Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 54

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 48 49 50 51 52 53 < 54 > 55 56 57 58 59 60 .. 255 >> Следующая


Отже, комплекс об'єднаних м'язових волокон разом з остовом і сухожилком утворює орган — м'яз, нерозривно пов'язаний із своїми нервовими волокнами, що складають нерв даного м'яза.

Робота скелетних м'язів відбувається в тісному зв'язку зі скелетом. Більшість м'язів одним кінцем прикріплюються до однієї кістки, другим — до іншої. Скорочуючись, м'яз змінює взаємовідношення між відповідними ланками скелета, забезпечує переміщення тварин. Точка, з якої діє м'яз, називається фіксованою, або нерухомою, а частина м'яза, що прикріплюється в цій точці, — початком м'яза —origo. Точка, на яку діє м'яз, — рухома, а частина м'яза, що прикріплюється в цій точці, називається закінченням — terminatio. Функція рухомої і нерухомої точок може змінюватись залежно від стану тварини (різні фази руху, спокій).

М'язи можуть діяти ізольовано один від одного і групою. М'язи, які діють сумісно й однаково, називають синергістами, а м'язи, які діють протилежно один одному, — антагоністами. Під час скорочення окремих м'язів їх антагоністи розтягуються. З розслабленням перших останні (завдяки еластичності) набувають вихідного стану. Найбільш повно й ефективно м'яз функціонує тоді, коли він розміщений під прямим кутом відносно кістки, на якій закріплюється, якщо діє на добре виражений важіль — довге плече сили (див. рис. 3.3). Прикладами такого взаємозв'язку м'яза і важеля є ліктьовий, зап'ястковий та заплесновий суглоби.

У результаті сумісної дії м'язів зі скелетом виконується певна робота, що супроводжується накопиченням теплоти в тілі тварини.

? ФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ХІМІЧНИЙ СКЛАД СКЕЛЕТНИХ М'ЯЗІВ

Скелетні м'язи мають певну пружність, а також еластичність і міцність, яка посилюється за рахунок сполучнотканинного остова. Еластичність і міцність м'яза зменшуються з віком, він стає в'ялим і слабким на розрив.

Колір м'язів залежить від насиченості м'язової тканини міоглобіном (від світло-рожевого до буро-червоного). У молодих тварин м'язи світліші, ніж у дорослих. У м'язів, що несуть більше навантаження, колір темніший (червоні м'язи), ніж у менш діяльних, що мають світлий колір (білі м'язи).

121

Розділ 3

Речовина

Вода

Органічні сполуки в тому числі:

білки

глікоген

фосфатиди

холестерин

креатин, креатинфосфат

креатинін

АТФ

карнозин карнітин ансерин

пуринові основи вільні амінокислоти сечовина інозит

молочна кислота Неорганічні речовини

Масова частка, %

72-80 20-26

16,5-20,9 0,3-0,9 0,2-0,3

0,2 0,2-0,55

0,003-0,005 0,25-0,4 0,2-0,3

0,02-0,05 0,09-0,15 0,07-0,23

0,1-0,7 0,04-0,14

0,01 0,01-0,02

1,0-1,5

Таблщя31 Хшгашй склад м'язів сжищш Скелетні м'язи свійських тварин

(за І. І. Івановим та В. А. Юрійовим, 1961) „ ог. „, о

майже на 80 % складаються з води, 23 % якої перебуває в зв'язаному стані, а решта — у вільному. Органічні сполуки становлять 20 %, більшу частину яких (20 %) — білкові речовини. Ліпіди в м'язах представлені переважно фосфатидами (лецитини, кефаліни, ацетатфосфатиди та ін. — до 1 %) і холестерином (близько 0,2 %). Крім білків і жирів до складу органічних речовин м'язів входять глікоген, екстрактивні речовини, солі органічних і неорганічних кислот та деякі інші хімічні сполуки (табл. 3.1).

Хімічний склад скелетних м'язів зазнає значних вікових і меншою мірою видових, породних та статевих змін, що насамперед залежить від кількості води в них.

Маса м'язів у тварин змінюється не тільки залежно від виду, а й від породи тварин (при цьому слід враховувати стан відгодівлі та участь у роботі). У жуйних у віці 1,5 року м'язи становлять 29-36,2 % маси тіла тварин (В. А. Ектов, 1951), а іноді й менше. У новонароджених відносна маса м'язів лише ненабагато менша, ніж у дорослих тварин. У новонароджених бичків астраханської породи вона становить 25,2 %, а в півторарічному віці — 26,4 %. Вважають, що у копитних тварин скелетні м'язи розвинені вже при народженні, як пристосування до руху. У людини скелетні м'язи становлять: у новонародженої — 20 %, у дорослої — 42-44 і у старої — 25-30 % маси тіла.

Є статеві відмінності в ступені розвитку м'язів у всіх ссавців, але найбільше це виражено у людини. У чоловіка середньої статури маса м'язів становить 42 %, жінки — 36 % маси тіла.

? РОБОТА М'ЯЗІВ

Різні м'язи, скорочуючись, виконують певну роботу з виділенням теплоти. Це одне з основних джерел утворення теплоти в організмі: 2/3 всієї теплоти виробляється скелетними м'язами, 1/3 — в результаті обміну речовин в інших органах і роботи непосмугованих м'язів внутрішніх органів.

М'язи перетворюють хімічну енергію на механічну роботу дуже ощадливо, з найменшим утворенням теплоти, а саме 25-33 % енергії перетворюється на механічну роботу, решта — на теплоту (парова машина перетворює відповідно 8 і 92 %).

Величину механічної роботи, що здійснюється м'язом у результаті його скорочення, визначають у джоулях. Емпірично встановлено, що сила м'яза в

122

міологія—вчення про м'язи

2

середньому становить 10 кг/см . Сила м'яза пропорційна кількості м'язових пучків, а шлях — довжині м'язових пучків (враховуючи, що м'язові волокна можуть вкорочуватись удвічі).
Предыдущая << 1 .. 48 49 50 51 52 53 < 54 > 55 56 57 58 59 60 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed