Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 52

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 46 47 48 49 50 51 < 52 > 53 54 55 56 57 58 .. 255 >> Следующая


115

Розділ 2

Краніальна схрещена зв'язка — ligamentum cruciatum craniale (див. рис. 2.36, 7; рис. 2.37, 12) — починається на міжвиростковому полі латерального виростка стегнової кістки і закінчується на центральному міжвиростковому полі великогомілкової кістки.

Каудальна схрещена зв'язка — ligamentum cruciatum caudale (див. рис. 2.35, 11; рис. 2.36, 2; рис. 2.37, 10) — проходить від міжвиросткового поля медіального виростка стегнової кістки до підколінної вирізки великогомілкової кістки.

Стегно-надколінковий суглоб — articulatio femoropatellaris (див. рис. 2.34—2.38) — утворений блоком стегнової кістки, що знаходиться на дистальному її епіфізі, і надколінком. Це санний суглоб. Капсула суглоба являє собою надколінкову сумку, якщо надколінок розглядати як сезамоподібну кістку чотириголового м'яза стегна, але функціонально її вважають капсулою колінного суглоба. Вона межує з сумкою стегно-гомілкового суглоба і сполучається з нею. Зв'язки надколінка — латеральна і медіальна стегно-надколінкові зв'язки — ligamentum femoropatellare laterale et mediale (див. рис. 2.34, 6; рис. 2.36, 10, рис. 2.38, 3) — щільно прилягають до капсули суглоба. У м'ясоїдних виражені нечітко. Латеральна зв'язка починається на латеральному зв'язковому горбку стегнової кістки і спрямовується до латерального кута надколінка. Медіальна починається спереду і вище від медіального зв'язкового горбка стегнової кістки і тягнеться до хрящового відростка

IU • Jl) /1•JlXVzI)V'! V' XVJJJWXVC*. VIVI 1IVI)VI

надколінка, значно слабкіша від

Рис. 2.38. Колінний суглоб коня спереду:

1 — os femoris; 2 — patella; 3 — lig. f

femo

ropatellare laterale; 4— lig. patelle laterale; 5 — lig. patelle intermedium; 6— meniscus lateralis 7— lig. collaterale laterale; 8—fibula; 9— fibro-cartilago parapatellaris; 10— lig. patelle mediale 11 — tuberculum trochleae ossis femoris; 12 — lig. collaterale mediale; 13— meniscus medialis

14— tibia

попередньої.

Чотириголовий м'яз стегна закінчується у хижаків, свиней і дрібних жуйних кінцевим сухожилком на горбистості великогомілкової кістки. У цьому сухожилку розміщений надколінок. У великих жуйних і коней цей кінцевий сухожилок має ще дві зв'язки підкріплення фасції — ліву й праву. Отже, у названих видів тварин є три зв'язки ligamenta patelle.

Латеральна надколінкова зв'язка — ligamentum patelle laterale (див. рис. 2.34, 8 рис. 2.36, 9 рис. 2.38, 4) — починається на латеральному куті надколінка і закінчується проксимально на горбистості великогомілкової кістки.

Проміжна надколінкова зв'язка — ligamentum patelle intermedium (див. рис. 2.34, 9; рис. 2.38, 5) — починається на дистальному куті надколінка і закінчується медіально від попередньої зв'язки на горбистості великогомілкової кістки.

Медіальна надколінкова зв'язка — ligamentum patelle mediale (див. рис. 2.36, 14; рис. 2.38, 10) — починається на медіальному куті надколінка або хрящовому відростку і закінчується на гор-бистості великогомілкової кістки медіально від проміжної зв'язки.

Між цими зв'язками і капсулою стег-но-надколінкового суглоба розміщена

116

синдесмологія—вчення про з'єднання кісток

жирова подушка — corpus adiposum infrapatellare, яка повністю охоплює проміжну зв'язку. У коней під початком і закінченням цієї зв'язки є бурси — bursa infrapatellaris proximalis et distalis.

Велико-малогомілковий суглоб — articulatio tibiofibularis proximalis — утворений голівкою малогомілкової кістки і суглобовою поверхнею латерального виростка великогомілкової кістки. Є у свійських тварин, крім жуйних, в яких голівка малогомілкової кістки зрослась із латеральним виростком великомілкової кістки. Суглоб тугий. Має капсулу суглоба і краніальну та каудальну зв'язки голівки малогомілкової кістки — ligamentum capitis fibulae craniale et caudale.

Велико-малогомілковий дистальний суглоб — articulatio tibiofibularis distabs — є в усіх свійських тварин, крім коней, в яких дистальний кінець кісток гомілки зростається, утворюючи латеральну щиколотку. Суглоб тугий. Капсула суглоба являє собою розширення капсули заплесно-гомілкового суглоба. Суглоб має краніальну й каудальну міжгомілкові зв'язки — ligamentum tibiofibulare craniale et caudale.

Заплесновий суглоб — articulatio tarsi (рис. 2.39, 2.40) — складний, одновісний, утворений дистальними епіфізами кісток гомілки, кістками заплес-на і проксимальними епіфізами кісток плесна. У цьому суглобі розрізняють капсулу суглоба — capsula articularis, фіброзний листок якої починається на кістках гомілки і закінчується на кістках плесна, а синовіальний листок поділяється на камери, що відповідають таким суглобам:

надп'ятково-гомілковому — articulatio talocruralis — між дистальним епіфізом кісток гомілки і надп'ятковою кісткою;

міжзаплесновим суглобам — articulationes intertarseae — між рядами кісток заплесна, серед яких, у свою чергу, розрізняють:

Рис. 2.39. Заплесновий суглоб коня (медіальна поверхня):

1 — tibia; 2 — cakaneus; 3 — Mt 2; 4 — Mt 3; 5 — talus; 6 — кінцеві ніжки lig. collaterale mediale breve; 7— lig. plantare longum; 8 — lig. collaterale mediale longum; 9— lig. tarsi dorsale
Предыдущая << 1 .. 46 47 48 49 50 51 < 52 > 53 54 55 56 57 58 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed