Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 247

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 241 242 243 244 245 246 < 247 > 248 249 250 251 252 253 .. 255 >> Следующая


Прищитоподібні залози маленькі, кулясті, світло-рожеві, розміщені позаду щитоподібних залоз або окремо від них.

Рис. 15.26. Залози внутрішньої секреції:

а — тимус; б— щитоподібна залоза; в — прищитоподібна залоза; 1 — трахея; 2— стравохід; 3— воло; 4— плечого-ловний стовбур; 5— серце; 6 — яремна вена; 7— нижня повіка

565

Розділ 15

Тимус, або вилочкова залоза, у вигляді бусоподібних тяжів лежить під шкірою на бічній поверхні шиї (див. рис. 15.26). Він починається від рівня нижньої щелепи і досягає серця. В передній ділянці його частки йдуть дорсально від яремної вени, а при вході в грудну клітку — вентрально від неї. Тимус є важливою частиною імунної системи птахів.

Надниркові залози у дорослих птахів невеликі, темно-коричневі, розміщені з боків від аорти на вентральній поверхні нирок.

Ф НЕРВОВА СИСТЕМА

Спинний мозок побудований в основному так само, як і у ссавців. Має два потовщення, але більш розвинуте поперекове потовщення. Спинномозкові нерви називаються залежно від сегментів, з яких вони виходять, та зони їх галуження і в основному відповідають таким у ссавців.

Головний мозок (рис. 15.27) поділяється на п'ять відділів, але кожний з них має свої особливості.

Задній мозок має такі особливості: мозочок майже без півкуль, а черв'як сильно розвинутий; мозкового моста немає. Довгастий мозок опуклий і утворює вентральну кривину. У серед-

Рис. 15.27. Головний мозок:

А — з лівого боку; Б— розріз; 1 — нюховий мозок; 2 — зоровий нерв; 3 — гіпофіз; 4 — окоруховий нерв; 5 — двогорбкове тіло; 6 — трійчастий нерв; 7 — відвідний нерв; 8 — довгастий мозок; 9 — ІХ і Х пари черепних нервів; 10— спинний мозок; 11 — вушкоподібна частка мозочка; 12— мозочок; 13 — півкулі великого мозку; 14 — первинний плащ; 15 — базальний ганглій; а — бічний, б— четвертий шлуночки мозку

Рис. 15.28. Нервова система птахів

(за В. К. Стрижиковим, 1982): А — головний мозок; В— спинний мозок; С — шийні спинномозкові нерви; Th — грудні спинномозкові нерви; L — поперекові, S — крижові спинномозкові нерви; Со — хвостові спинномозкові нерви; а — шийне сплетення; b — плечове сплетення; с — поперекове сплетення; d — крижове сплетення; е — хвостове сплетення; 1 — хребтовий нерв; 2 — великий нутрощевий нерв; 3— симпатичний стовбур

566

ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТІЛА СВІЙСЬКОЇ ПТИЦІ

Рис. 15.29. Нерви тазової кінцівки курки (за Т. Ф. Ша-

кіровою, 1983):

Li—I? — вентральні гілки поперекових, Si-Sb — крижових, Co —

— хвостових спинномозкових нервів; 1 — черевний нерв; іГТ1

2— латеральний шкірний; З— стегновий; 4— нерв сафенус; [•¦C^

5,6—краніальні сідничні нерви; 7—каудальний сідничний , \.{^-

нерв; 8— сідничний; 9— малогомілковий нерв та його гілки "—

(а, о); 10— великогомілковий нерв та його гілки (10—10"); 5-&— ¦~77*ЯІГ^[ Ar У

11 — каудальний шкірний нерв стегна та його гілки (IT, 11"); 2-\—-v |%^i':>^W5^l^''>Jf^^ f

12а—15а — медіальні нерви L-IV пальців; 12b—15b — латера- за/ 1 V*V^ V ' (

льні нерви I—IV пальців 5 і( , iJ^^P&r??''-¦' { /

ньому мозку сильно розвинуте двогорбкове 9 Ifff*',^^^^^^^^1, тіло. Мозковий водопровід утворює широку І0" 1

порожнину. В проміжному мозку зорові горби

менші за двогорбкове тіло середнього мозку. ^^^^^^Ч^5і^"

Соскоподібного тіла немає. У кінцевому мозку Уар^^ 10

в плащі півкуль немає закруток, поверхня жШЁ/

його гладенька. Мозолистого тіла також не- 15Ь уїикь'

має, а є лише незначна кількість комісура- с3^а.^^жг^

льних волокон. Бічні шлуночки широкі, на 15а^?^вк^іГ~!2а дні їх немає амонових рогів і прозорої пере- 14Ь ' $\ 13а 12Ь тинки. Нюхові цибулини видовжені. З 12 ма

пар черепномозкових нервів найменш розвинутий лицевий нерв (VII пара) у зв'язку з

відсутністю лицевих м'язів. Стравохід і воло іннервуються поворотним нервом, що йде разом з вагусом, який у птахів досить розвинутий і бере участь в іннервації легень, серця, кишок. ХІІ пара — під'язиковий нерв — іннервує співочу гортань, а також м'язи язика та під'язикового скелета.

Симпатична частина автономної нервової системи має такі особливості: краніальний шийний вузол лежить під основою черепа, а сонний нерв, що виходить з нього, супроводжує сонну артерію і має кілька вузликів. Симпатичні ганглії зливаються зі спінальними і розміщені на симпатичному стовбурі в кожному сегменті. До шийних спинномозкових нервів вони віддають сірі сполучні нерви (рис. 15.28).

У грудопоперековому відділі симпатичного стовбура симпатичні ганглії також зливаються зі спінальними і від них відходять постгангліонарні волокна до серця, шлунка, печінки, кишок, а також до спинномозкових нервів.

Попереково-крижовий відділ симпатичного стовбура позаду від поперекового сплетення утворює 2—3 стовбурчики. В цьому відділі симпатичні ганглії не зливаються зі спінальними, а з'єднані між собою короткими довузло-вими гілками. Постгангліонарні волокна від цих вузлів прямують у спинномозкові нерви попереково-крижового відділу (рис. 15.29).
Предыдущая << 1 .. 241 242 243 244 245 246 < 247 > 248 249 250 251 252 253 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed