Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 48

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 42 43 44 45 46 47 < 48 > 49 50 51 52 53 54 .. 255 >> Следующая


Три перших суглоби — складні, недовершені, блокоподібні, з різним ступенем рухливості. Передплічно-зап'ястковий суглоб найрухливіший. У між-зап'ясткових суглобах рухливість також добре виражена, але меншою мірою, ніж у попередньому. Зап'ястково-п'ясткові суглоби тугі, у них відмічають лише рухи зміщення, що забезпечують, як і в міжзап'ясткових суглобах, пружність. Суглоби одновісні, допускаються рухи згинання й розгинання, які найбільше виражені в передплічно-зап'ястковому суглобі. При максима-

106

синдесмологія—вчення про з'єднання кісток

льному розгинанні суглоба передпліччя з п'ястком утворюють пряму лінію. У зігнутому стані в суглобі можливі незначні обертальні й бічні рухи. Така будова суглоба зумовлює розподіл його зв'язок. Одні з них тягнуться через усі відділи складного суглоба і являють собою групу спільних довгих зв'язок, інші з'єднують окремі кістки в ряду або між сусідніми рядами кісток, їх відносять до коротких зв'язок.

Спільні зв'язки. Капсула суглоба — Capsula articularis — охоплює своїм волокнистим шаром весь складний суглоб, закріплюючись вздовж суглобового краю кісток передпліччя, фіксується до кожного ряду кісток зап'ястка і закінчується вздовж суглобового краю кісток п'ястка. Волокниста оболонка дещо потовщена на спинковій поверхні, а особливо товста на пальмарній. Синовіальний шар капсули суглоба утворює три синовіальні сумки. Проксимальна сумка охоплює передплічно-зап'ястковий суглоб, не натягнена, сприяє рухам. Середня сумка охоплює міжзап'ясткові суглоби, також лежить вільно, але менша за попередню, обмежує рухи. Дистальна сумка охоплює зап'ястково-п'ясткові суглоби, туго натягнена, перешкоджає рухам.

Колатеральна латеральна зв'язка зап'ястка — ligamentum collaterale carpi laterale (див. рис. 2.21, 8 рис. 2.23, 6) — починається на шилоподібному латеральному відростку і закінчується на основі латеральної грифельної кістки. З'єднується з ліктьовою кісткою зап'ястка і зап'ястковою IV кісткою.

Колатеральна медіальна зв'язка зап'ястка — ligamentum collaterale carpi mediale (див. рис. 2.21, 5) — починається на медіальному шилоподібному відростку і закінчується на основі медіальної грифельної кістки.

Рис. 2.21. Зап'ястковий суглоб коня з латеральної поверхні:

1 — radius; 2— Mc 3; 3— art. antebrachiocarpea; 4 — art. intercarpea; 5 — art. carpometacarpea; 6 — ligg. intercarpea interossea; 7 — lig. carpometacarpeum dorsale; 8 — lig. colaterale carpi laterale; 9— lig. acces-sorioulnare; 10 — lig. accessorioquartale; 11 — lig. аccessoriometacarpeum

Рис. 2.22. Лівий зап'ястковий суглоб коня з медіальної поверхні:

1— radius; 2— Mc 3; 3— lig. accessorioulnare; 4— lig. accessoriometacarpeum; 5— lig. collate-rale carpi mediale

107

Розділ 2

Радіальна зв'язка зап'ястка — ligamentum carpi radiatum (див. рис. 2.24, 13) — підсилює волокнистий шар капсули суглоба на згинальній поверхні.

Тримач згиначів не є зв'язкою. Починається на медіальному краї капсули суглоба, тягнеться до додаткової кістки зап'ястка і прикріплюється до її па-льмарного краю. Так виникає в ділянці зап'ястка на пальмарній поверхні канал зап'ястка — canalis carpi. У цьому каналі проходять сухожилки, судини, нерви.

Короткі зв'язки. Розрізняють поздовжні і поперечні короткі зв'язки. Поздовжні короткі зв'язки перекидаються лише через одну суглобову щілину. До них відносять променезап'ясткову спинкову і пальмарну — ligamentum ulnocarpeum dorsale et palmare — та радіальну — ligamentum carpi radiatum — зв'язки, що з'єднують задньомедіальний край променевої кістки зап'ястка із зап'ястковими ІІ і ІІІ кістками. Ці зв'язки названі відповідно до кісток, які вони з'єднують.

Поперечні короткі зв'язки: міжкісткові міжзап'ясткові зв'язки — Ligamenta intercarpea interossea (див. рис. 2.21, 6), міжзап'ясткові спинкові і пальмар-ні — ligamenta intercarpea dorsalia et palmaria (цив. рис. 2.23,5, зап'ястково-п'ясткові спинкові і пальмарні — ligamenta carpometacarpea dorsalia et palmaria (див. рис. 2.23, 4).

У суглобі додаткової кістки зап'ястка крім капсули суглоба розрізняють зв'язку додаткової кістки зап'ястка з ліктьовою кісткою — ligamentum acce-ssоrioulnare (див. рис. 2.21, 9), з ліктьовою кісткою зап'ястка — ligamentum accessоriocarpoulnare, з IV зап'ястковою кісткою — ligamentum accessorio-quartale 10—і з п'ястковою кісткою — ligamentum accessoriometacarpeum 11.

Рис. 2.23. Зап'ястковий суглоб коня спереду:

1 — radius; 2 — Mc3; 3 — lig. collaterale carpi mediale; 4 — ligg. carpometacarpea dorsalia; 5 — ligg. intercarpea dorsalia; 6 — lig. collaterale carpi laterale

Рис. 2.24. Сагітальний розпил зігнутого зап'ястка коня (порожнини суглобів темні):

1 — шкіра; 2— дистальний епіфіз променевої кістки; 3— порожнина art. antebrachiocarpea; 4— сухожилки розгиначів і сполучна тканина; 5 — жирова тканина; 6— Сі; 7— синовіальна перетинка капсули суглоба; 8 — порожнина art. intercarpea; 9 — Сз; 10 — порожнина art. carpometacarpea; 11 — проксимальний епіфіз МсЗ; 12 — сухожилки згиначів і сполучна тканина; 13 — lig. carpi radiatum
Предыдущая << 1 .. 42 43 44 45 46 47 < 48 > 49 50 51 52 53 54 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed