Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 44

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 38 39 40 41 42 43 < 44 > 45 46 47 48 49 50 .. 255 >> Следующая


96

синдесмологія—вчення про з'єднання кісток

мезенхіми (рис. 2.9, 2). Після виникнення центрів скостеніння в хрящових закладках і розсмоктування мезенхіми утворюється вузька щілина (див. рис. 2.9, 3). В міру збільшення щілини формується первинна порожнина суглоба. Стінка порожнини утворюється з мезенхіми, з її зовнішнього шару клітин — волокниста (фіброзна) мембрана, а з внутрішнього — синовіальне вистелення, що стає синовіальною мембраною.

У складних суглобах з мезенхіми всередині суглоба утворюються хрящові включення чи внутрішньосуглобові зв'язки, а в капсулі суглоба — внутрішньо-капсульні зв'язки і навіть сезамоподібні кістки.

Рис. 2.9. Розвиток суглоба:

А — зрощення; Б— початок утворення порожнини суглоба; 1 — хрящові закладки кісток; 2— скупчення мезенхіми в місці з'єднання кісток; 3— порожнина суглоба

<$> з'єднання кісток осьового скелета

Здебільшого кістки черепа з'єднуються між собою безперервно за допомогою швів, тобто нерухомо, і лише нижня щелепа та під'язиковий скелет з'єднуються з черепом рухомо.

Висково-нижньощелепний суглоб — articulatio temporomandibularis (рис. 2.10) — утворений суглобовим горбком виличного відростка вискової кістки та голівкою нижньої щелепи. Інконгруентність поверхонь суглоба вирівнюється хрящовим суглобовим диском — discus articularis 4, який являє собою видовжену еліпсоподібну шайбу, зовнішній край якої товщий за внутрішній, знизу заглиблення більше, ніж зверху. Суглобова капсула прикріплюється до суглобового краю кісток, а також до краю суглобового диска, в результаті чого суглобова порожнина поділяється на дві камери — широку дорсальну і вузьку вентральну. Розрізняють зв'язки: латеральну — ligamentum laterale 3, що лежить із зовнішнього боку і є потовщенням капсули суглоба; каудальну — ligamentum caudale 2— еластичну зв'язку, що простягається від по-задусуглобового відростка вискової кістки до виросткового відростка нижньої щелепи. У свиней і собак її немає.

Суглоб складний, еліпсоподібний, двовісний, у ньому можливі рухи: опускання та підіймання нижньої щелепи, бічні рухи щелепи і висування щелепи вперед та відтягнення назад.

? З'ЄДНАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ ПІД'ЯЗИКОВОГО СКЕЛЕТА

Під'язиковий скелет складається із значної кількості кісток, з'єднаних між собою. Ці кістки мають з'єднання між собою, з'єднання з гортанню, з'єднання з черепом.

97

Розділ 2

3I42 З'єднання кісток під'язикового

скелета між собою дуже варіює у свійських тварин (С. К. Рудик, 1985).

У великої рогатої худоби суглобами з'єднуються basihyoideum з keratohyoideum, keratohyoideum з epihyoideum, а basihyoideum з thy-rohyoideum, stylohyoideum з epihyoideum і tympanohyoideum з'єднуються хрящем (синхондроз).

У коней елементи скелета з'єднуються суглобами, крім кісткового зрощення (синостоз) між thyro-hyoideum та basihyoideum і хрящового зрощення (синхондроз) між stylohyoideum і tympanoideum. У свиней суглобом з'єднані keratohyoideum з basihyoideum. Між thyro-hyoideum і basihyoideum, stylohyoideum і tympanohyoideum, epihyoideum і stylohyoideum має місце хрящове з'єднання.

У м'ясоїдних всі елементи під'язикового скелета з'єднуються суглобами, винятком з'єднання між stylohyoideum і tympanohyoideum, яке є хрящо-

Рис. 2.10. Висково-нижньощелепний суглоб:

1— capsula articularis; 2— lig. caudale; 3 — lig. laterale; 4— discus articularis

за

вим.

З'єднання під'язикового скелета з ростральним рогом щитоподібного хряща гортані відбувається за допомогою суглоба articulatio thyrohyoideum у собак, у жуйних і свиней це з'єднання забезпечується зв'язкою, а у коней — хрящем.

З'єднання під'язикового скелета (тимпаногіоїда) з частинами вискової кістки являє собою волокнисте сполучення у хижаків, хрящове у жуйних і кісткове — у коней і свиней.

? СУГЛОБНІ ЗВ'ЯЗКИ ХРЕБТА, РЕБЕР І ГРУДНИНИ

Атланто-потиличний суглоб — articulatio atlantooccipitalis (рис. 2.11, 2.12) — складається з двох еліпсоподібних суглобів, що утворені виростками потиличної кістки і краніальними ямками атланта. Капсули суглобів мають два широких з'єднання. Вони сполучаються знизу між собою у жуйних і м'ясоїдних. У м'ясоїдних, крім того, вони сполучаються ще з капсулою атла-нто-осьового суглоба, тоді як у жуйних дуже часто утворюється єдина капсула для обох суглобів. У коней і свиней сполучення між обома капсулами має місце лише у старих тварин.

Крім капсули з кожного боку в суглобі розрізняють зв'язку — ligamentum laterale, яка починається медіально на яремному відростку і тягнеться до краніомедіального краю крила атланта. Крім цього, є два підкріплення суглоба, а саме: дорсальна перетинка — membrana atlantooccilitalis dorsalis, яка прикриває потилично-атлантовий проміжок, і вентральна перетинка —

98

синдесмологія—вчення про з'єднання кісток

membrana atlantooccipitalis ventralis, яка підкріплює знизу суглобову капсулу. В атлантно-потиличному суглобі можливі згинання і розгинання.

Атланто-осьовий суглоб — articulatio atlantoaxialis (див. рис. 2.12) — утворений facies articularis ventralis осьового хребця, що поширюється також на вентральну поверхню його зуба, і каудальною суглобовою ямкою — fovea articularis caudalis — атланта, яка простягається також у хребетний канал. Суглоб має капсулу і зв'язки: ligamentum interspinale, яка тягнеться від дорсального горбка атланта до підвищеного краю гребеня осьового хребця; ligamentum atlantoaxiale ventrale, яка починається від вентрального горбка атланта і закінчується з обох боків вентрального гребеня осьового хребця. У свиней і м'ясоїдних її немає; ligamentum longitudinale dentis прикріплюється на дорсальній поверхні зуба осьового хребця, закінчується. віялоподібно розширюючись, частково на краніальному краї ямки зуба атланта, а також проходить хребцевий отвір атланта і закінчується серединно на каудальному краї тіла потиличної кістки і збоку на потиличному виростку. У коней від неї відходять бічні пучки, що закріплюються на бічних стінках атланта і називаються криловими зв'язками — ligamenta alaria. Через зуб перекидається поперечна зв'язка атланта —
Предыдущая << 1 .. 38 39 40 41 42 43 < 44 > 45 46 47 48 49 50 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed