Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 39

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 33 34 35 36 37 38 < 39 > 40 41 42 43 44 45 .. 255 >> Следующая


Рис. 1.41. Скелет кисті:

А — стопоходячої тварини; Б — собаки; В— свині; Г— корови; Д— коня (дорсально); Е— п'ясткові кістки коня (пальмарно); r — radius; u — ulna; Ca — os carpi accessorium; Cr — os carpi radiale; Ci — os carpi intermedium; Cu — os carpi ulnare; mc I—V — os metacarpi; ph I—III— phalanx; c I—IV— ossa carpalia I—IV; a — for. nutritium; 1 — os sesamoideum proximale; 2 — os sesamoideum distale; 3 — facies articularis carpea; 4 — trochlea metacarpi; 5 — tuberositas ossis metacarpalis

85

Розділ 1

Заплеснова кістка IV + V — os tarsale quartum et quintum — у великої рогатої худоби зростається із центральною. У коня масивна, кубоподібна, трохи видовжена назад. На проксимальній поверхні є вигнута суглобова поверхня для п'яткової кістки, на дистальній — дві плоскі поверхні для плеснових кісток, на медіальній — чотири, з яких плантарні розміщені поряд, а дорсальні — окремо.

tf

5

, tc+IV tll+III mtll mt III+IV-

IV

з

и

mc III

mc IV-

Рис. 1.42. Скелет стопи:

А — стопа собаки (дорсально); Б— кістки заплесна собаки (медіально); В— заплесно свині (медіально) та Г —латерально; Д— заплесно корови (дорсально); Е— стопа корови (медіально); Є— кістки заплесна коня (медіально) та Ж — дорсально; З — поперечні розрізи кісток п'ястка та И — плесна собаки; І — кістки п'ястка та І— плесна коня; t— tibia; f— fibula; tf— os tarsi fibulare; tt— os tarsi tibiale; tl— tIV— ossa tarsalia І—IV; tc— os tarsi centrale; mtl—IV— ossa metatarsalia; ph I—III— phalanx mc II—IV — ossa

metacarpalia II—IV;1 — tuber calcanei; 2— sustentaculum tali; 3 — processus malleolaris; 4— trochlea tali; 5 — caput tali; 6 — tuberculum Ligamentum medialis; 7 — sinus tarsi; 8 — os malleolare; 9 — os sesamoideum proximale

86

АПАРАТ РУХУ

Таблиця 1.2. Кількість кісток у базиподії різних тварин

Тварина
Зап'ясток
Заплесно


Проксимальний ряд
Дистальний ряд
Проксимальний ряд
Середній ряд
Дистальний ряд

Велика
рогата
худоба
4 (променева, проміжна, ліктьова, додаткова)
2 (ІІ + ІІІ, IV + V)
2 (п'яткова, надп'яткова)
1 (центральна зрощується із IV + V)
3 (І, ІІ + ІІІ, IV + V)

Кінь
4 (променева, проміжна, ліктьова, додаткова)
4 (І, ІІ, ІІІ, IV + V)
2 (п'яткова, надп'яткова)
1 (центральна)
3 (І, ІІ + ІІІ,
IV + V)

Свиня
4 (променева, проміжна, ліктьова, додаткова)
4 (І, ІІ, ІІІ, IV + V)
2 (п'яткова, надп'яткова)
1 (центральна)
4 (І, ІІ, ІІІ, IV + V)

Собака
3 (проміжно-променева, ліктьова, додаткова)
4 (І, ІІ, ІІІ, IV + V)
2 (п'яткова, надп'яткова)
1 (центральна)
4 (І, ІІ, ІІІ, IV + V)

У свині IV + V заплеснова кістка подібна до центральної, але масивніша, на її проксимальній поверхні дві суглобові площини: на медіальній — вигнута для блока надп'яткової кістки, на латеральній — вигнута для п'яткової. У собаки ця кістка кубоподібна, видовжена зверху вниз. На дистальній поверхні дві фасетки розміщені поряд. На латеральній поверхні пинається горбок, загнутий гачкоподібно дистально (табл. 1.2).

ви-

O Кістки п'ястка

Кістки п'ястка — ossa metacarpi — друга частина автоподія — метаподій — довгі трубчасті. На дистальному кінці вони мають блок — trochlea metacarpi — для з'єднання з першою фалангою пальця. Він розділений гребенем. Проксимальний кінець утворює для кісток зап'ястка суглобову поверхню — facies articularis carpea, форма її залежить від кількості кісток (3-5) у різних тварин (див. рис. 1.41).

У великої рогатої худоби ІІІ і IV п'ясткові кістки зростаються в одну кістку, яка має внизу два блоки для ІІІ і IV пальців. Поперечний розріз їх овальний. На опуклій дорсальній і плоскій пальмарній поверхнях у ділянках зрощення кісток є проміжні жолобки, які закінчуються проксимальним і дистальним каналами п'ястка. Всередині кісток є середня пластинка, яка поділяє кістково-мозкову порожнину на дві частини. Проксимальна суглобова поверхня плоска і розділена гребенем на медіальну, більшу, і латеральну, меншу, площини. На латеральній поверхні проксимального кінця п'ясткових кісток розміщена пальмарна суглобова площина для рудимента V п'ясткової кістки, що має вигляд видовженого конуса.

У коня п'ясткових кісток три, з яких тільки одна (ІІІ) п'ясткова, добре розвинута, більш-менш симетрична. її проксимальна суглобова поверхня

87

Розділ 1

плоска і поділена гребенем на більшу — медіальну та меншу — латеральну ділянки. На проксимальному кінці є п'ясткова горбистість — tuberositas ossis metacarpalis ІІІ — для закріплення променевого розгинача зап'ястка. Блок дистального епіфіза на медіальній ділянці масивніший. Тіло кістки на поперечному розрізі овальне. З пальмарного боку вздовж латерального й медіального країв кістки є горбистості, на проксимальному кінці — суглобові поверхні для з'єднання з ІІ і IV п'ястковими кістками, які називають грифельними. На проксимальних кінцях ІІ і IV п'ясткові кістки потовщені і мають плоскі суглобові поверхні для кісток зап'ястка. Для з'єднання з ІІІ п'ястковою кісткою мають горбистості. Дистально ці кістки потоншуються і закінчуються булавоподібно. Грифельні кістки можуть зростатися з ІІІ п'яст-кісткою в разі неправильної експлуатації тварин та порушення міне-
Предыдущая << 1 .. 33 34 35 36 37 38 < 39 > 40 41 42 43 44 45 .. 255 >> Следующая

Реклама

Тур в Москву на 2 дня

Тур в Москву на 2 дня

zolotoe-koltso-tur.ru

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed