Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 37

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 31 32 33 34 35 36 < 37 > 38 39 40 41 42 43 .. 255 >> Следующая


Великогомілкова кістка — tibia — довга трубчаста, з тригранним проксимальним епіфізом. На ньому виділяють два виростки: латеральний (менший) і медіальний (більший) — condylus lateralis et medialis 4, 5. Суглобові поверхні виростків розділені міжвиростковим жолобом — sulcus intercondyloideus — з ямками для зв'язок. З обох боків міжвиросткового жолоба суглобові поверхні утворюють міжвиросткові горбки (латеральний і медіальний) — tuberculum intercondylare. З краніальної поверхні виростки розділені розгинальним жолобом — sulcus extensorins 6, з каудальної — підколінною вирізкою — incisura poplitea 12. У жолобі лежить розгинач пальців, а у вирізці — підколінний м'яз. На латеральній поверхні латерального виростка в ділянці з'єднання з голівкою малогомілкової кістки помітна (за винятком жуйних тварин) суглобова поверхня, або горбистість.

Каудальна поверхня тіла великогомілкової кістки з проксимального кінця плоска, на ній розміщені косо спрямовані гребені підколінного м'яза — lineae m. poplitei. На межі середньої і проксимальної її третин знаходиться живильний отвір — for. nutritium 14. На дорсальну поверхню тіла від медіального виростка опускається гребінь великогомілкової кістки — crista tibiae. Медіальний бік гребеня вигнутий, латеральний, навпаки, угнутий. На його проксимальному кінці знаходиться горбистість великогомілкової кістки — tuberositas tibiae, до якої прикріплюються зв'язки надколінка. Дистальний кінець великогомілкової кістки звужується. На його епіфізі знаходиться блок — cochlea tibiae 11, який складається з двох розділених гребенем жолобків, спрямованих краніокаудально. Медіальний виступ блока називається медіальною кісточкою — malleolus medialis 10. На латеральній поверхні блока розміщується або латеральна кісточка, або суглобова поверхня, або горбистість для дистального кінця малогомілкової кістки.

У великої рогатої худоби гребені дистального блока поставлені прямо, латерально розміщена третя жолобоподібна суглобова поверхня для кісточки — facies articularis malleoli. На латеральному виростку випинається невеликий горбок — рудимент малогомілкової кістки (її голівки). Медіальний між-виростковий горбок більший за латеральний.

У коня на дистальній суглобовій поверхні гребені і ямки розміщені косо, сама суглобова поверхня обмежена двома кісточками. На проксимальному епіфізі медіальний міжвиростковий горбок більший за латеральний. На латеральному виростку помітна горбистість для голівки малогомілкової кістки.

У свині великогомілкова кістка коротка й масивна. Гребені блока поставлені прямо. На латеральній поверхні проксимально й дистально є горбистість для малогомілкової кістки. Латеральний міжвиростковий горбок більший за медіальний.

У собаки великогомілкова кістка довга, тонка і S-подібна. Гребінь добре розвинутий. Міжвиросткові горбки маленькі й однакові. На латеральному виростку помітна суглобова поверхня для голівки малогомілкової кістки, а

81

Розділ 1

на латеральній поверхні тіла (Дистальної половини) є горбистість для малогомілкової кістки.

Малогомілкова кістка — fibula, s. perone (див. рис. 1.40, 16) — у свійських тварин дуже редукована.

У великої рогатої худоби голівка малогомілкової кістки зрослася з латеральним виростком великогомілкової кістки. Дистальний епіфіз має вигляд кісточки — os malleolare 3, яка з'єднується суглобовою поверхнею з дистальним епіфізом великогомілкової кістки. Дистальною суглобовою поверхнею кісточка сполучається з п'ятковою кісткою, медіально — з блоком надп'яткової кістки.

У коня проксимальний кінець малогомілкової кістки плоский і широкий, з горбистістю для великогомілкової кістки. Дистально вона звужується, стає шилоподібною і переходить у зв'язку, яка закріплюється на дистальному кінці великогомілкової кістки.

У свині малогомілкова кістка пластинчаста, довга і вузька. Проксимальна частина ширша за дистальну, латеральна поверхня жолобкувата. На дистальному епіфізі помітна горбистість для великогомілкової кістки та дві площини для п'яткової і надп'яткової кісток.

У собаки малогомілкова кістка довга, проксимальна частина потовщена, дистальна — пластинчаста. Епіфізи потовщені. На проксимальному епіфізі є суглобова поверхня для великогомілкової кістки, на дистальному — дві суглобової поверхніи для п'яткової й надп'яткової кісток та жолобок для малогомілкового довгого м'яза.

Рис. 1.40. Кістки лівої гомілки:

А — собаки; Б— свині; В— корови; Г— коня (каудально) та Д—латерально; Е— рентгенограма гомілки свині (8 міс.): 1 — tuberositas tibiae; 2— eminentia intercondyloidea; 3— os malleolare; 4— condylus lateralis; 5— condylus medialis; 6— sulcus extensorius; 7— crista tibiae; 8— corpus tibiae; 9— malleolus lateralis; 10 — malleolus medialis; 11 — cochlea tibiae; 12— incisura poplitea; 13 — linea m. poplitei; 14 — for. nutritium; 15— capitulum fibulae; 16 — fibula

82

АПАРАТ РУХУ

¦ ТРЕТЯ ЛАНКА

Автоподій — третя ланка скелета вільних кінцівок, поділяється на три частини. Перша частина — базиподій. На грудній кінцівці це кістки зап'ястка, на тазовій — кістки заплесна.
Предыдущая << 1 .. 31 32 33 34 35 36 < 37 > 38 39 40 41 42 43 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed