Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 33

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 27 28 29 30 31 32 < 33 > 34 35 36 37 38 39 .. 255 >> Следующая


У свині на ості лопатки є значний горб, який спрямовується каудально, і дуже глибока підостна ямка. Акроміона немає.

У собаки акроміон розвинутий і досягає суглобової западини. Надостна і підостна ямки майже однакового розміру. Краніальний кут лопатки заокруглений.

Рис. 1.35. Тазові кістки з дорсальної поверхні:

А — собаки; Б— свині; В— вівці; Г— кози; Д— корови; Е— кобили; Є— жеребця; 1 — tuber coxae; 2 — crista iliaca; 3— tuber sacrale; 4— facies gluteae; 5— linea glutea; 6— corpus ossis ilii; 7— incisura ischiadica major; 8 — acetabulum; 9 — spina ischiadica; 10 — incisura ischiadica minor; 11 — tuber ischiadicum; 12 — ramus ossis ischii; 13, 14— corpus ossis ischii; 15— arcus ischiadicus; 16— ramus cranialis ossis pubis; 17 — ramus caudalis ossis pubis; 18 — for. obturatum; 19 — eminentia iliopubica; 20 — pecten ossis pubis; 21 — symphysis pelvis

72

АПАРАТ РУХУ

Тазовий пояс утворений трьома парами кісток (клубовими, лобковими й сідничними), які, зростаючись, утворюють тазову кістку — os coxae. Тазові кістки (права й ліва) мають затульний отвір і суглобову западину. Суглобова западина разом з голівкою стегнової кістки утворює кульшовий суглоб. Вона спрямована вентролатерально і розміщена на з'єднанні клубової, лобкової та сідничної кісток. Клубова кістка від суглобової западини розміщена кра-ніодорсально, лобкова — медіально, сіднична — каудально (рис. 1.35).

Затульний отвір — for. obturatum 18— дуже широкий, розміщений медіо-каудально від суглобової западини і обмежений лобковою та сідничними кістками. Обидві тазові кістки з'єднуються одна з одною тазовим зрощенням — symphysis pelvis 21. Клубові кістки з'єднуються з крилами крижової кістки в крижово-клубових суглобах.

Кістки поясу тазової кінцівки разом з крижовою кісткою і першими хвостовими хребцями утворюють таз — pelvis — циліндричної або конусоподібної форми. Вхід у тазову порожнину — cavum pelvis — лежить між крижовою, клубовими та лобковими кістками, вихід із неї — між сідничними кістками та першими хвостовими хребцями.

Клуббова кістка — os ilium — складається з крила і тіла. Крило — ala ossis ilii — розширена її частина, яка спрямована краніально, тіло — corpus ossis ilii (див. рис. 1.35, 6) — стовпоподібний утвір, спрямований каудовентрально від крила. Передній край крила називають клубовим гребенем — crista iliaca 2 який з'єднує зовнішній клубовий горб (маклак) — tuber coxae 1 — і крижовий (внутрішній клубовий) горб — tuber sacrale 3. Горби найбільш розвинуті у великих тварин. На зовнішній, або сідничній, поверхні крила — facies gluteae 4 — прикріплюються сідничні м'язи. Вона ямкоподібна і має сідничну лінію — linea gluteae 5. На медіальній (крижово-тазовій) поверхні крила — facies sacropelvina (рис. 1.36, 4) — знаходиться шорстка нерівність — вуш-коподібна суглобова поверхня — facies auricularis 5— для з'єднання з крилом крижової кістки. Від цієї поверхні на тіло клубової кістки і далі на лоб-

Рис. 1.36. Тазові кістки з вентральної поверхні:

А — корови; Б— коня: 1 — tuber coxae; 2— crista iliaca; 3— tuber sacrale; 4— facies sacropelvina; 5 — facies auriculares; 6— crista iliopectinea; 7— tuberculum psoadicum; 8— eminentia iliopectinea; 9— fossa acetabuli; 10— symphysis pelvis

73

Розділ 1

кову кістку продовжується клубово-лобкове підвищення — eminentia iliop-ubica 6, на якому виділяється горбок поперекового меншого м'яза — tuberculum m. psoas minoris 7.

На передній поверхні тіла клубової кістки біля суглобової западини є горбок для закріплення прямої голівки чотириголового м'яза стегна. Каудо-дорсальний край клубової кістки має більшу сідничну вирізку — incisura ischiadica major (див. рис. 1.35, 7), яка проходить від крижового горба до сідничної ості — spina ischiadica 9, що знаходиться над суглобовою западиною.

Лобкова кістка — os pubis — має дві гілки: краніальну і каудальну. Краніальна гілка — ramus cranialis ossis pubis (див. рис. 1.35, 16) — бере участь в утворенні суглобової западини і передньої частини вентральної стінки тазової порожнини. Каудальна гілка — ramus caudalis ossis pubis 17— зростається з лобковою кісткою протилежного боку, утворюючи тазове зрощення. Обидві гілки також беруть участь в утворенні затульного отвору. На лобковій кістці виділяють лобковий гребінь — pecten ossis pubis 20, який є продовженням клубово-лобкового гребеня. На ньому біля суглобової западини виступає клубово-лобкове підвищення — eminentia iliopubica 19— характерне для самців.

Сіднична кістка — os ischii — складається з тіла і гілки. Тіло сідничної кістки — corpus ossis ischii 14 — у каудолатеральному напрямі закінчується сідничним горбом — tuber ischiadicum, на якому закріплюються м'язи. Між сідничними горбами правої й лівої сідничних кісток утворюється сіднична дуга — arcus ischiadicus 15. Гілка — ramus symphysialis — бере участь в утворенні тазового зрощення, тіло — в утворенні суглобової западини тієї частини, що належить до сідничної кістки. Дорсальний край тіла називають малою сідничною вирізкою — incisura ischiadica minor, по якій проходять нерви та судини.
Предыдущая << 1 .. 27 28 29 30 31 32 < 33 > 34 35 36 37 38 39 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed