Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 43

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 37 38 39 40 41 42 < 43 > 44 45 46 47 48 49 .. 255 >> Следующая


Рис. 2.3. Розпил інконгруентного суглоба (схема):

1, 3— cartilago articularis; 2 —

meniscus

заскочки.

Суглоби класифікують за кількістю кісток, що їх утворюють; за формою суглобових поверхонь цих кісток; за функцією суглоба (можливими рухами).

Існує тісний корелятивний зв'язок між анатомією суглобової поверхні та функцією суглоба.

Суглоб, утворений тільки двома кістками, називають простим — articu-latio simplex, а суглоб, утворений більш ніж двома кістками, або якщо між двома кістками є хрящові прокладки, називають складним — articulatio composita.

Одновісні суглоби (рис. 2.4, 2.5, 2.6). Суглоби, в яких рухи можливі лише навколо однієї осі, називають одновісними. Це шарнірні, валикоподібні, або блокоподібні, суглоби — гінгліми — gynglimus, циліндричні, або колесоподібні, суглоби — articulatio trochoidea (рис. 2.6), спіральні суглоби — articulatio spiralis.

Блокоподібні суглоби — це суглоби, в яких можливі рухи згинання — flexio — і розгинання — extensio — лише навколо однієї поперечної осі, а

94

синдесмологія—вчення про з'єднання кісток

Рис. 2.4. Схема блокоподіб- Рис. 2.5. Схема гвин- Рис. 2.6. Схема колесоподібного

них суглобів — art. tro- топодібного суглоба — суглоба — art. trochoidea_

chlearis (gynglimus) art. cochlearis

інші рухи неможливі. Такі суглоби функціонально позначають як гінгліми. У гінглімах голівкою суглоба є валик або блок — trochlea — з віссю, прямовисною до осі визначеного напрямку руху. Відповідна заглибина, суглобова ямка — fossa articularis — пристосована для рухів по осі блока. Анатомічно такі гінгліми називають валикоподібними, або блокоподібними, — articulatio trochlearis (ліктьовий, плесно-, п'ястково-фалангові суглоби).

Блокоподібні суглоби, в яких вісь валика проходить не перпендикулярно, а косо до осі руху і валик має вигляд шнека чи гвинта — cochlea, називають гвинтоподібними— articulatio cochlearis (у коней суглоб заплесна).

Циліндричні, чи колесоподібні, суглоби також мають одну вісь, але вона збігається з поздовжньою віссю голівки суглоба. Суглобова ямка виконує відповідно до цього обертальні рухи навколо поздовжньої осі. Голівка суглоба є віссю, а суглобова ямка — втулкою колеса (атланто-осьовий суглоб).

Двовісні суглоби. Суглоби, в яких рухи можливі навколо двох осей, називають двовісними. Це сідлоподібний— articulatio sellaris, еліпсоподібний— articulatio ellipsoidea — і виростковий— articulatio condylaris — суглоби.

В еліпсоподібному суглобі суглобова голівка має еліпсоподібну опуклість, якій відповідає суглобова ямка. У такому суглобі можливі згинання — fle-xio — і розгинання — extensio, а також відведення — abductio — і приведення — adductio, а при комбінації цих рухів має обмежені обертальні рухи (наприклад, атланто-потиличний суглоб).

Різновидом еліпсоподібного суглоба є сідлоподібний. Він є двовісним і при комбінованих рухах має обмежені обертальні рухи (вінцевий та копитовий суглоби).

Багатовісні суглоби. До них належать кулястий— articularis sphaeroidea (плечовий, кульшовий суглоби) (рис. 2.7) — та його різновид — горіхоподібний— enarthrosis (кульшовий) суглоби (рис. 2.8). У кулястому суглобі можливі

95

Розділ 2

рухи згинання, розгинання, відведення, приведення, а також обертальні рухи: назовні — супінація (supinatio), досередини — пронація (pronatio) і деякою мірою колові рухи — circumductio. Кулястий суглоб складається із суглобової голівки у вигляді сегмента кулі, якій відповідає конгруентна заглибина, що й забезпечує рухи в усіх напрямках. Сегмент кулі при цьому менший за її половину. Найвища рухливість у кулястому суглобі забезпечується тільки наявністю суглобової капсули без підкріплення зв'язками. Горіхоподібний суглоб відрізняється від кулястого тим, що сегмент кулі голівки суглоба значно більший за половину кулі і суглобова ямка охоплює його, як шкаралупа горіх.

Крім цих форм суглобів є ще суглоби, в яких не виражені осі руху. До них належить плоский суглоб — articulatio plana, суглобові поверхні якого плоскі і рухи в них ковзні.

<$> розвиток з'єднань кісток

Безперервні з'єднання кісток у своїй більшості притаманні нижчим хребетним, що живуть у воді, з'єднання окремих кісток яких потребують не стільки рухливості, скільки пружності, наприклад у риб. З переходом до наземного існування і розвитком кінцівок та їх удосконаленням в активній локомоції відбувається і диференціація з'єднань кісток, пов'язаних з їхньою функцією.

У період внутрішньоутробного розвитку ссавців кістки спочатку з'єднуються мезенхімою, яка в подальшому стає волокнистою сполучною тканиною. Ця сполучна тканина з'єднує краї суміжних кісток (таке з'єднання називають синдесмозом або швом). У разі заміни волокнистої сполучної тканини хрящовою утворюється синхондроз, кістковою — синостоз.

У ході розвитку переривчастого (синовіального) з'єднання спочатку між кінцями двох хрящових закладок майбутніх кісток зберігається прошарок

Рис. 2.7. Схема кулястого суглоба — art. sphaeroidea

Рис. 2.8. Схема кулястого (горіхоподібного) суглоба — art. sphaeroidea (enarthrosis)
Предыдущая << 1 .. 37 38 39 40 41 42 < 43 > 44 45 46 47 48 49 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed