглоб зап'ястка. Кістки гомілки розміщені навкіс: проксимальний (колінний) кінець спрямований дорсокраніально (вперед і вгору), а дистальний (заплесновий) — вентрокаудально (вниз і назад). Він утворює суглоб заплесна. Кістки п'ястка і відповідно плесна розміщені майже вертикально, утворюючи п'ястково-фалангові і плесно-фалангові суглоби.

Крім кісток скелета в організмі є кістки, які не належать до власне скелета. Такими кістками у свиней є кістка рила — os rostrale, в собаки — кістка статевого члена — os penis, у великої рогатої худоби — серцеві кістки — ossa cordis. Кістки бувають також наслідком скостеніння сухожилків, наприклад сезамоподібні кістки проксимальних і дистальних фаланг — ossa sesamoidea, надколінок — patella — або довгі й тонкі кістки скостенілих сухожилків у птахів.

? БУДОВА КІСТКИ ЯК ОРГАНА

Кістка, як орган, що виконує біомеханічну функцію опори і важелів руху в складі кісткової системи, має дуже складну будову, що відповідає її полі-функціональності та розвитку (рис. 1.3).
Предыдущая << 1 .. 2 3 4 5 6 7 < 8 > 9 10 11 12 13 14 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed