Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 51

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 45 46 47 48 49 50 < 51 > 52 53 54 55 56 57 .. 255 >> Следующая


supraspinale; 9— os ilium; 10— os pubis; 11— os ischii; 12— os sacrum,

CЯ. її останній остистий відросток; 13— 1-й vert. coccygeus

112

синдесмологія—вчення про з'єднання кісток

Рис. 2.32. Зв'язки таза коня (зліва):

a — tuber sacrale; b — spina ischiadica; c — tubt ischiadicum; d— pars lateralis ossis sacri: 1—3— lig. sacn tuberale latum; 4 — for. ischiadicum majus; 5 — fo ischiadicum minus; 6, 7 — ligg. sacroiliaca dorsalia; 8 -lig. supraspinale; 9 — отвори для судин і нервів; 10 — с ilium; 11— os pubis; 12— os ischii; 13— os sacrum; 14 1-й vert. coccygeus

Кульшовий суглоб — articulatio coxae (рис. 2.33) — утворений серпоподібною поверхнею кульшової западини тазової і голівкою стегнової кісток. Рухливість тазових кінцівок залежить від цього суглоба. Кульшова западина доповнюється по краю кільцем волокнистого хряща — хрящовою губою — labrum aceta-bulare 1. Ця губа разом з кульшовою западиною майже повністю охоплює голівку стегнової кістки так, що утворюється горіхоподібний суглоб — enarthrosis. Зв'язковий апарат, а також навколишні м'язи обмежують цей кулястий суглоб таким чином, що практично в ньому можливі, особливо у жуйних і коней, згинання й розгинання. На хрящовій губі прикріплюється суглобова капсула, що вкриває всю голівку стегнової кістки. Спереду стінка капсули підсилюється клубово-стегновою — ligamentum iliofemorale — і лобково-стегновою — ligamentum pubofemorale, а ззаду — сіднично-стегновою — ligamentum ischiofemorale — зв'язками. Крім цього, розрізняють такі зв'язки.

Зв'язка голівки стегнової кістки — ligamentum capitis ossis femoris 3— товста, коротка, округла, міцна. Починається в ділянці вирізки кульшової западини та її ямки і закінчується в ямці чи вирізці голівки стегнової кістки, вкрита

синовіальною оболонкою. Утримує голівку стегнової кістки в суглобовій ямці.

Додаткова зв'язка стегнової кістки — ligamentum accessorium ossis femoris 4є тільки у коней і являє собою кінцевий сухожилок прямого м'яза живота. Проходить спочатку між гребенястим і привідним м'язами, спрямовується через вирізку кульшової западини і частково тут закріплюється, а більшість пучків волокон зв'язки зливається із зв'язкою голівки стегнової кістки. Зв'язка обмежує відведення кінцівки.

Поперечна зв'язка кульшової западини — ligamentum trans-versum acetabuli 2— перекидається через вирізку кульшової западини і тягнеться до її губи.

Рис. 2.33. Лівий кульшовий суглоб коня:

1— labrum acetabulare; 2— lig. transversum acetabuli; 3 — lig. capitis ossis femoris; 4 — lig. accessorium ossis femoris; 5— lig. pubicum craniale; 6— os femoris; 7— os ilium; 8— os ischii; 9— os pubis

113

синдесмологія—вчення про з'єднання кісток

краю меніска. Латеральна порожнина має два випинання. Одне розміщене в розгинальній борозні великогомілкової кістки й охоплює початковий сухожилок довгого розгинача пальців, друге охоплює підколінний м'яз.

Зв'язки менісків починаються на краніальній і каудальній верхівках кожного меніска.

Поперечні зв'язки коліна — ligamenta transversa genus (див. рис. 2.37, 7) — починаються на краніальному кінці латерального і медіального менісків, а закінчуються на краніальному міжвиростковому полі.

Підколінні косі зв'язки — ligamenta poplitea obliqua (див. рис. 2.36, 17) — починаються на каудальній верхівці кожного меніска, закінчуються: зв'язка латерального меніска — в підколінній вирізці, медіального — на міжвирост-ковому каудальному полі. Крім того, латеральний меніск має ще меніско-стегнову зв'язку — ligamentum meniscofemorale (див. рис. 2.25, 9 рис. 2.36, 4), що з'єднує каудальний його край і верхівку з міжвиростковою поверхнею медіального виростка стегнової кістки.

Стегнова й великогомілкова кістки з'єднуються такими зв'язками. Колатеральна латеральна і медіальна зв'язки — ligamentum collaterale laterale et mediale (див. рис. 2.34, 7; рис. 2.35, 8 10, рис. 2.36, 6, 155) — проходять від зв'язкових горбків стегнової кістки і тягнуться до зв'язкових горбків

великогомілкової кістки. Латеральна зв'язка не прикріплюється до відповідного меніска, як медіальна, між латеральним меніском і латеральною зв'язкою проходить підколінний м'яз. Латеральна зв'язка прикріплюється на голівці малогомілкової кістки.

Схрещені зв'язки коліна — ligamen-ta cruciata genus — розміщені між обома синовіальними сумками в центрі стегно-гомілкового суглоба.

Рис. 2.36. Лівий колінний суглоб коня з каудомедіальної поверхні і дещо проксимально:

1 — fibula; 2 — lig. cruciatum caudale; 3 — lig. popliteum obliquum; 4 — lig. meniscofemorale; 5— meniscus lateralis; 6 — lig. collaterale; 7— lig. cruciatum craniale; 8— lig. patelle intermedium; 9 — lig. patelle laterale; 10 — lig. femoropatellare laterale; 11 — patella; 12 — fibrocartilago parapatellaris; 13— lig. femoropatellare mediale; 14— lig. patelle mediale; 15— lig. collaterale me-diale; 16— meniscus medialis; 17— lig. popliteum obliquum; 18— tibia

Рис. 2.37. Лівий колінний суглоб собаки (стегнова кістка видалена):

1 — lig. collaterale laterale; 2 — meniscus lateralis; 3, 4 — lig. transversum genus; 5 — tuberositas tibiae; 6 — lig. patelle; 7 — lig. transversum genus; 8 — meniscus medialis; 9 — lig. collaterale mediale; 10 — lig. cruciatum caudale (вона прикриває lig. popliteum obliquum); 11 — lig. meniscofemorale; 12 — lig. cruciatum craniale
Предыдущая << 1 .. 45 46 47 48 49 50 < 51 > 52 53 54 55 56 57 .. 255 >> Следующая

Реклама

Прицепы для квадроциклов

Прицепы к квадроциклам

atvtrailers.ru

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed