Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 137

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 131 132 133 134 135 136 < 137 > 138 139 140 141 142 143 .. 255 >> Следующая


300

АПАРАТ ДИХАННЯ

Хрящі гортані. Найбільший і наймасивніший щитоподібний хрящ —

cartilago thyroidea 3, який має форму жолобоподібної пластинки. На хрящі розрізняють пластинки — lamina dextra et sinistra 4— і тіло — corpus thyroi-deus 5. Пластинки є основою бічних стінок гортані. Верхній край пластинок видовжений у вигляді ростральних і каудальних ріжків — cornu rostrale 6 et caudale 7 якими хрящ спереду з'єднується з тиреогіоїдом під'язикового скелета (суглобом, зв'язкою або хрящем), а ззаду — з кільцеподібним хрящем. Рострально ріжки у коня і великої рогатої худоби відділяються від пластинки ростральною щитоподібною вирізкою — incisura thyroidea rostralis, яка закрита сполучнотканинною пластинкою. В останній є щитоподібний отвір — for. thyroideum — для проходження краніального гортанного нерва.

Кільцеподібний хрящ — cartilago cricoidea 8 — непарний і приєднується ззаду до щитоподібного хряща. На дорсальній поверхні хряща виділяється пластинка — lamina cartilaginis cricoideae, від якої вентрально опускається дужка хряща — arcus cartilaginis cricoideae. На пластинці зовні виступає серединний гребінь — crista mediana, а на передньому краї — суглобові поверхні — facies articularis arytenoideae 10. На латеральній поверхні дужки з кожного боку знаходяться суглобові щитоподібні поверхні — facies articularis thyroideae 10 — для з'єднання з каудальними ріжками щитоподібного хряща. Спереду і з боків кільцеподібний хрящ з'єднується з парними черпакуватими хрящами, а каудально — з першим трахейним хрящем.

Черпакуватий хрящ — cartilago arytenoidea 11 — парний гіаліновий, трикутної форми. Хрящ складається з основи черпакуватого хряща — basis cartilaginis arytenoideae — і загнутого гачком ріжкового відростка — proc. corniculatus 12, що виступає вперед і вгору. На основі хряща виділяється м'язовий відросток — proc. muscularis 13, а вентральніше — голосовий відросток — prox. vocalis 14. Черпакуваті хрящі з'єднуються суглобами з пластинкою кільцеподібного хряща, а між собою — зв'язкою. Ріжкові відростки побудовані з еластичного хряща.

Надгортанний хрящ (надгортанник) — cartilago epiglottica 1 — побудований з еластичного хряща, має листкоподібну форму. Разом з черпакуватими хрящами обмежує вхід у гортань. На хрящі розрізняють основу — basis, верхівку — apex, краї. Збоку до основи хряща приєднуються клиноподібні, або врісбергові, відростки — proc. cuneiformis, s. Wrisbergi 2.

З віком хрящі гортані костеніють. Відкладання солей у великої рогатої худоби розпочинається з щитоподібного хряща, з пластинки кільцеподібного хряща. Проте існують індивідуальні, вікові, статеві та породні особливості. Слід враховувати, що змінюється еластичність хрящів, а відповідно, і їх властивості. У людини цей процес розпочинається у віці 16—22 років, що призводить до зміни голосу.

Порожнина гортані — cavum laryngis — вкрита слизовою оболонкою, яка продовжується з глотки (див. кольорову вклейку, рис. VII). У гортань веде широкий, у спокійному стані завжди відкритий, вхід — aditus kiryngis, який обмежений надгортанним і черпакуватим хрящами, а збоку — парною черпакувато-надгортанною складкою — plica aryepiglottica. Вхід веде в розширену частину гортані — присінок гортані — vestibulum laryngis, слизова обо-

301

Розділ 6

лонка якого вкрита багатошаровим плоским епітелієм. На бічній стінці при-сінка розміщені бічні шлуночки — ventriculus ^r^ngis lateralis 13, які обмежені спереду присінковою складкою — plica vestibularis, а ззаду — голосовою — plica vocalis 1. У вентральній стінці присінка, позаду надгортанного хряща, розміщений вентральний шлуночок — ventriculus laryngis ventralis 12.

Середня частина гортані різко звужується у вентральному напрямі, утворюючи голосову щілину — rima glottidis. її верхня частина дещо розширена і лежить між черпакуватими хрящами, утворюючи дихальну щілину, або міжхрящову частину — pars mtercartilaginea. Нижня частина щілини вузька, розміщена між голосовими складками і утворює голосову щілину, або міжперетинчасту частину — pars intermembranacea, де, власне, і виникають звуки. Висота звуку залежить від напруження еластичної голосової зв'язки — lig. vocale — і голосового м'яза — m. vocalis, які розміщені в товщі голосової складки. Позаду голосових складок знаходиться власне порожнина гортані — cavum lаrуngis, слизова оболонка якої вкрита миготливим епітелієм.

У гортані розрізняють парні м'язи, що діють на окремі хрящі гортані (розширювачі й стискачі) і зміщують гортань у цілому — довгі м'язи (рис. 6.7).

Розширювачі гортані. Кілььцечерпакуватий дорсальний м'яз — m. cri-coarytenoideus dorsalis 14 — бере початок від м'язового гребеня кільцеподібного хряща і закінчується на м'язовому гребені черпакуватого хряща. Він підіймає черпакуваті хрящі, розширюючи вхід у гортань, і напружує голосові складки.

Кільцещитоподібний м'яз — m. cricothyreoideus 12— лежить на зовнішніх поверхнях дужки кільцеподібного хряща та пластинки щитоподібного хряща. Хід м'язових волокон косий — дорсоростральний. М'яз опускає щитоподібний хрящ і натягує голосові складки.
Предыдущая << 1 .. 131 132 133 134 135 136 < 137 > 138 139 140 141 142 143 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed