Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Рудик С. К. -> "Анатомія свійських тварин" -> 107

Анатомія свійських тварин - Рудик С. К.

Рудик С. К. , Павловський Ю.О., Криштофорова Б.В. Анатомія свійських тварин: Підручник — К.: Аграрна освіта, 2001. — 575 c.
ISBN 966-95661-5-0
Скачать (прямая ссылка): anstr2001.pdf
Предыдущая << 1 .. 101 102 103 104 105 106 < 107 > 108 109 110 111 112 113 .. 255 >> Следующая


Кіготь складається з кігтьового валика 7 з кігтьовою борозною 5, вінця, стінки 6 і підошви. Підшкірна основа є лише в ділянці кігтьового валика. Кігтьовий валик — vallum unguiculae — це перехідна ділянка зі шкіри в кіготь, формує кігтьову борозну — sulcus unguiculus.

Ніготь — unguis — видозміна кігтя, властивий приматам. Ніготь відрізняється від кігтя більш плоскою і тонкою нігтьовою стінкою, нігтьовий валик і борозна виражені слабко, а підошви майже немає.

Розділ

5

<$> Порожнини тіла

<$> Загальні закономірності будови внутрішніх органів

<$> Апарат травлення

нутрощі

озділ анатомії, який вивчає внутрішні

спланхноло-

називають

уівсега)

ни

Pоргани тіла, _.________

гією— splanchnologia. Під внутрішніми органами, або нутрощами (slanchna s.

______), розуміють складний комплекс органів, які

основному заповнюють порожнини тіла. Ці орга-зумовлюють основні властивості живого організму — обмін речовин із середовищем, що його оточує, а також розмноження. В одноклітинному організмі ці процеси виконує сама клітина. В складному організмі вони відбуваються за допомогою спеціальних відкритих трубкоподібних органів.

До нутрощів належать апарати органів травлення, дихання, сечовиділення і статевих. Філогенетично старішими є органи травлення, з яких виділилась решта органів. Функціональне значення нутрощів надзвичайно різноманітне. Органи травлення забезпечують постійне надходження поживних речовин в організм. Окисні процеси в тканинах, які відбуваються за допомогою кисню і необхідні для вивільнення потенціальної енергії поживних речовин (білків, жирів, вуглеводів), здійснюються за участю апарату дихання. Ці два апарати функціонально взаємопов'язані. Кінцеві продукти обміну речовин виводяться з організму апаратом сечовиділення. Статевий апарат забезпечує функцію розмно-ЯСО ння, тобто збереження виду. Крім основних функцій ці апарати виконують і інші функції, які забезпечують повноцінне існування живого організму.

Нутрощі розміщені здебільшого в порожнинах тіла: грудній, черевній і тазовій, а також у ділянці голови та шиї. Апарати внутрішніх органів сполучаються із зовнішнім середовищем своїми отворами, за допомогою яких відбуваються обмін речовин і розмноження.

235

Розділ 55

<8> ПОРОЖНИНИ ТІЛА

Грудна й черевна порожнини та частково тазова вкриті серозною оболонкою. Всі три порожнини заповнені нутрощами, і вільним лишається простір у вигляді щілини між серозними пластинками (перитонеальна й плевральна порожнини), виповненої серозною рідиною. Щілина утворюється внаслідок того, що частина серозної оболонки вкриває стінку порожнини пристінковою пластинкою — lamina parietalis, а інша частина — органи — нутрощевою пластинкою — lamina vіsceralis. Між цими пластинками міститься незначна кількість серозної рідини — liquor serosa.

Зовнішня пристінкова пластинка в певних частинах порожнини переходить у нутрощеву пластинку, утворюючи брижі, складки, зв'язки (рис. 5.1). У черевній порожнині серозна оболонка називається очеревиною — peritoneum — і утворює непарний мішок. Серозна оболонка в грудній порожнині називається плеврою — pleura — і створює два парних серозних мішки. В нижній частині грудної порожнини між плевральними мішками лежить непарний серозний мішок — осердя.

Грудна порожнина — cavum thoracis — розміщується в грудній клітці. Порожнина клітки вкрита внутрішньогрудною фасцією — fascia endo-thoracica — і плеврою. Пристінкова пластинка плеври ділиться на реберну й діафрагмальну частини — pleura costalis et diaphragmatica. Права й ліва реберні плеври, спускаючись з дорсальної стінки грудної порожнини на груднину, створюють серединну перегородку грудної порожнини — середостіння (mediastinum), що обмежує серозну середостінну порожнину — cavun mediastini serosum. В середостінні в дорсальній третині розміщуються аорта, стравохід, трахея. Частина середостінної плеври входить до складу осердя і

Рис. 5.1. Схема взаєморозміщення серозних оболонок та органів у порожнинах тіла:

А — в грудній порожнині на рівні серця; Б, В— в черевній і тазовій порожнинах (Б— самця, В— самки); 1 — pleura costalis; 2— pleura pulmonalis; 3— pulmo; 4— cor; 5 — aorta; 6— esophagus; 7— vena azygos dextra; 8 — pericardium; 9— excavatio rectovesicalis; 10— excavatio rectouterina; 11 — rectum; 12— vesica urinaria; 13 — lig. vesicae ventrale; 14 — mesorectum; 15 — lig. vesicae laterale; 16 — excavatio vesicouterina; 17— uterus; 18— ductus deferens; 19— ureter; 20 — plica urogenitalis

236

НУТРОЩІ

називається перикардіальною (осердною) плеврою — pleura pericardiaca. Середостінна плевра переходить по бронхах на легені, де називається легеневою плеврою — pleura pulmonalis. Між трьома листками плеври (пристінковим, середостінним і легеневим) знаходиться плевральна порожнина — cavum pleurae. У порожнині міститься невелика кількість серозної рідини, яка зменшує тертя між серозними пластинками під час дихання чи роботи серця. Пристінкова пластинка плеври (реберна) містить велику кількість нервових закінчень і під час запальних процесів більш болюча, ніж нутрощева (легенева) пластинка.
Предыдущая << 1 .. 101 102 103 104 105 106 < 107 > 108 109 110 111 112 113 .. 255 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed