Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 125

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 119 120 121 122 123 124 < 125 > 126 127 128 129 130 131 .. 255 >> Следующая


Рис. 5.20. Багатокамерний шлунок великої рогатої худоби:

А — зовнішня; Б— внутрішня поверхні; 1 — esophagus; 2— rumen; 3— saccus dorsalis; 4— saccus ventralis; ^ saccus cecus caudo-dorsalis; 6 — saccus cecus caudo-ventralis; 7 — sulcus longitudinalis dexter;

sulcus coronarius dorsalis et ventralis; 9 — sulcus caudalis; 10 — atrium riminis; 11 — reticulum; 12 — omasum; 13— abomasum; 14— sulcus reticuli; 14 — labium sinistrum et dextrum; 15— pila coronaria dorsalis et ventralis; 16— pila longitudinalis dextra; 17— plica ruminoreticularis

275

Розділ 55

Рубець двома поздовжніми борознами 7 — sulcus longitudinalis dexter et sinister — поділяється на дорсальний 3і вентральний Смішки — saccus dorsalis et ventralis. Краніальна борозна — sulcus cranialis — відмежовує спереду присінок рубця 10 — atrium ruminis, у який впадає стравохід. З протилежного кінця рубця проходить каудальна борозна 9— sulcus caudalis, дорсально і вентрально від якої розміщені каудодорсальний 5 — saccus cecus caudo-dorsalis — і каудовентральний 6— saccus cecus caudo-ventralis — сліпі мішки. Останні відділяються від дорсального й вентрального мішків відповідними вінцевими борознами 8 — sulcus coronarius dorsalis et ventralis.

Рельєф внутрішньої поверхні рубця визначають відповідні борозни, яким усередині відповідають складки стінки з потовщеним краєм у вигляді гладеньких світлих тяжів — права й ліва поздовжні складки 16 — pila longitudinalis dextra et sinistra, дорсальна й вентральна вінцеві складки 15 — pila coronaria dorsalis et ventralis.

Слизова оболонка рубця вистелена багатошаровим плоским зроговілим епітелієм і густо всіяна рухливими сосочками (рис, 5.21, а) — papillae ruminis — до 1 см завдовжки. Усередині сосочків є м'язові волокна та густа сітка судин. У присінку рубця від стравоходу починається сіткова (стравохідна) борозна — sulcus reticuli (див. рис. 5.20, 14). Дещо каудальніше знаходиться рубцево-сітковий отвір — ostium ruminoreticulare, обмежений відповідною складкою — plica ruminoreticularis (див. рис. 5.20, 17).

М'язова оболонка рубця утворена зовнішніми поздовжніми і внутрішніми коловими волокнами. В ділянці складок м'язова оболонка потовщена. Серозна оболонка рубця в ділянці поздовжніх борозен переходить у більший сальник.

Сітка — reticulum — має округлу форму і є продовженням уперед і вниз присінка рубця. Вона розміщена спереду від рубця в ділянці мечоподібного хряща, прилягає до вентральної частини діафрагми. Слизова оболонка сітки зібрана в складки (до 12 мм заввишки), які формують своєрідні чотири-, п'яти- або шестигранні великі комірки — cellulea reticuli (див. рис. 5.21, б), які нагадують комірки сітки, у зв'язку з чим цей орган і дістав таку назву. На їхньому дні помітні такі самі дрібні комірки, вкриті сосочками — papillae reticuli.

Від місця входу стравоходу в рубець до отвору в книжку по правій стінці сітки згори вниз тягнеться особлива борозна — борозна сітки (стравоходу) — sulcus reticuli (див. рис. 5.20, 14). Борозна обмежена губами — labium

Рис. 5.21. Слизова оболонка рубця (а), сітки (б), книжки (в) і сичуга (гТ 276

нутрощі

dextrum et sinistrum (див. рис. 5.20, 14"). Вони, як і дно борозни, мають м'язову основу із складним розміщенням м'язових волокон. Губи борозни, з'єднуючись між собою вільними краями, формують канал, по якому проходить рідина безпосередньо із стравоходу в книжку. Борозна сітки добре розвинута у телят, у дорослих тварин губи значно атрофуються.

З рубцем сітка сполучається великим рубцево-сітковим отвором — ostium ruminoreticulare, а з книжкою — щілиноподібним сітково-книжковим отвором — ostium reticuloomasicum.

На сітці розрізняють діафрагмальну й нутрощеву поверхні — facies dia-phragmatica et visceralis. М'язова оболонка сітки, на відміну від рубця, складається із зовнішнього колового і внутрішнього поздовжнього шарів м'язових волокон.

Книжка — omasum (див. рис. 5.20, 122) — округлої форми орган, дещо сплющений з боків. Вона розміщена між сіткою і сичугом дорсально від них. На книжці розрізняють пристінкову й нутрощеву поверхні. Верхній щілиноподібний отвір веде в сітку, другий отвір, менших розмірів, веде вправо і вниз, у передній кінець сичуга — ostium omasoabomasicum. Обидва отвори розміщені поряд і між ними по нижній стінці проходить дно (основа) книжки — basis omasi. На дні розміщена борозна книжки — sulcus omasi, яка

спо-

лучає отвори.

Верхня частина порожнини книжки заповнена численними поздовжніми листкоподібними пластинками (листочками) — laminae omasi (див. рис. 5.21, в) — різних розмірів із сосочками — papillae omasi. Пластинки розділені між-листковими заглибинами — recessus interlaminaris. Між листочками книжки кормова маса перетирається і віджимається. При розтині книжки видно, що вона заповнена дрібно перетертим кормом, який знаходиться між листочками.

М'язова оболонка книжки складається із зовнішнього (поздовжнього) і внутрішнього (колового) шарів м'язових волокон. Останній шар у ділянці книжково-сичужного отвору утворює стискач. Зовні книжка вкрита серозною оболонкою.
Предыдущая << 1 .. 119 120 121 122 123 124 < 125 > 126 127 128 129 130 131 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed