Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 46

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 40 41 42 43 44 45 < 46 > 47 48 49 50 51 52 .. 255 >> Следующая


У коней, крім того, є суглоби між поперечними відростками останніх двох поперекових хребців — articulationes intertransversarii lumbales, а також між поперечним відростком останнього поперекового хребця та крилами крижової кістки — articulatio intertransversaria lumbosacralis.

? З'ЄДНАННЯ РЕБЕР

Ребра з'єднуються з хребцями, з грудниною і одне з одним.

Реберно-хребцеві суглоби — articulationes costovertebrales (рис. 2.15, 2.16) — це комбінація суглобів, що забезпечують чітко визначені і взаємозалежні рухи грудної клітки.

Суглоб голпвки ребра — articulatio capitis costae — складний, утворений голівкою ребра і двома суміжними грудними хребцями, краніальна й каудальна реберні ямки яких утворюють ямку суглоба. Порожнина суглоба поділяється на краніальний і каудальний відділи. Між ними проходить внут-рішньосуглобова зв'язка голівки ребра — ligamentum capitis costae intra-articulare, яка починається в жолобі чи на гребені голівки ребра і закінчується трьома гілками. Довга гілка — ligamentum intercapitale (див. рис. 2.15, 4) — проходить над міжхребцевим диском і закінчується на голівці ребра протилежного боку, прикрита дорсальною поздовжньою зв'язкою — ligamen-tum longitudinale dorsale. Дві інші гілки закінчуються на суміжних хребцях. Радіальна зв'язка голівки ребра — ligamentum capitis costae radiatum (див. рис. 2.15, 3) — має дві гілки. Краніальна починається на тілі хребця, розміщеного попереду, каудальна — на тілі хребця, розміщеного позаду, і закінчуються обидві, зростаючись з вентральною стінкою капсули суглоба, на суглобовому краї голівки ребра.

102

СИНДЕСМОЛОГІЯ—ВЧЕННЯ ПРО З 'ЄДНАННЯ КІСТОК

Реберно-поперечні суглоби — articulationes costotransversariae (див. рис. 2.16), утворені горбками ребер і поперечними відростками грудних хребців, плоскі, ковзаючі суглоби, мають капсулу суглоба і реберно-поперечну зв'язку — ligamentum costotransversarium, яка починається на шийці ребра і закінчується на поперечному відростку. Останнє ребро з першим поперековим хребцем з'єднується попереково-реберною зв'язкою — ligamentum lum-bocostale.

¦ з'єднання кісткових ребер з реберними хрящами

У жуйних з 2-го по 10-те кісткові ребра з'єднуються з реберними хрящами тугими суглобами — articulationes costochondrales, у свиней — з 2-го по 5-те,

а у коней і м'ясоїдних і решта ребер у жуйних і свиней з'єднуються симфізами — juncturae costocartilagineae.

Ребра між собою з'єднані фасціями та м'язами.

Рис. 2.15. Зв'язки ребер (вигляд спереду): ,

1— capsula art. costotransversariae; 2— lig. costotransversarium; 3 — lig. capitis costae radiatum; 4 — lig. intercapitale; 5 — capsula art. capitis costae; 6— anulus fibrosus; 6 — nucleus pulposus

Рис. 2.16. Зв'язки ребер (вигляд знизу):

1— lig. costotransversarium; 2— lig. capitis costae radia-tum; 3— cartilago intervertebralis; 4— capsula articularis art. capitis costae; 5— capsula art. costotransversariae; 6 — lig. longitudinale ventrale

? З'ЄДНАННЯ.

Сегменти груднини з'єднуються між собою за допомогою хряща (синхондрозами): між ручкою груднини й тілом — synchondrosis manubrio-sternalis, між стернебрами тіла — synchondroses intersternebrales, між тілом і мечоподібним відростком чи хрящем — synchondrosis xiphosternalis. У жуйних і свиней між ручкою і тілом знаходиться синовіальне з'єднання — articulatio synovialis manubriosternalis. По дорсальній поверхні груднини проходить зв'язка — ligamentum sterni, яка починається позаду першої пари реберних хрящів і тягнеться до мечоподібного хряща. У коней ця зв'язка має три ніжки, дві з них тягнуться до реберних хрящів останньої пари справж-

103

Розділ 2

ніх ребер, а третя — до мечоподібного хряща. У жуйних і свиней є ще зв'язка на вентральній поверхні кістки — membrana sterni.

Ф з'єднання кісток грудної кінцівки ? З'ЄДНАННЯ ГРУДНОЇ КІНЦІВКИ З ТУЛУБОМ

Грудна кінцівка приєднується до тулуба за допомогою сполучної тканини і м'язів — сполучнотканинно-м'язове з'єднання — синсаркоз. У ньому розрізняють остисто-ребернопоперечну фасцію і м'язи поясу грудної кінцівки.

Лопатка обертається на грудній стінці як ексцентрично рухома полірована шайба, точка обертання якої знаходиться на середині лінії прикріплення лопаткового хряща.

Плечовий суглоб — articulatio humeri (рис. 2.17, 2.18) — у свійських тварин за формою кулястий, багатовісний, конгруентний, простий. Має суглобову капсулу і дзьобо-плечову зв'язку — ligamentum coracobrachiale. Бічних зв'язок немає, їх функцію виконують кінцеві сухожилки м'язів плечового суглоба — musculus infraspinatus (див. рис. 2.18, 5) і частково musculus subscapularis (див. рис. 2.18, 4) з медіальної поверхні. У зв'язку з цим у плечовому суглобі виражені лише згинання й розгинання, і тільки у м'ясоїдних можливі бічні рухи. Медіальна стінка капсули суглоба зростається у свині і собаки з сухожилком підлопаткового м'яза так, що останній розміщується в порожнині суглоба. Сухожилок двоголового м'яза плеча у свиней, собак і дрібних жуйних занурюється ще глибше в синовію, має брижу і сухожилкову піхву. У жуйних і коней, навпаки, сухожилок двоголового м'яза проходить зовні від капсули суглоба і між ними лежить міжгорбова сумка — bursa intertubercularis.
Предыдущая << 1 .. 40 41 42 43 44 45 < 46 > 47 48 49 50 51 52 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed