Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 138

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 132 133 134 135 136 137 < 138 > 139 140 141 142 143 144 .. 255 >> Следующая


Під'язиково-надгортанний м'яз — m. hyoepiglotticus — починається двома голівками на кератогіоїдах та базигіоїді і закінчується в основі надгортанного хряща. Відтягує надгортанний хрящ уперед.

Рис. 6.7. М'язи і зв'язки гортані великої рогатої худоби (А) і коня (Б):

1 — proc. lingualis; 2— ceratohyoideum; 3— thyrohyoideum; 4 — lamina thyreoidea; 5— cartilago cricoidea; 6— cartilago epiglottica; 7— cartilago arytenoidea; 7 — proc. corniculatus; 8— trachea; 9— gl. thyreoidea; 10 — m. ceratohyoideus; 11 — m. thyrohyoideus; 12 — m. cricothyreoideus; 13 — m. cricoarytenoideus lateralis; 14— m. cricoarytenoideus dosralis; 15— m. vocalis; 16— m. ventricularis; 17— m. arytenoideus transversus; 18 — ventriculus laryngis; 19 — m. sternothyreoideus; 20 — lig. hyoepiglotticum; 21 — lig. vocale; 22 — lig. cricothyreoideum

302

АПАРАТ ДИХАННЯ

Стискачі гортані. Кільцечерпакуватий латеральний м'яз — m. cri-coarytenoideus lateralis 13 — розміщений на медіальній поверхні пластинки щитоподібного хряща і знаходиться між латеральною поверхнею дужки кільцеподібного хряща та м'язовим відростком черпакуватого хряща. Опускає черпакуватий хрящ і відповідно зменшує напруження голосової зв'язки 21.

Голосовий м'яз— m. vocalis 15— розміщений у голосовій складці між голосовим відростком черпакуватого хряща і пластинкою щитоподібного хряща. М'яз звужує голосову щілину.

Шлуночковий м'яз — m. ventricularis 16 — розміщений рострально від голосових складок у шлуночковій складці. Бере початок разом з голосовим м'язом і закінчується на м'язовому відростку черпакуватого хряща.

Черпакуватий поперечний м'яз— m. arytenoideus transversus 17 — розміщений дорсально між м'язовими відростками черпакуватих хрящів. Разом з іншими м'язами розслаблює голосові складки.

Довгі м'язи (див. м'язи язика та під'язикового апарату) — груднино-щитоподібний — m. sternothyroideus 19 — і щитопідязиковий — m. thyro-hyoideus 11. Перший відтягує гортань назад після ковтання, другий підтягує гортань рострально до під'язикового скелета під час ковтання їжі.

У великої рогатої худоби (див. рис. 6.6, А) гортань невелика, прямокутної форми. Щитоподібний хрящ каудально не має вирізки. Каудальні ріжки 7 гачкоподібні і з'єднуються зв'язками з кільцеподібним хрящем. Голосовий відросток 14 черпакуватого хряща добре виражений. Надгортанний хрящ має овальну форму.

Вхід у гортань звужений, шлуночків немає. Слизова оболонка не утворює рельєфних складок, голосові складки слабко виражені. Голосовий і шлуночковий м'язи злиті.

У коня (див. рис. 6.6, Г гортань добре розвинута, хрящі рухливі. Щитоподібний хрящ 3 скошений, з глибокою каудальною вирізкою — incisura thyroidea caudalis, внаслідок чого тіло 5 коротке і несе гортанний виступ — prominentia laryngea. Надгортанний хрящ 1 листкоподібної форми. Клиноподібні відростки 2 великі. Бічні шлуночки великі, широкі, різні за формою (овальні, трикутні, ромбоподібні) та розміром. Голосові складки 14 чітко виражені.

У свині (див. рис. 6.6, Б) гортань видовжена, із звуженою порожниною. Щитоподібний хрящ 3 довгий, каудально висота пластинок 4 збільшується. Каудальні ріжки 7 короткі, широкі, ростральних немає. Черпакуваті хрящі 11 несуть добре виражені, загнуті вгору і назад ріжкові відростки 12, вершини яких роздвоєні. Біля кільцеподібного хряща, між дорсомедіальними кутами черпакуватих хрящів, розміщений маленький міжчерпакуватий хрящ — cartilago interarytenoidea. Надгортанний хрящ короткий, широкий, вільний його кінець заокруглений. Голосова складка розділяється на більшу передню і меншу задню частини, між якими утворюється глибоке заглиблення. З останнього невеликий отвір веде в об'ємний бічний шлуночок. Біля основи надгортанного хряща розміщений вентральний шлуночок. Голосові складки паралельні одна одній і формують вузьку голосову щілину. Голосовий і шлуночковий м'язи злиті.

303

Розділ 6

У собаки (див. рис. 6.6, В) гортань широка і майже кубічної форми. Кільцеподібний хрящ 8 має широку пластинку й дужку. Щитоподібний хрящ 3 короткий, ростральні 6 і каудальні 7ріжки довгі. Черпакуваті хрящі 11 незначні за розміром, несуть добре розвинуті, загнуті вгору й назад ріжкові відростки 12. Між черпакуватими хрящами знаходиться невеликий міжчер-пакуватий хрящ. Надгортанний хрящ має дещо чотирикутну форму. В основі хряща виділяється ніжка надгортанника — petiolus epiglottica, з боків якої розміщені клиноподібні відростки.

Бічні шлуночки глибокі, вентрально підходять один до одного. Вентрального шлуночка немає (у кішки немає й бічних шлуночків). Голосові складки рельєфно виділяються, паралельні.

Нерви: n. laryngeus cranialis et caudalis. Судини: a. laryngea.

Ф ТРАХЕЯ

Трахея — trachea (рис. 6.8) — має вигляд трубки, що складається з рухливих трахейних хрящів. У тварин з короткою шиєю трахея коротка, широка і містить невелику кількість хрящів (у свині, а у тварин з довгою шиєю їх кількість може становити 100 (у жирафи.

Трахея розміщена в нижній частині шиї разом зі стравоходом, утворюючи трахейно-стравохідну борозну, в якій лежать судини та нерви. У грудній порожнині під 5—6-м грудними хребцями (над серцем) трахея поділяється на два головних бронхи (див. рис. 6.8, 10). Місце поділу трахеї називають роздвоєнням (біфуркацією) — bifurcatio thacheae 9. Роздвоєння трахеї спостерігається у тварин на різному рівні, правий бронх може бути дещо ширшим від лівого (у людини).
Предыдущая << 1 .. 132 133 134 135 136 137 < 138 > 139 140 141 142 143 144 .. 255 >> Следующая

Реклама

Изопропиловый спирт москва

Продажа и покупка. Изопропиловый спирт

spec-him.ru

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed