Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 34

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 28 29 30 31 32 33 < 34 > 35 36 37 38 39 40 .. 255 >> Следующая


У суглобовій западині — acetabulum 8 — на її каудовентральному краї знаходиться вирізка — incisura acetabuli. Краї западини дорощені хрящем, який утворює суглобові губи — labrum articulare. На самому дні западини лежить зв'язкова ямка западини.

У великої рогатої худоби тазова порожнина циліндрична. Крило клубової кістки добре розвинуте. На маклаку виділяють три горбки: дорсальний, краніальний і каудальний. Між цими горбками знаходиться більш-менш виражена пальцеподібна заглибина (використовується в практиці для внут-рішньокісткового введення лікарських препаратів). Сідничний горб також має горбки — дорсальний, латеральний і каудальний. Сіднична дуга глибока. Сіднична ость висока, але м'язові гребені на ній мало помітні. Затуль-ний отвір великий.

У коня тазова порожнина конусоподібна, основа конуса лежить між крилами клубових кісток, а зрізана вершина — між сідничними горбами. Крило клубової кістки дуже розвинуте. Маклак плоский з дорсокраніальними і до-рсокаудальними кутами. Кожен кут має два маленькі горбки. Сіднична лінія не виражена. Сідничний горб плоский, на ньому також випинаються два горбки — медіодорсальний і латеровентральний.

У свині тазова порожнина циліндрична. Крило клубової кістки добре розвинуте, але менше, ніж у жуйних тварин. На маклаку знаходиться один горбок, який має латеральний напрям. Клубовий гребінь вигнутий кра-

74

АПАРАТ РУХУ

ніально. Сіднична лінія утворює гребінь, спрямований каудально. Дорсально від сідничного гребеня випинається три- або чотирикутна частина крила, яка має крижовий горб. Клубово-лобкове підвищення виділяється добре. Лобковий горб спрямований каудально. Сіднична ость масивна й висока, на її латеральній поверхні випинаються м'язові гребені. Сіднична дуга глибока. Сідничний горб на латеральній поверхні має маленький горбок.

У собаки тазова порожнина конусоподібна, основа конуса лежить між сідничними горбами, а зрізана вершина — між клубовими кістками. Крило клубової кістки ложкоподібне. Сіднична поверхня ямкоподібна, клубовий гребінь дугоподібний, маклак і крижовий горб не розвинуті. Сіднична ость низька, мала сіднична вирізка порівняно неглибока. Сідничний горб плоский, дорсальний його кут повернутий латерально, вентральний — медіально.

? СКЕЛЕТ ВІЛЬНИХ КІНЦІВОК

¦ перша ланка

Скелет вільних кінцівок складається з трьох ланок. Перша ланка (проксимальна), або стиллоподій— stylopodium, на грудних кінцівках представлена плечовою кісткою, на тазових — стегновою кісткою.

Плечова кістка — os brachii, s. humeri — це довга трубчаста кістка, яка має на проксимальному кінці (епіфізі) голівку й міжгорбковий жолоб, на дистальному — спереду блок, а ззаду ліктьову ямку (рис. 1.37).

Голівка плечової кістки — caput humeri 1 — спрямована каудально й утворює разом із суглобовим кутом лопатки плечовий суглоб. Латерально й медіально від голівки знаходяться м'язові горбки плечової кістки: латеральний, або більший, і медіальний, або менший, — tuberculum laterale, s. majus 7 et mediale, s. minus 9. Спереду між горбками проходить між-

Рис. 1.37. Плечова кістка (ліва):

А, Б— собаки; В— свині; Г— корови; Д— коня; Е— рентгенограма плечової кістки свині (8 міс.): 1 — caput humeri; 2— for. nutritium; 3— crista humeri; 4— tuberositas deltoidea; 5— linea anconeae; 6— crista tuberculi majoris; 7 — tuberculum laterale; 8 — tuberositas m-li infraspinati; 9 — tuberculum mediale; 10 — sulcus intertubercularis; 11 — trochlea humeri; 12— collum humeri; 13— tuberositas teres major; 14 — crista epicondyli lateralis; 15 — epicondylus medialis; 16 — epicondylus lateralis; 17 — fossa olecrani; 18 — tuberculum intermedium; 19 — fossa synovialis; 20 — for. suprathrochleare

75

Розділ 1

горбковий жолоб — sulcus intertubercularis 10 — для сухожилка двоголового м'яза плеча. На більшому горбі з латеральної поверхні видно горбис-тість (або ямку) для закріплення заостного м'яза — tuberositas musculi infraspinati 8.

На дистальному епіфізі поперечно розміщується блок плечової кістки — trochlea humeri 11 — для сполучення з кістками передпліччя в ліктьовому суглобі. Блок повернутий дорсально і жолобом поділяється на більший (латеральний) і менший (медіальний) з гребенем виростки. На боках блока знаходяться зв'язкові горбки або ямки. Каудально від блока є глибока ліктьова ямка — fossa olecrani 17, обмежена двома надвиростками. Медіальний, або згинальний, надвиросток — epicondylus medialis, s. flexorius 15 — більший і випинається назад внаслідок закріплення на ньому згиначів пальців і зап'ястка. Латеральний, або розгинальний, надвиросток — epicondylus lateralis, s. extensorius 16 — менший і завернутий уперед. На ньому закріплюються розгиначі пальців і зап'ястка, утворюючи гребінь над-виростка — crista epicondyli lateralis 1.

На діафізі (тілі) плечової кістки — corpus humeri — спіралеподібно проходить гребінь більшого горба — crista tuberculi majoris, s. crista humeri 3, по

76

АПАРАТ РУХУ

дорсальній поверхні тіла він проходить униз від переднього краю горба. На ньому закріплюються плечоголовний та поверхневий грудний м'язи. На середині тіла на гребені латерально випинається горбистість — tuberositas deltoidea 4 — для дельтоподібного м'яза. Від цієї горбистості до заднього краю великого горба проходить ліктьова лінія, на якій закріплюється латеральна голівка триголового м'яза плеча. На медіальній поверхні тіла видно горбистість більшого круглого м'яза — tuberositas teres major 13 — для закріплення більшого круглого м'яза.
Предыдущая << 1 .. 28 29 30 31 32 33 < 34 > 35 36 37 38 39 40 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed