Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 200

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 194 195 196 197 198 199 < 200 > 201 202 203 204 205 206 .. 255 >> Следующая

III етап — утворення трубчастої нервової системи. У хордових виникає нервова трубка з розгалуженнями сегментарних нервів до всіх сегментів тіла. Виникнення трубчастої форми нервової системи пов'язане в першу чергу з удосконаленням моторного озброєння тварин, а також органів чуття.

У хордових в онтогенезі нервова система виникає не тільки з ектодерми, а й з ендо- і мезодерми. На відміну від безхребетних, ектодермальна нервова система розвивається локалізовано — з нервової спинної пластинки. Така локалізація зумовлена особливостями будови предків хордових, майже все тіло яких було вкрите захисним шкірним покривом.

З нервової пластинки спочатку утворюється нервовий жолоб, а потім — нервова трубка з центральним спинномозковим каналом

(рис. LS.S). Нейрони, що розвива-Рис. 1S.S. Розвиток спинного мозку: • u ^ •

І — нервова пластинка; ІІ — нервовий жолоб; ІІІ — ються в нервовій трубці, своїми

нервова трубка; 1 — центральний спинномозковий дендритами і аксонами зв'язують-

канал; 2 — пластинка покрівлі; 3— бічна пластинка; Дендриіами 1 аксонами ЗВ ЯЗуЮІЬ

4— пластинка сншови ; 5 —пласоішка дна; 6 — гаш-- ся з усіма елементами організму. ліозна пластинка; 7— спинний мозок J іґ j

456

НЕРВОВА СИСТЕМА

Порівнюючи нервову систему хордових (хребетних) з нервовою системою безхребетних тварин, можна відзначити такі її особливості: 1) високу диференціацію органів чуття (рецепторів); 2) мієлінізацію нервових волокон, яка підвищує їхню провідність; 3) протилежну (полярну) провідність у ланцюгу нейронів завдяки їх синаптичним зв'язкам; 4) інтенсивний розвиток надсег-ментного органа у вигляді сітчастого утвору (formatio reticularis), а у ссавців, крім того, у вигляді кори півкуль головного мозку; 5) глибоке розміщення нервових клітин у центральній нервовій системі; 6) поділ нервової системи на центральний відділ (головний і спинний мозок) і периферичний, до складу якого входять спинномозкові, черепномозкові вузли та вузли й нерви автономної системи; 7) наявність спинномозкового каналу та його зв'язок із шлуночками головного мозку; 8) дорсальне розміщення мозку відносно хорди й кишкової трубки.

Ф ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА

Центральна нервова система поділяється на спинний мозок, який лежить у хребетному каналі, і головний мозок, розміщений у черепній порожнині. Мозок побудований із сірої й білої мозкової речовини. Сіра мозкова речовина складається з нервових клітин та їх відростків, а біла мозкова речовина — з відростків нейронів, що утворюють центральні провідні шляхи. Сіра мозкова речовина міститься в центрі мозку навколо центральних його порожнин: центрального спинномозкового каналу і шлуночків головного мозку. У спинному мозку сіра мозкова речовина розміщена в центрі компактною масою, тоді як у головному мозку вона представлена великою кількістю ядер і центрів, що складаються із скупчення нейронів. Подібні ядра і центри є і в спинному мозку в його центральній частині. В головному мозку, в його півкулях і мозочку, скупчення сірої речовини є й на периферії у вигляді кори півкуль великого мозку і кори мозочка. В процесі філогенезу кора є наймолодшою структурою головного мозку і їй функціонально підпорядковані всі відділи головного мозку, які лежать глибше, — підкіркові ядра, або «підкір-ка».

Крім зазначених вище центрів, у спинному й головному мозку велику функціональну роль відіграє ретикулярна формація (сітчастий утвір) — substantia reticularis, яка утворена нейронами різної величини й форми і сіткою нервових волокон, що проходять у центральній нервовій системі в різних напрямах. Ретикулярна формація зв'язана з одного боку з усіма відділами центральної нервової системи, а з другого — колатералями — з рецепторними апаратами. Це дає можливість одному нейрону контактувати своїми дендритами з кількома тисячами інших нейронів, а своїм нейритом — з 25—30 тисячами нейронів. Отже, ретикулярну формацію можна розглядати як неспецифічну активуючу систему мозку, в кору якого йдуть висхідні шляхи ретикулярної формації. Від кори залежить і сама ретикулярна формація завдяки наявності низхідних шляхів, що йдуть від кори в підкірку (у проміжний і середній мозок). У тварин, які не мають кори, ретикулярна формація є головним центром координації поведінки і реакцій.

457

Розділ LS

? СПИННИЙ МОЗОК

¦ ОБОЛОНКИ СПИННОГО МОЗКУ

Спинний мозок розміщений у хребетному каналі, вкритий трьома оболонками: твердою, павутинною і м'якою (рис. 13.4).

Тверда оболонка 2— dura mater spinalis — вкриває спинний мозок зовні. Вона побудована з щільної сполучної тканини. Із внутрішньої поверхні вкрита епітелієм. Переходячи на спинномозкові нерви, вона утворює на них піхви, які закріплюються по краях міжхребцевих отворів. У вигляді щілини залишається надтвердооболонкова порожнина — cavum epidurale, заповнена пухкою сполучною тканиною.

Під твердою оболонкою розміщена павутинна оболонка 1 — arachnoidea spinalis — дуже тонка й ніжна, вкрита ендотелієм. Від твердої оболонки вона відокремлюється підтвердооболонковою порожниною — cavum subdurale, а від м'якої оболонки — pia mater spinalis — підпавутинною порожниною — cavum subarachnoidale. Обидві підоболонкові порожнини спинного мозку сполучаються з однойменними порожнинами головного мозку. В них знаходиться спинномозкова, або цереброспінальна, рідина (ліквор) — liquor cere-brospinalis. Павутинна оболонка сполучається з твердою оболонкою судинами, нервами, зубоподібними зв'язками м'якої оболонки — lig. denticulatum.
Предыдущая << 1 .. 194 195 196 197 198 199 < 200 > 201 202 203 204 205 206 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed