Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 135

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 129 130 131 132 133 134 < 135 > 136 137 138 139 140 141 .. 255 >> Следующая


296

АПАРАТ ДИХАННЯ

ток і з'єднується з дорсальними 2 і вентральними 4 бічними хрящами носа — cartilago nasi lateralis dorsalis et ventralis. У вентральному відділі крила розміщений додатковий бічний хрящ 3— cartilago nasalis accesoria.

Ніздрі ведуть у присішок носа — vestibulum nasi, вкритий шкірою. У нижньому куті присінка носа, на межі із слизовою оболонкою, розміщений невеликий щілиноподібний носослізний отвір — ostium nasolacrimale. Ним відкривається назовні носослізний канал — canalis nasolacrimalis, який відводить сльози із слізного мішка.

Власне носова порожнина вкрита слизовою оболонкою, що вкриває носові раковини й лабіринт решітчастої кістки. Завдяки цьому загальна поверхня слизової оболонки значно збільшується, що дуже важливо для проходження повітря, яке зігрівається (охолоджується) і зволожується. Ця частина слизової оболонки вистелена миготливим епітелієм і утворює дихальну ділянку — regio respiratoria — носової порожнини. В глибині носової порожнини на слизовій оболонці є нюхові клітини — нюхова ділянка — regio olfactoria.

У дихальній ділянці розміщені дорсальна і вентральна носові раковини, які поділяють носову порожнину на чотири носових ходи: дорсальний, середній, вентральний і загальний (див. рис. 6.3).

Дорсальний носовий хід 2 — meatus nasi dorsalis — найвужчий, веде в глибину носової порожнини між кістковою основою носової порожнини і дорсальною раковиною 3.

(Середній носовий хід 4 — meatus nasi medius — знаходиться між дорсальною 3 і вентральною 5 раковинами. Він веде до нюхового лабіринту і хоан. У середній хід відкриваються вивідні протоки бічних носових залоз — gll. lateralis nasi, які лежать або навколо входу до верхньощелепної пазухи (кінь, свиня, дрібні жуйні), або в стінці самої пазухи (собака). У великої рогатої худоби носових залоз немає.

У задній частині середнього носового ходу є отвір, що веде в порожнини носових раковин і приносові пазухи — sinus paranasales. Приносових пазух чотири: верхньощелепна — sinus maxillaris, лобова — sinus frontalis, клиноподібна — sinus sphenoidalis, піднебінна — sinus palatinus. Пазухи вкриті дуже тонкою слизовою оболонкою.

Вентральний носовий хід 6 — meatus nasi ventralis — широкий дихальний хід, який веде прямо в хоани. Він міститься між вентральною раковиною і дном носової порожнини.

Загальний носовий хід— meatus nasi communis — розміщений між стінкою носової перегородки і раковинами. Він сполучає всі три ходи вузькою високою щілиною.

Дорсальний носовий хід — нюховий, середній і загальний — змішані, а вентральний — лише дихальний. Ці особливості виявляються і в характері будови слизової оболонки, яка відповідно містить миготливий епітелій чи нюхові клітини.

Слизова оболонка дихальної ділянки рожева, має велику кількість кровоносних судин, які анастомозують між собою у вигляді сітки (звідси легкі носові кровотечі). У підслизовому шарі розміщені значні венозні сплетення, які при наповненні можуть розширюватись. Тому слизова оболонка може набрякати і під час застудних явищ потовщується. У задній частині носової порожнини на оболонці можуть утворюватися патологічні розростання (по-

297

Розділ 6

ліпи). Слизова оболонка постійно зволожена секретом численних дрібних серозно-слизових залоз, яких буває до 150 на 1 см2.

Слизова оболонка нюхової ділянки жовто-бурого кольору, потовщена, вкрита слизом, містить нервово-епітеліальні утвори (орган нюху).

Слизова оболонка попереду дорсальної раковини утворює пряму складку — plica recta (див. рис. 6.3, 3), а попереду вентральної раковини, дорсальніше — крилову складку — plica alaris 5 — і вентральніше — основну складку — plica basalis.

У передній частині вентрального носового ходу розміщена різцева протока — ductus incisivus (рис. 6.5, 2), яка веде в ротову порожнину і відкривається збоку від різцевого сосочка 8. У різцеву протоку відкривається лемешево-носовий орган 5 — organon vomeronasalis, який у вигляді тоненької трубки тягнеться вздовж вентрального краю носової перегородки від рівня ікла до 3—4-го корінного зуба. Орган заповнений рідиною і виконує нюхову функцію, іннервується кінцевим нервом — n. terminalis.

У великої рогатої худоби носова порожнина велика, об'ємна. Основа верхівки носа складається з носової перегородки (див. рис. 6.4, А), яка на кінці вентрально розходиться направо і наліво, закріплюючись на різцевій кістці. Дорсальні 2 і вентральні 4 бічні хрящі зростаються і формують бічну стінку носа. Носова перегородка каудально не розділяє повністю задній відділ носової порожнини, внаслідок чого обидва вентральні носові ходи сполучаються між собою. Крила носа потовщені і малорухливі. Венозне сплетення є лише в слизовій оболонці носової перегородки і дна носової порожнини.

Верхньощелепна пазуха об'ємна, передня її межа проходить на рівні 3-го кутнього зуба. Медіально вона широким отвором сполучається з піднебінною пазухою, а дорсокаудально — з порожниною слізної кістки. Носощелепний отвір знаходиться на рівні 5—6-го кутнього зуба. Лобова пазуха невеликим отвором сполучається з середнім носовим ходом. Клиноподібна пазуха сполучається з вентральним носовим ходом біля носової перегородки.
Предыдущая << 1 .. 129 130 131 132 133 134 < 135 > 136 137 138 139 140 141 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed