Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 49

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 43 44 45 46 47 48 < 49 > 50 51 52 53 54 55 .. 255 >> Следующая


108

синдесмологія—вчення про з'єднання кісток

? МІЖП'ЯСТКОВІ СУГЛОБИ

У свиней і м'ясоїдних кістки п'ястка з'єднуються між собою відносно рухомо так, що їхні проксимальні епіфізи утворюють маленькі міжп'ясткові суглоби — articulationes intermetacarpeae, які знаходяться всередині капсули зап'ястково-п'ясткового суглоба. Крім капсули, п'ясткові кістки з'єднуються міжп'ястковими спинковими і пальмарними зв'язками — ligamenta intermetacarpea dorsalia et palmaria.

Суглоби пальців — articulationes digitorum (рис. 2.25—2.28).

Суглоб проксимальної фаланги пальця, п'ястково-фаланговий, або путовий, суглоб — articulatio meta-carpophalangea, art. compedalis — утворений дистальним епіфізом п'ясткової кістки, основою першої

Рис. 2.25. Зв'язки латерального пальця лівої грудної кінцівки свійського бика (суглобова капсула видалена, вигляд збоку):

А — Мсіу; Б— путова кістка; В — вінцева кістка; Г

— ратична кістка; 1 — бічна ніжка поверхневого згинача пальців; 2 — m. interosseus medius; 22, 2' — його глибока і поверхнева гілки; 3— os sesamoideum proximale; 4 — кінцевий сухожилок m. extensor digitorum communis з розкритою сухожил-ковою піхвою; 5 — lig. collaterale laterale путового суглоба; 6 — lig. sesamoideum collaterale; 7 — lig. sesamoideum obliquum; 8, 9, 10— ligg. palmaria; 11

— lig. collaterale laterale вінцевого суглоба; 12 — lig. palmare путового суглоба; 13 — lig. collaterale ратичного суглоба; 14— lig. dorsale; 15, 16— ligg. sesamoidea collateralia; 17 — lig. sesamoideum distale abaxiale

Рис. 2.26. Зв'язки медіального пальця лівої грудної кінцівки свійського бика (латеральний палець, дистальні міжфалангові зв'язки і капсула суглобів видалені):

' ' ' "' ' ° Г—

m. interosseus medius; 1—

А — кістка пястка, поверхня її сагітального пилу; Б — путова кістка; В — вінцева кістка ратична кістка: 1—3-його середня пластинка з 1, 1" — її бічною і між-пальцевою ніжками; ї" — судинний жолоб і ямка; 2, 2 — глибока і поверхнева гілки його поверхневого тяжа; 3 — медіальна ніжка його сполучної пластинки до поверхневого згинача пальців; 4, 4

— латеральний і медіальний кінцеві сухожилки загального розгинача пальців; 5 — lig. collaterale axiale путового суглоба; 6— lig. intersesamoideum interdigitale; 7— lig. intersesamoideum proximale; 8

— lig. collaterale axiale вінцевого суглоба; 9— осьова; 10 — пальмарна; 11 — неосьова lig. palmare вінцевого суглоба; 12— lig. collaterale axiale рати-чного суглоба; 13— осьова загальна для вінцевого і ратичного суглобів зв'язка; 14 — lig. dorsale; 15, 16 — ligg. sesamoidea collateralia; 17 — lig. sesamoideum distale axiale; 18 — залишок глибокого згинача пальців

109

Розділ 2

фаланги і проксимальними сезамоподібними кістками. Суглоб складний, блокоподібний, одновісний. Має капсулу суглоба, бічні зв'язки — ligamenta collateralia (цив. рис. 2.25, 5, 2.27, 2) і зв'язки сезамоподібних кісток, що з'єднують: сезамоподібні кістки між собою — ligamenta intersesamoidea palmaria (див. рис. 2.25, 8-10); колатеральні сезамоподібні — ligamenta sesamoidea collateralia (див. рис. 2.5, 2.26, 2.27) з п'ястковою кісткою — ligamentum metacarpointersesamoideum (є у коней у вигляді еластичних пучків, що з'єднують ІІІ п'ясткову кістку з фіброзною тканиною, яка знаходиться між проксимальними сезамоподібними кістками); з вінцевою кісткою — пряма зв'язка — ligamentum sesamoideum rectum (див. рис. 2.27), короткі зв'язки — ligamenta sesamoidea brevia, косі — ligamenta sesamoidea obliqua (див. рис. 2.25, 7, рис. 2.27, 5, рис. 2.28, 9); схрещені — ligamenta sesamoidea cruciata — з па-льмарною поверхнею путової кістки, у жуйних розрізняють також між-пальцеву міжсезамоподібну зв'язку — ligamentum intersesamoideum interdi-gitale (цив. рис. 2.26, 6) — між осьовими поверхнями сезамоподібних кісток, міжпальцеві фаланго-сезамо-подібні зв'язки — ligamenta phalan-

Рис. 2.27. Правий палець коня зовні з глибокими зв'язками:

1 — латеральна ніжка m. interosseus medius; 2 — lig. collaterale laterale путового суглоба; 3 — lig. sesamoideum collaterale; 4 — lig. sesamoideum rectum; 5 — lig. sesamoideum obliquum; 6 — lig. palmare laterale; 7 — lig. chondrocompedale; 8 — cartilago ungularis; 9 — lig. collaterale laterale вінцевого суглоба; 10 — lig. phalangosesamoideum; 11— lig. chondrocoronale; 12— lig. collaterale late-rale копитового суглоба

Рис. 2.28. Зв'язки лівого пальця коня з медіальної поверхні (копитовий хрящ видалений):

1 — m. interosseus medius; 2, 12 — m. flexor digitalis profundus; 3, 11 — m. flexor digitalis superficialis; 4 — кільцева зв'язка путового суглоба; 5— Mc 2; 6— Mc 3; 7— сухожилок m. extensor digitalis communis; 8 — шпора; 9 — lig. sesamoideum obliquum; 10 — сухожилок шпори; 13 — сполучна ніжка m. interosseus medius до сухожилка m. extensor digitalis communis; 14 — lig. palmare; 15— сухожилок m. extensor digitalis communis; 16 — lig. collaterale mediale вінцевого суглоба; 17 — lig. phalangosesamoideum; 18— lig. chondrocoronale; 19 — cartilago ungularis medialis; 20 — lig. collaterale mediale копитового суглоба; 21, 22— lig. chondrocompedale lat. et med.; 23 — lig. chon-droungulare cruciatum
Предыдущая << 1 .. 43 44 45 46 47 48 < 49 > 50 51 52 53 54 55 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed