Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 134

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 128 129 130 131 132 133 < 134 > 135 136 137 138 139 140 .. 255 >> Следующая


Онтогенез. У ранній період онтогенезу у зародка активно росте голова. На лицевій частині голови виділяються отвори з нюховими ямками, отвір ротової порожнини і два носових. Нюхові ямки сполучаються з ротовою порожниною первинними хоанами. Передні кінці верхньощелепних відростків також з'єднуються і формують тверде піднебіння, яке відділяє ротову порожнину від носової. Остання поділяється хрящовою носовою перегородкою на дві половини і сполучається з глоткою дефінітивними хоанами. Гортань,

трахея й легені розвиваються з вентральної стінки головної (зябрової) кишки; гортань і трахея розвиваються з непарної борозни, позаду останньої пари зябрових кишень. Утворена трубка одним кінцем з'єднується з глоткою і перетворюється на гортань, а задня її частина розростається і перетворюється на зачаток трахеї, видовжується на кінці у вигляді парних міхурців — зачатків легень. Останні тягнуться назад у грудну порожнину. Надгортанник і черпакуваті хрящі розвиваються з мезенхіми, інші хрящі — з елементів зябрових дуг. Бронхи і альвеоли заглиблюються в сполучнотканинну основу, в якій є багато кровоносних судин і нервів, і утворюють легені. Легені спрямовуються в грудну порожнину, вкриваються нутрощевою пластинкою плеври.

Рис. 6.2. Розвиток капілярної системи шкіри самця волосатої жаби в період розмноження. Шкіра вкрита волосоподібними сосками

294

АПАРАТ ДИХАННЯ

<$> НІС І НОСОВА ПОРОЖНИНА

Носова порожнина — cavum nasi — початок провідних повітряних шляхів. У носовій порожнині знаходиться орган нюху, завдяки якому повітря обстежується на запах. Тут же повітря зігрівається або охолоджується, очищається від механічних частинок, зволожується. Входом у носову порожнину є ніздрі (див. рис. 5.6), а виходом — хоани (рис. 6.3).

Носова порожнина знаходиться в лицевому відділі черепа і зовні формує ділянку голови тварини, яка називається носом — nasus. На носі розрізняють спинку, бічні стінки, корінь та верхівку.

Спинка носа — dorsum nasi — верхня частина носової порожнини, обмежена передніми відділами лобових кісток, носовими кістками та хрящами носа. Спинка носа латерально переходить у бічні стінки, які сформовані відростками верхньощелепних і різцевих кісток та хрящами носа. Каудально спинка й бічні стінки носа продовжуються в корінь носа — radix nasi, який обмежений решітчастою пластинкою. Верхівка носа — apex nasi — розміщена над верхньою губою, на ній є два отвори — ніздрі— nares, які ведуть у носову порожнину. Ніздрі обмежені рухливими парними крилани носа — ala nasi, в основі яких знаходяться крилові хрящі носа — cartilago alaris (рис. 6.4). Хрящі захищають ніздрі від спадання під час дихання, особливо посиленого, хоча рухливість крил при цьому зменшується.

Рис. 6.3. Поздовжній (А) і поперечний (Б) розрізи голови великої рогатої худоби:

1 — septum nasi; 2 — meatus nasi dorsalis; 3 — concha nasalis dorsalis; 3 — plica recta; 4 — meatus nasi medius; 4 — meatus nasi communis; 5— concha nasalis ventralis; 5 — plica alaris; 6— meatus nasi ventralis; 7 — concha nasalis media; 8— сопсішє ethmoideae; 9— sinus frontalis; 10— pars nasalis pharyngis; 11 — cavum pharyngis; 12— pars oralis pharyngis; 13 — pars lingualis pharyngis; 14— оes6phagus; 15— labium superius; 16 — labium inferius; 17— lingua; 18— frenulum linguae; 19 — palatum durum; 20— palatum molle; 21 — sinus palatinus; 22 — epiglottis; 23 — m. genioglossus; 24 — m. geniohyoideus; 25 — basihyoid; 26 — cartilago thyreoidea; 27 — larynx; 28 — plexus venosus nasi; 29 — sinus maxillaris; 30 — cavun oris proprium; 31 — vestibulum buccale

295

Розділ 6

Форма ніздрів різна (див. рис. 5.6): округла (свиня), округла з вирізкою збоку (собака), неправильноовальна (велика рогата худоба), щілиноподібна у вигляді перевернутої коми (кінь, верблюд).

Шкірний покрив між ніздрями і навколо них формує носове дзеркало — planum nasale. У деяких тварин дзеркало під час нюхальних рухів дуже рухливе (кролик). Носове дзеркало зливається з дзеркалом верхньої губи і утворює носогубне дзеркало — planum nasolabiale (велика рогата худоба. Дзеркало може видовжуватися у вигляді короткого хоботка або рильця, що містить невеличку опорну кісточку (свиня). Хоботок може бути великих розмірів (слон). На дзеркалі немає волосся, проте є багато серозних залоз. Залози виділяють велику кількість секрету, тому дзеркало завжди вологе і холодне. Навколо дзеркала ростуть чутливі волосини.

Носовою перегородкою — septum nasi — носова порожнина поділена на праву і ліву порожнини. В основі носової перегородки закладений гіаліно-вий хрящ — cartilago septi nasi, який дорсально прикріплюється до носових і частково до лобових кісток, а вентрально знаходиться в борозні лемеша. Рострально носова перегородка (див. рис. 6.4, 1 виходить за межі носових кіс-

Рис. 6.4. Хрящі носа:

А — великої рогатої худоби; Б— коня; В— собаки; Г— свині; 1 — septum nasi; 2— cartilago nasi lateralis dorsalis; 3 — cartilago nasalis accessoria lateralis et medialis (3); 4 — cartilago nasi lateralis ventralis; 5 — cartilago alaris; 6— lamina cartilago alaris; 7— cornu cartilago alaris; 8— os rostri; 9— os incisivum; 10— os maxillare; 11— os nasale
Предыдущая << 1 .. 128 129 130 131 132 133 < 134 > 135 136 137 138 139 140 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed