Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 38

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 32 33 34 35 36 37 < 38 > 39 40 41 42 43 44 .. 255 >> Следующая


O Кістки зап'ястка

Кістки зап'ястка — ossa carpi — утворюють куб, що складається з двох рядів асиметричних кісток, розміщених між кістками передпліччя і п'ястка (рис. 1.41). У проксимальному, масивнішому ряду чотири кістки: променева кістка зап'ястка — so carpi radiale — з медіального боку (під променевою кісткою); проміжна кістка зап'ястка — os carpi intermedium; ліктьова кістка зап'ястка (під ліктьовою кісткою) — os carpi ulnare — з латерального боку; додаткова кістка зап'ястка — os carpi accessorium — пальмарно. У дистальному ряду є три-чотири кістки — І, ІІ, ІІІ, IV + V — os carpale primum, secundum, tertium, quartum et quintum. Відлік кісток починають з медіального боку на латеральний.

Дорсальна поверхня кісток зап'ястка поступово переходить у латеральну й медіальну. Пальмарна поверхня горбиста внаслідок закріплення міцних пальмарних зв'язок. Проксимальна та дистальна суглобові поверхні кісток зап'ястка несуть відбиток кісток передпліччя і п'ястка. Міжрядова дистальна суглобова поверхня вздовж свого краю дорсально утворює заслінку, що має вигляд опуклої чи вгнутої площини, ззаду якої є жолобоподібне заглиблення. Міжрядова проксимальна поверхня також має заслінку і позаду валик. На бічних кістках суглобові площини розміщені тільки з одного боку, тоді як на середніх — з обох боків. Додаткова кістка зап'ястка має суглобову поверхню тільки на передньому кінці для ліктьової кістки зап'ястка.

У великої рогатої худоби кістки проксимального ряду нерівні, горбисті. На проксимальній і дистальній поверхнях чітко виступає заслінка вздовж дорсального краю.

Променева кістка зап'ястка видовжена спереду назад, проміжна кістка має дві пальмарні гілки, ліктьова — проксимально сідлоподібну суглобову поверхню, яка опускається на дистальний гачок кістки. Додаткова кістка має сідлоподібну суглобову поверхню. ІІ—ІІІ зап'ясткові кістки зрослися подібно до IV + V, але трохи більші за розміром. Дистальні поверхні цих кісток плоскі. Першої зап'ясткової кістки немає.

У коня в кістках проксимального ряду на обох поверхнях (проксимальній і дистальній) виділяються заслінки по дорсальному краю. Променева кістка зап'ястка кубоподібна, проміжна — клиноподібна, ліктьова — багатокутна, має суглобову поверхню для додаткової кістки зап'ястка. На додатковій кістці зап'ястка виділяється ще одна суглобова площина для променевої та ліктьової кісток. Латеральна поверхня вигнута. Перша кістка зап'ястка горохоподібна, ІІ — подібна до IV + V, дистальні поверхні цих кісток плоскі; ІІ має дві, а IV + V — вісім суглобових площин, ІІІ — трикутної форми.

У свині кістки зап'ястка подібні до таких у жуйних тварин, однак їхні кути менш виражені. Додаткова кістка зап'ястка циліндрична.

83

АПАРАТ РУХУ

Центральна кістка заплесна — os tarsi centrale — розміщена між надп'ятковою та І, ІІ, ІІІ заплесновими кістками. Лежить медіально від IV + V заплеснової кістки.

У великої рогатої худоби п'яткова кістка довга і сплющена з боків. Підпора надп'яткової кістки масивна, медіальний край її гострий у свині, а у великої рогатої худоби має два ребра. Дорсолатеральний край тіла надп'яткової кістки тягнеться в кісточковий відросток — processus malleolaris 3 — для кісточки чи малогомілкової кістки.

У коня п'яткова кістка коротка, масивна, підпора надп'яткової кістки добре розвинута, по краю має два косих гребені.

У собаки п'ятковий горб має жолоб, повернутий проксимально. Суглобова поверхня для заплеснових кісток горизонтальна. Надп'яткова кістка у великої рогатої худоби, як і в свині, коротка, її блок має прямо поставлені гребені, які розділяються глибоким жолобом. На проксимальному гребені є суглобова поверхня для кісточки.

У коня гребені блока надп'яткової кістки поставлені косо. Голівка має для центральної заплеснової кістки плоску, петлеподібну суглобову площину, з медіальної поверхні випинається дуже розвинутий зв'язковий горб.

У собаки для з'єднання з центральною заплесновою кісткою є спеціальна голівка надп'яткової кістки — caput tali 5.

Центральна заплеснова кістка у великої рогатої худоби зрощена з IV + V заплесновими кістками. На її проксимальній поверхні є ввігнута жолобопо-дібна суглобова поверхня для надп'яткової кістки, на латеральній — вигнута вузька суглобова поверхня для п'яткової кістки. На дистальній поверхні з медіального краю проходить вирізка для ІІІ заплеснової кістки. У коня центральна заплеснова кістка має вигляд чотирикутної пластинки. Проксимальна поверхня її має петлеподібну суглобову поверхню для надп'яткової кістки, дистальна — дві поверхні для кісток дистального ряду. Заплеснова кістка І — os tarsale primum — у великої рогатої худоби горохоподібна. У коня зростається з ІІ в кістку неправильної гачкоподібної форми. У свині'плоска, видовжена зверху донизу, у собаки схожа на чобіток. Заплеснова кістка ІІ — os tarsale secundum — у великої рогатої худоби зростається з ІІІ, у свині клиноподібно видовжена зверху донизу, у собаки клиноподібна із спрямованою плантарно основою. Заплеснова кістка ІІІ — os tarsale tertium — у коня має вигляд трикутної пластинки з проксимальною пет-леподібною плоскою суглобовою площиною. Дистальних площин дві. У свині ця кістка плоска, квадратна, у собаки клиноподібна, основа її спрямована дорсально.
Предыдущая << 1 .. 32 33 34 35 36 37 < 38 > 39 40 41 42 43 44 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed