Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 50

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 44 45 46 47 48 49 < 50 > 51 52 53 54 55 56 .. 255 >> Следующая


110

синдесмологія—вчення про з'єднання кісток

gosesamoidea interdigitale — між фалангою одного пальця і сезамоподібною кісткою іншого пальця.

У м'ясоїдних і свиней сухожилки згиначів прилеглих пальців з'єднуються глибокою поперечною п'ястковою зв'язкою — ligamentum metacarpeum trans-versum profundum.

Суглоб середньої фаланги (міжфаланговий проксимальний, вінцевий суглоб; див. рис. 2.25—2.28) — articulatio interphalangea proximalis manus, art. coronale — утворений голівкою путової і основою вінцевої кісток, простий, одновісний, сідлоподібний. Має капсулу суглоба, бічні й пальмарні зв'язки — ligamentum collateralia et palmaria (див. рис. 2.25, 5, рис. 2.26, 8, рис. 2.27, 2, рис. 2.28, 16).

Суглоб дистальної фаланги (міжфаланговий дистальний, копитовий (ра-тичний, кігтьовий; див. рис. 2.25—2.28) — articulatio interphalangea distalis manus (art. ungulare, unquiculare) — утворений голівкою вінцевої, суглобовою поверхнею копитової (ратичної, кігтьової) і дистальною сезамоподібною кістками (у собак немає). Суглоб складний (крім м'ясоїдних), одновісний, сідлоподібний. Має капсулу суглоба, бічні зв'язки — ligamenta collateralia — і зв'язки сезамоподібної кістки: колатеральні сезамоподібні — ligamenta sesamoidea collateralia, спинкові — ligamenta dorsalia (див. рис. 2.25, 1, рис. 2.26, 14), дистальну, непарну, осьову і неосьову зв'язки сезамоподібної кістки — ligamenta sesamoideum distale, impar, axiale et abaxiale (див. рис. 2.25, 17, рис. 2.26, 17). У жуйних є дистальні міжпальцеві зв'язки — ligamenta interdigitalia distalia. У коней є зв'язки копитового хряща з І та ІІ фалангами і сезамоподібною кісткою — ligamenta chondrocompedalia, liga-menta chondrocoronaria (див. рис. 2.27, 11), ligamentum chondrosesamoidea, а також з копитом — ligamentum chondroungulare collaterale i ligamentum chondroungulare cruciatum (див. рис. 2.28, 23).

<$> з'єднання кісток тазової кінцівки

Тазова кінцівка за допомогою тазового поясу з'єднується з тулубом. Тазовий пояс складається з двох однакових половин кісток таза. Кожна з кісток таза, в свою чергу, складається з клубової, лобкової і сідничної кісток. З'єднані ці три кістки в кульшовій западині — acetabulum — синостотичним зрощенням, а обидві кістки таза — тазовим швом — symphysis pelvis, який з віком тварин костеніє. Це з'єднання підтримується також волокнисто-хрящовою між-тазовою пластинкою — lamina fibro-cartilaginea intercoxalis. Тазовий пояс з'єднаний з тулубом крижово -клубовим суглобом — articulatio sac-roiliaca — між клубовою і крижовою кістками.

Рис. 2.29. Зв'язки таза собаки (зліва):

a — tuber sacrale, його spina iliaca dorsalis caudalis; b — tuber ischiadicum; c — pars lateralis ossis sacri; 1 — lig. sacrotuberale; 2— ligg. sacroiliaca dorsalia; 3 — os ilium; 4 — os pubis; 5 —os ischii; 6 — os

111

Розділ 2

Рис. 2.30. Зв язки таза свині (зліва):

а — tuber sacrale; b — spina ischiadica; c— tuber ischiadicum; 1—3 — lig. sacrotuberale latum; 4 — for. ischiadicum majus; 5 — for ischiadicum minus; 6— отвір для n. pudendus; 7— os ilium; 8— os ischii; 9— os sacrum; 10— 1-й vert. coccygeus

Крижово-клубовий суглоб — articulatio sacro-iliaca (рис. 2.29—2.32) — утворений крилами клубової і крижової кісток. Простий, плоский, тугий суглоб. Капсула суглоба щільно прилягає до кісток, що з'єднуються, тому рухливість у з'єднанні незначна. Крім капсули розрізняють зв'язки: крижово-клубову дорсальну — ligamentum sacroiliacum dorsa-le (див. рис. 2.29, 2; 2.31, 2.32, 6, 7), що починається на крижовому горбі крила клубової кістки і закінчується на бічній частині й остистих відростках крижової кістки; крижово-клубову вентральну — ligamentum sacroiliacum ventrale — підсилює капсулу суглоба; крижово-клубову міжкісткову — ligamentum sacroiliacum interosseum — підвішуюча зв'язка крижової кістки, проходить між горбистістю клубової кістки і дорсальною поверхнею крила крижової кістки; широку крижово-горбову зв'язку — ligamentum sacrotuberale latum (широка тазова зв'язка; див. рис. 2.30—2.32, 1—3) починається на латеральному краї бічної частини крижової кістки і закріплюється по всій довжині сідничної ості та на сідничному горбі. Ця лінія прикріплення переривається в двох місцях більшим і меншим сідничними отворами — foramen ischiadicum majus et minus (цив. рис. 2.30—2.32, 4, 5) — для проходження судин, нервів та сухожилків. Зв'язка утворює дорсолатера-льну стінку таза.

Каудальний край цієї зв'язки, особливо у жуйних, промацується як кістковий край (у коней прикритий м'язами). Ця зв'язка відсутня у кішок, у собак вона має вигляд шнура, що проходить від поперечних відростків останнього крижового і першого хвостового хребців і тягнеться до латерального кута Рис. 2.31. Зв'язки таза бика (зліва):

горба сідничної кіст a — tuber sacrale; b — spina ischiadica; c— tuber ischiadicum; d— pars

lateralis ossis sacri; 1—3 — lig. sacrotuberale latum; 4 — for. ischiadicum

ки, де й закріплюєть- maJus; 5—.e°r9ischia di.cum !шпі^; 6 7b— ligg. sacroilmca (IotsH^ 8 — Hg.
Предыдущая << 1 .. 44 45 46 47 48 49 < 50 > 51 52 53 54 55 56 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed