Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 45

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 39 40 41 42 43 44 < 45 > 46 47 48 49 50 51 .. 255 >> Следующая


ligamentum transversum atlantis, яка утримує його на суглобовій поверхні вентральної дуги

атланта.

Рис. 2.11. Зв'язки атланто-потиличного суглоба коня, вигляд зверху (дорсальна дуга атланта видалена):

1 — os occipitale; 2 — lig. laterale dextrum; 3 — atlas; 4 — lig. longitudinale; 5— axis; 6— capsula articularis art. atlantoaxialis; 7— lig. longitudinale dentis; 8 — lig. laterale sinistrum; 9 — capsula articularis art. atlantooccipilalis

Рис. 2.12. Зв'язки атланто-потиличного та атланто-осьового суглобів собаки зверху (дах черепа і дорсальна дуга атланта видалені):

1 — cranium; 2— proc. jugularis; 3— atlas; 4— axis; 5

— capsula articularis; 6— lig. transversum atlantis; 7

— lig. alarae; 8— lig. laterale dextrum et sinistrum

99

Розділ 2

Покривна перетинка — membrana tectoria, натягнена між дугами хребців, підсилює дорсально капсулу суглоба.

? З'ЄДНАННЯ ХРЕБЦІВ

Хребці, за винятком перших двох шийних, з'єднуються між собою безперервно (зв'язки і хрящі) і переривчасто (суглоби; рис. 2.13). Між тілами двох суміжних хребців знаходиться міжхребцевий диск — discus intervertebrals 5. Він складається з центральної частини — пульпозного ядра — nucleus pulposus 5, що являє собою залишок спинної струни — chorda dorsalis — і надає хребту пружності й еластичності, та периферичного кільця з волокнистого хряща — anulus fibrosus 5 , волокна якого, перехрещуючись, забезпечують міцність з'єднання і обмежують обертання хребців один відносного одного.

Товщина міжхребцевих дисків найбільша у хвостовому відділі, менша — в шийному і поперековому і найменша — в грудному.

Хребці з'єднуються зв'язками, серед яких розрізняють довгі й короткі. До довгих зв'язок належать: 1) поздовжня дорсальна зв'язка — ligamentum longitudinale dorsale 3, що починається від дорсальної поверхні зуба осьового хребця і простягається в хребетному каналі до крижової кістки, зростаючись з її ендостом. По своєму ходу вона прикріплюється до всіх міжхребцевих дисків і до кожного хребця; 2) вентральна поздовжня зв'язка — ligamentum longitudinale ventrale 4, що починається на вентральній поверхні тіл останніх грудних хребців, 8-го чи 9-го, зростається з їх періостом та

Рис. 2.13. З'єднання хребців:

Сегменти хребців (А — розпил в медіанній площині; Б— вигляд знизу — сполучення останнього поперекового і першого крижового хребців): 1 — ligg. interspinalia; 2— ligg. flava; 3 — lig. longitudinale dorsale; 4 — lig. longitudinale ventrale; 5— discus intervertebralis; 5 — nucleus pulposus; 5" — anulus fibrosus; 6 — lig. supraspinale; a — proc. spinosus; b — arcus vertebrae; c— corpus vertebrae; LVII— 7-й поперековий хребець; Si — 1-й крижовий хребець

100

синдесмологія—вчення про з'єднання кісток

міжхребцевими дисками і розходиться в періост вентральної поверхні крижової кістки; 3) надостиста зв'язка — ligamentum supraspinale 6, що з'єднує вершини остистих відростків грудних, поперекових і крижових хребців. На шиї вона переходить у канатик каркової зв'язки; 4) каркова зв'язка — ligamentum nuchae (рис. 2.14), яка у жуйних складається з канатика каркової зв'язки —funiculus nuchae 1 — і пластинки каркової зв'язки — lamina nuchae 2.

У жуйних канатик каркової зв'язки починається парними округлими тяжами від горбистості потиличної кістки, які спрямовуються до остистого відростка 2-го грудного хребця, поступово розширюючись, і утворюють у ділянці холки разом з надостистою зв'язкою капюшон.

Рис. 2.14. Каркова зв'язка:

А — собаки; Б — свійського бика; В — коня; 1 — funiculus nuchae; 2 — lamina nuchae; 3 — bursa subligamentosa supraspinalis; 4 — bursa subligamentosa nuchalis caudalis; 5— bursa subligamentosa nuchalis cranialis; 6 — lig. supraspinale; thl — 1-й грудний хребець

101

Розділ 2

Пластинка каркової зв'язки починається від остистих відростків 2—7-го шийних хребців і закінчується на канатику каркової зв'язки. Пластинка спочатку парна, а в каудальному напрямі непарна.

У коней, як і у жуйних, канатик зв'язки парний і закінчується на остистому відростку 3-го (4-го) грудного хребця. Між канатиком і атлантом є під-сухожилкова слизова сумка — bursa subligamentosa cranialis 4, між канатиком і осьовим хребцем — bursa subbgamentosa caudalis 5 — і між канатиком та остистими відростками 2—3-го грудних хребців — bursa subligamentosa supraspinalis 3.

У свиней каркової зв'язки немає.

У м'ясоїдних є лише парний канатик зв'язки, який починається на осьовому хребці і закінчується на остистому відростку першого грудного хребця, продовжуючись каудально в надостисту зв'язку.

Міжсегментні зв'язки (див. рис. 2.13). До них належать: жовті зв'язки — ligamenta flava 2— еластичні пластинки, що сполучають дуги суміжних хребців, прикриваючи міжхребцеві отвори; міжостисті зв'язки — ligamenta interspinalia 1 — сполучнотканинні волокна, що з'єднують остисті відростки хребців між собою; міжпоперечні зв'язки — ligamenta intertransversaria — з'єднують поперечні відростки поперекових хребців.

Між суглобовими відростками двох суміжних хребців знаходяться дугові відросткові з'єднання — juncturae zygapophysiales. Їх плоскі суглобові поверхні каудально зменшуються, зменшується також рухливість у цих з'єднаннях в каудальному напрямі, обмежених натягненою капсулою, що щільно прилягає до з'єднаних між собою відростків.
Предыдущая << 1 .. 39 40 41 42 43 44 < 45 > 46 47 48 49 50 51 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed