Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 36

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 30 31 32 33 34 35 < 36 > 37 38 39 40 41 42 .. 255 >> Следующая


У великої рогатої худоби кістка трикутна, медіальний кут більш розвинутий і доповнюється хрящем. У коня — чотирикутна, на медіальному куті знаходиться гачкоподібний додатковий хрящ. У свині — трикутна і сплющена з боків. У собаки— бобоподібна.

¦ ДРУГА ЛАНКА

Зейгоподій — друга ланка скелета вільної кінцівки. На грудній кінцівці

це

кістки передпліччя, на тазовій — кістки гомілки.

78

АПАРАТ РУХУ

O Кістки передпліччя

Кістки передпліччя — ossa antebrachii — це дві довгі трубчасті кістки: променева, що лежить краніомедіально, й ліктьова — латерокаудально. Обидві кістки добре розвинуті тільки у свині й собаки. У великої рогатої худоби і коня вони розвинуті неоднаково (рис. 1.39).

Променева кістка — radius (див. рис. 1.39, 1) — на проксимальному епіфізі має вгнуту суглобову поверхню; дистальний епіфіз дуже масивний, суглобова поверхня його розділена на 2—3 частини. На кістці є фасетки, або горбистості, для з'єднання з ліктьовою кісткою. Проксимальний епіфіз називається голівкою променевої кістки — capitulum radii, суглобова поверхня якої жолобкувата й утворює ямку голівки — fovea capitis radii 2— для блока плечової кістки. На дорсальній поверхні епіфіза є горбистість променевої кістки — tuberositas radii 11 — для закріплення двоголового м'яза плеча,

на

Рис. 1.39. Кістки передпліччя (ліві):

А — стопоходячої тварини; Б — собаки; В — свині; Г — корови; Д — коня (латерально); Е — коня (каудально); Є— рентгенограма кісток передпліччя свині (8 міс.); 1 — radius; 2— fovea capitis radii; 3 — incisura trochlearis; 4— proc. anconaeus; 5— tuber olecrani; 6— spatium interosseum; 7— ulna; 8, 9 — proc. styloideus medians et lateralis; 10— sulcus vascularis; 11 — tuberositas radii

79

Розділ 1

латеральній поверхні — зв'язковий горбок. На дистальному епіфізі міститься опукла суглобова поверхня — facies articularis — для з'єднання з кістками зап'ястка.

Діафіз, або тіло променевої кістки, дещо вигнутий краніально. Краніальна поверхня його гладенька і поступово переходить у бічні, каудальна — трохи вгнута і більш горбиста.

Ліктьова кістка — ulna (див. рис. 1.39, 7) — довга трубчаста. Проксимально на ній виділяється великий ліктьовий відросток — olecranon, який закінчується ліктьовим горбом — tuber olecrani 5 — для закріплення розгиначів ліктьового суглоба. Ліктьова кістка утворює для розміщення блока плечової кістки півмісяцеву блокову вирізку — incisura trochlearis 3, обмежену дорсально гачкоподібним відростком. Ліктьовий відросток з латеральної поверхні вигнутий, з медіальної — вгнутий. Дистальний епіфіз на суглобовій поверхні має площини для з'єднання з кістками зап'ястка.

У великої рогатої худоби розвинута променева кістка, з каудальної поверхні ближче до латерального боку вона зростається з менш розвинутою ліктьовою кісткою. Між цими кістками є два міжкісткових простори: проксимальний і дистальний — spatium interosseum antebrachii proximale et distale 6. З латеральної поверхні кісток передпліччя знаходиться судинний жолоб — sulcus vascularis 10. Суглобова поверхня дистального епіфіза розділена косими гребенями на три частини. Ліктьовий горб має вирізку.

У коня променева кістка дуже розвинута. На суглобовій поверхні голівки помітна синовіальна ямка. Уздовж суглобової поверхні дистального епіфіза спереду чітко виражена «заставка», яка має вигляд двох ямок, ззаду — валик для з'єднання з трьома кістками зап'ястка. На дорсальній поверхні цього епіфіза знаходиться три жолоби для сухожилків м'язів. У дистальній третині діафіза розміщується tuberositas flexoria для закріплення сухожилкової голівки поверхневого згинача пальців. Ліктьова кістка редукована, від неї залишилась тільки проксимальна частина, яка зрослася з променевою кісткою. Ліктьовий відросток та блокова вирізка добре виражені. Між кістками передпліччя залишився тільки один (проксимальний) простір — spatium interosseum 6, через який проходять судини й нерви. Дистально від цього простору обидві кістки зрослися. Дистальна частина ліктьової кістки іноді трапляється у вигляді тонкої кісткової пластинки.

У свині кістки передпліччя короткі, масивні, дещо тригранної форми. Ліктьова кістка з'єднується з променевою широкою горбистістю, яка доповнюється синдесмозом. На суглобовій поверхні дистального епіфіза променевої кістки помітні косо розміщені гребені.

У собаки кістки передпліччя з'єднані рухомо. Променева кістка довга, тонка, вигнута дорсально. Ямка голівки променевої кістки овальна. На медіальній і каудальній поверхні є площина для ліктьової кістки — circum-ferencia articularis. Невеличка площина також є на дистальному кінці променевої кістки, на її латеральній поверхні. Суглобова поверхня дистального епіфіза має вигляд поперечно-овальної ямки. На ліктьовому горбі знаходяться два маленькі горбки. Тіло ліктьової кістки дистально звужується, а дистальний епіфіз потовщується. На ньому є медіальна площина для променевої кістки, а на кінці — грифелеподібний відросток.

80

АПАРАТ РУХУ

O Кістки гомілки

Кістки гомілки — ossa cruris — складаються з великої і малої гомілкових кісток (рис. 1.40).
Предыдущая << 1 .. 30 31 32 33 34 35 < 36 > 37 38 39 40 41 42 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed